Budżet Bytomia na 2022 rok przekroczył 1 miliard złotych

Mateusz Terech
21.12.2021poza Katowicami

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu, 20 grudnia, podjęli uchwałę budżetową na 2022 rok. Nowy budżet Bytomia przekroczy 1 mld zł. Miasto planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 196 mln złotych. W planach jest m.in. przebudowa ulicy Dworcowej, rewitalizacja okolic ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Piekarskiej, a także remont budynków mieszkalnych w Bobrku oraz termomodernizacja nieruchomości w Śródmieściu.

Fot. UM Bytom. Jaki jest budżet Bytomia na 2022 rok?

Po raz trzeci Bytom ma miliardowy budżet na nowy rok. Radni Rady Miejskiej w Bytomiu 20 grudnia podjęli uchwałę budżetową. Budżet Bytomia na 2022 rok przekroczy 1 mld zł, w planach są remonty, rewitalizacje, nowe boisko piłkarskie. Zobaczmy projekt nowego budżetu. 

Bytom przeznaczy 196 mln zł na realizację takich inwestycji, jak: przebudowa ulicy Dworcowej, rewitalizacja okolic ul. Mickiewicza, przebudowa ul. Piekarskiej, Frycza-Modrzewskiego, Nickla, rewitalizacja budynków w Rozbarku, Kolonii Zgorzelec, remont budynków mieszkalnych w Bobrku oraz termomodernizacja nieruchomości w Śródmieściu. Wybudowane zostanie też nowe przedszkole. 

Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym zaplanowaliśmy szereg ważnych inwestycji miejskich. W przyszłym roku planujemy przeznaczyć na inwestycje ponad 196 mln zł, a jeśli weźmiemy pod uwagę także środki pozyskane w ramach programu Polski Ład na kwotę 34,5 mln zł, to w 2022 roku łączna kwota na inwestycje przekroczy 230 mln zł i będzie stanowić ponad 20% budżetu miasta.

mówi prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz

Najważniejsze części budżetu Bytomia na 2022 rok:

  • Dochody - 1 mld 12 mln 248 tys. 703 zł;
  • Wydatki - 1 mld 118 mln 28 tys. 234 zł;
  • Przychody - 129 mln 797 tys. 881 zł;
  • Rozchody - 24 mln 18 tys. 350 zł;
  • Deficyt - 105 mln 779 tys. 531 zł.

Przyjęty 20 grudnia projekt budżetu miasta na 2022 roku otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Nowe inwestycje drogowe w Bytomiu

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą realizowane w 2022 roku w Bytomiu są: rewitalizacja ulicy Dworcowej oraz okolic bytomskiego Rynku (26 mln zł), budowa nowego przedszkola miejskiego z oddziałem żłobkowym w Miechowicach (13,5 mln zł), rewitalizacja budynków w Śródmieściu i Rozbarku (26 mln zł), rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec (30 mln zł). W planach są także projekty związane z rewitalizacją przestrzeni w Kolonii Robotniczej w Bobrku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych (11 mln zł).

W 2022 roku planujemy zrealizować również kolejne ważne inwestycje drogowe dla miasta. Kontynuować będziemy przebudowę ul. Nawrota i Smolenia, Frycza-Modrzewskiego do granicy z Rudą Śląska, ale również rozpoczniemy prace związane z przebudową ul. Nickla w Miechowicach oraz ul. Piekarskiej.

mówi zastępca prezydenta Bytomia, Michał Bieda

Chcemy pozyskać również środki na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku. Modernizowane i doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe w mieście.

dodaje wiceprezydent Bytomia

Ponadto miasto pozyskało około 30 mln zł w ramach programu „Polski Ład" na projekt „Przebudowy dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu". Ma on przede wszystkim zlikwidować problem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie ulewnych deszczów.

Bytom wspólnie z Tramwajami Śląskimi zrealizuje także przebudowę torowiska i drogi wzdłuż ul. Piekarskiej. Wśród ważnych inwestycji realizowanych w Bytomiu przez spółkę PKP PLK będzie przebudowa hali peronowej dworca PKP oraz przebudowa linii kolejowej nr 131. Oprócz tego, spółka Tramwaje Śląskie przebudują torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Bytomiu - Stroszku. 

Mieszkalnictwo i rozbudowa sieci ciepłowniczej

W 2022 roku zrealizowane zostaną również inwestycje związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, które obejmują m.in.: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej oraz uzbrojenie - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśnej i Topolowej za łączną kwotę ponad 17 mln zł.

Miasto inwestuje także w sieć ciepłowniczą, by zmniejszyć emisję szkodliwych dla środowiska substancji. Temu mają służyć takie przedsięwzięcia jak: przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego istniejących i nowo budowanych obiektów w mieście, ale również modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Śródmieściu oraz dzielnicach Bytomia. Realizacja tych inwestycji będzie kosztować budżet miasta ponad 7 mln zł.

W przyszłym roku będziemy kontynuować rozpoczęte już projekty rewitalizacyjne na terenie Kolonii Zgorzelec, ale także w Śródmieściu i Rozbarku.

mówi zastępca prezydenta Bytomia, Waldemar Gawron

Kluczowymi projektami, które planujemy zakończyć na przełomie 2022/2023 jest utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Śródmieściu i Rozbarku za ponad 20 mln zł i termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu za prawie 24 mln zł.

dodaje wiceprezydent Bytomia

Z innych inwestycji związanych z mieszkalnictwem są projekty związane z likwidacją niskiej emisji i termomodernizacją budynków miejskich za ponad 3,5 mln zł, a także rozpoczęcie remontu 2 budynków i 40 lokali mieszkalnych w Bobrku na łączną kwotę ponad 9 mln zł.

Nowe boisko dla piłkarzy Polonii Bytom

W 2022 roku mieszkańcy skorzystają również z nowych inwestycji sportowych, które właśnie są na ukończeniu. Mowa oczywiście o nowym boisku piłkarskim w Rozbarku oraz rolkowisku przy ul. Pułaskiego.

W przyszłym roku rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej inwestycji przez młodych piłkarzy Polonii Bytom. Za ponad 30 mln zł powstanie nowy obiekt przy ul. Piłkarskiej z zapleczem do trenowania i budynkiem klubowym.

mówi zastępca prezydenta Bytomia, Adam Fras

Na działania związane z kulturą fizyczną Bytom planuje przeznaczyć 23 674 640 zł. 

Budżet Bytomia na 2022 rok

Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, budżet gminy Bytom przekroczy 1 mld zł. Dochody miasta wyniosą ponad 1 mld zł, zaś wydatki 1,1 mld zł, tym samym deficyt miasta w 2022 roku wyniesie nieco ponad 105 mln zł. W 2022 roku najwięcej miasto wyda na oświatę i wychowanie - ponad 366 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - ponad 158 mln zł, transport i łączność - 89 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska około 119 mln zł oraz na pomoc, politykę społeczną i ochronę zdrowiaponad 240 mln zł (zmniejszenie nakładów na politykę społeczną związane jest z przejęciem wypłat środków pieniężnych z programów „500+" i „Dobry start. 300 plus" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 
Na działania związane z kulturą fizyczną oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego Bytom przeznaczy ponad 34 mln zł, zaś na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową około 17 mln zł.

Rosnące wydatki na bieżące funkcjonowanie miasta, utrzymanie jego infrastruktury, a także konieczność realizacji najważniejszych inwestycji ma wpływ na deficyt budżetowy gminy.

mówi skarbnik Bytomia, Ewa Tomczak

W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy deficyt w wysokości ponad 105 mln zł. Pokryjemy go między innymi z długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku na rynku krajowym oraz przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Warto jednak podkreślić, że zaciągnięcie kredytu nastąpi wyłącznie w sytuacji, kiedy gmina będzie pewna, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w 2022 roku i następnych latach.

dodaje skarbnik miasta Bytom, Ewa Tomaczak

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Format Pobierz
Kategoria: Pliki
Projekt uchwały budżetowej Miasta Bytomia na rok 2022.pdf
pdf 5.79MB

Zobacz także

Ponad 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego. Minister Puda: Chcemy, by samorządy mogły decydować, na co te środki przeznaczyć, bo one powinny pracować na przyszłość kolejnych pokoleń
Ponad 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego. Minister Puda: Chcemy, by samorządy mogły decydować, na co te środki przeznaczyć, bo one powinny pracować na przyszłość kolejnych pokoleń
w Katowicach

Ponad 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego. Minister Puda: Chcemy, by samorządy mogły decydować, na co te środki przeznaczyć, bo one powinny pracować na przyszłość kolejnych pokoleń

do góry