Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili badania Odry. Jaka jest przyczyna katastrofy ekologicznej?

Redakcja WKATOWICACH.eu
16.08.2022w Katowicach

Uczeni z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili w lipcu badania Odry, które mogą pomóc w odkryciu przyczyn zanieczyszczenia rzeki. Pod koniec lipca wędkarze przekazywali informacje o śniętych rybach w Odrze. Teraz już można mówić o katastrofie ekologicznej. Wciąż jednak nie są znane przyczyny tej katastrofy i nie wiadomo, czym zanieczyszczona jest Odra.

Fot. Weronika Kapusta/Uniwersytet Śląski. Pomiar przepływu Odry w przekroju Milsko

Badania Odry przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego

W dniach 15-24 lipca 2022 r. naukowcy ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z badaczami Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzili badania Odry na odcinku od Ostrawy do Szczecina. Spływ badawczy, pod hasłem „Czysta Odra - Why Not”, organizowany była wspólnie z fundacją Why Not.

Z uwagi na niski stan wody spływ rozpoczęto kajakami w Ostrawie, następnie w Kędzierzynie Koźlu zwodowano łódź badawczą UŚKA II. W trakcie wyprawy naukowcy codziennie pokonywali dystans ok. 80 kilometrów, dokonując szczegółowych pomiarów, mniej więcej co 1 km. Celem wyprawy badawczej była kompleksowa analiza stanu rzeki. Dokonywano pomiarów fizykochemicznych wody w rzece przy użyciu wieloparametrowych sond zanurzeniowych, mierząc m.in.:

  • stężenie tlenu rozpuszczonego,
  • stężenie chlorków,
  • pH,
  • potencjał REDOX,
  • przewodność,
  • mętność,
  • chlorofil fikocyjaniny.

Fot. archiwum prof. Andrzeja Woźnicy. Start spływu w OstrawieDodatkowo, w wybranych miejscach pobrano próby wody do analizy w akredytowanych laboratoriach, materiał do zbadania okrzemków (glonów), a także prowadzono pomiary przepływu, pionowego rozkładu prędkości wody oraz przekrojów poprzecznych koryta Odry.

Dzięki prowadzonym analizom możliwe będzie dokonanie oznaczeń laboratoryjnych obejmujących następujące wskaźniki: ogólne substancje rozpuszczone, stężenie: siarczanów, chlorków, ortofosforanów, azotu amonowego, azotu azotanowego, chromu (VI), arsenu, antymonu, wapnia, magnezu, sodu, żelaza, manganu, cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, kobaltu, baru, boru, berylu, glinu, wanadu, molibdenu, srebra, talu, tytanu i cyny oraz azotu metodą Kjeldahla i fosforu ogólnego, indeks oleju mineralnego, zasadowość ogólna.

Obecnie prowadzone są analizy chemiczne próbek wody, których wyniki wraz z analizą zostaną upublicznione w najbliższym czasie przez Uniwersytet Śląski. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe będzie ustalenie, czy już w połowie lipca w Odrze występowały niebezpieczne substancje, a także czy parametry wody wskazywały na zagrożenie dla żywych organizmów.

Fot. Damian Absalon. UŚKA II i kajaki dotarły do Szczecina 23 lipca o godzinie 15:00

Rezultaty pracy ekspertów Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego pozwolą określić obraz stanu Odry na większości biegu rzeki z okresu tuż przed katastrofą lub z jej początków. Wyniki będą stanowić ważny materiał do dalszych badań porównawczych, oraz tworzenia strategii ratowania rzeki.

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął już przygotowania do kolejnego spływu badawczego na Odrze, który planowany jest na wrzesień.

Cała relacja z wyprawy uczonych z UŚ do przeczytania - TUTAJ.

Zobacz także

Wykład noblistki w Katowicach! Spotka się ze studentami i mieszkańcami
Wykład noblistki w Katowicach! Spotka się ze studentami i mieszkańcami
w Katowicach

Wykład noblistki w Katowicach! Spotka się ze studentami i mieszkańcami

Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]
Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]
w Katowicach

Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]

Elastyczne wyświetlacze OLED? Patent naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Elastyczne wyświetlacze OLED? Patent naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w Katowicach

Elastyczne wyświetlacze OLED? Patent naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wypoczynek nad Morawą pod czujnym okiem ratowników. Teraz to kąpielisko strzeżone
Wypoczynek nad Morawą pod czujnym okiem ratowników. Teraz to kąpielisko strzeżone
w Katowicach

Wypoczynek nad Morawą pod czujnym okiem ratowników. Teraz to kąpielisko strzeżone

Bezpłatne kursy języka polskiego dla Ukraińców w Katowicach. Uniwersytet Śląski zorganizuje 30 takich kursów
Bezpłatne kursy języka polskiego dla Ukraińców w Katowicach. Uniwersytet Śląski zorganizuje 30 takich kursów
Katowice dla Ukrainy w Katowicach

Bezpłatne kursy języka polskiego dla Ukraińców w Katowicach. Uniwersytet Śląski zorganizuje 30 takich kursów

Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Ceremonia wręczenia tytułu odbyła się w Holandii
Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Ceremonia wręczenia tytułu odbyła się w Holandii
w Katowicach

Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Ceremonia wręczenia tytułu odbyła się w Holandii

Nowa stanica żeglarska przy stawie Morawa już prawie gotowa
Nowa stanica żeglarska przy stawie Morawa już prawie gotowa
w Katowicach

Nowa stanica żeglarska przy stawie Morawa już prawie gotowa

do góry