Coraz więcej pożarów traw w regionie. Jest ofiara śmiertelna, kilka osób poszkodowanych

Kamil Zatoński
25.03.2022poza Katowicami

Początek wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to spowodowane wypaleniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za większość takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Od początku roku 2022 w województwie śląskim doszło do blisko 2 tysięcy pożarów traw i nieużytków. Niestety jest też pierwsza ofiara śmiertelna.

Fot. Unsplash. Coraz więcej pożarów traw w regionie. Jest ofiara śmiertelna

Coraz więcej pożarów traw w regionie

Niestety, dalej wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy jej wzrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Od początku roku w województwie śląskim strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków blisko 2000 razy. 15 marca odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną, z kolei 5 osób zostało poszkodowanych w pożarach. 

Był to pożar w powiecie cieszyńskim, w miejscowości Mnich. Podczas akcji gaszenia ratownicy znaleźli zwłoki około 80-letniego mężczyzny.

mówi portalowi WKatowicach.eu rzecznika Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, mł. bryg. Aneta Gołębiowska

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Coraz więcej pożarów traw w regionie. Wypalanie traw niebezpieczne, ale też niedozwolone

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej.

Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

2021 rok - 2370 pożarów o łącznej powierzchni ponad 400 ha. 6 osób rannych ( w tym 1 dziecko).


2020 rok - 4322 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1200 ha. 2 osoby ranne. 1 ofiara śmiertelna.


2019 rok - 5755 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha. 3 osoby ranne. 4 ofiary śmiertelne.


2018 rok - 5292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci). 1 ofiara śmiertelna.


2017 rok - 5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha. 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko).

Zobacz także

Katowice: Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Wandy. Interweniowało 5 zastępów straży pożarnej
Katowice: Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Wandy. Interweniowało 5 zastępów straży pożarnej
w Katowicach

Katowice: Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Wandy. Interweniowało 5 zastępów straży pożarnej

Policjanci z Katowic pomogli ugasić pożar w Wielkopolsce. Użyli wiader z wodą i węża ogrodowego
Policjanci z Katowic pomogli ugasić pożar w Wielkopolsce. Użyli wiader z wodą i węża ogrodowego
w Katowicach

Policjanci z Katowic pomogli ugasić pożar w Wielkopolsce. Użyli wiader z wodą i węża ogrodowego

Pożar na ulicy Chrobrego w Katowicach. Nie żyje mężczyzna
Pożar na ulicy Chrobrego w Katowicach. Nie żyje mężczyzna
w Katowicach

Pożar na ulicy Chrobrego w Katowicach. Nie żyje mężczyzna

Tragiczny pożar w Katowicach. Zginęła jedna osoba
Tragiczny pożar w Katowicach. Zginęła jedna osoba
w Katowicach

Tragiczny pożar w Katowicach. Zginęła jedna osoba

do góry