Energetyka jądrowa ponownie na Politechnice Śląskiej. Przyszłościowy kierunek studiów reaktywowany po latach przerwy

Mateusz Terech
16.01.2024poza Katowicami

Po latach nieobecności na Politechnikę Śląską w Gliwicach wraca kierunek studiów „Energetyka jądrowa”. Jego reaktywacja stała się okazją do zorganizowania w murach uczelni Dnia Otwartego Energetyki Jądrowej. Na uczestników czekało wiele ciekawych dyskusji.

Politechnika Śląska budynek

Energetyka jądrowa ponownie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach ponownie uruchamia kierunek studiów „Energetyka jądrowa”. Z tej okazji, w murach uczelni, zorganizowano 16 stycznia Dzień Otwarty Energetyki Jądrowej. Wydarzenie, które zaadresowane zostało przede wszystkim do studentów oraz kandydatów na studia stało się okazją do zapoznania się z kierunkiem kształcenia „Energetyka Jądrowa”.

Reaktywacja kierunku kształcenia jest naturalną odpowiedzią naszej uczelni na potrzebę stopniowego zastępowania konwencjonalnych źródeł energetycznych źródłami bezemisyjnymi, a więc i na rynkowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów uczelni. informuje rzecznik prasowa Politechniki Śląskiej, Jadwiga Witek

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej stał się we wtorek, 16 stycznia, miejscem dyskusji dotyczących takich zagadnień jak:

  • wartość europejskiej oferty jądrowej dla polskiej transformacji energetycznej,
  • rola Energopomiaru w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce,
  • potencjał i wyzwania dla EPK S.A. związane z transformacją energetyczną ukierunkowaną na Energetykę Jądrową,
  • status projektu i proces wdrażania w Polsce małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300,
  • rola PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej oraz rozwój kadr na potrzeby licencjonowania elektrowni jądrowych,
  • Marcin Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego w Państwowej Agencji Atomistyki,
  • potrzeby kadrowe ZUOP w kontekście wdrożenia energetyki jądrowej i budowy nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych.

Wśród paneli dyskusyjnych i prelekcji nie zabrakło również tych, poświęconych samemu kierunkowi studiów reaktywowanemu na Politechnice Śląskiej po latach przerwy, a także studenckich perspektyw związanych ze studiami na tym kierunku.

Kierunek "Energetyka Jądrowa" jest oferowany od roku akademickiego 2023/2024 na II stopniu studiów. Oferta studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia kadr dla przyszłej polskiej energetyki jądrowej, jak również dla otoczenia gospodarczego – firm i instytucji związanych z tą branżą. Energetyka jądrowa wpisuje się w strategię energetyczną Polski, zakładającą budowę elektrowni jądrowych, studia zaś na kierunku "Energetyka jądrowa" mają przyszłościowy, perspektywiczny charakter.

Studia trwają 3 semestry. Absolwent studiów II stopnia może podjąć studia doktoranckie i uzyskać stopień naukowy doktora. W ramach studiów przekazywana jest rozszerzona wiedza związana z problematyką energetyki jądrowej, w tym m.in. z zakresu najnowszych technologii jądrowych, zagadnień bezpieczeństwa energetyki jądrowej, regulacji prawnych, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Zobacz także

Prof. Marzena Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została ministrem przemysłu. Wiceministrem został także wykładowca Politechniki Śląskiej
Prof. Marzena Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została ministrem przemysłu. Wiceministrem został także wykładowca Politechniki Śląskiej
w Katowicach

Prof. Marzena Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została ministrem przemysłu. Wiceministrem został także wykładowca Politechniki Śląskiej

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej [Zdjęcia]
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej [Zdjęcia]
w Katowicach

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej [Zdjęcia]

Politechnika Śląska otworzyła w Katowicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. To również nowoczesne laboratorium firmy Intel [Galeria zdjęć]
Politechnika Śląska otworzyła w Katowicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. To również nowoczesne laboratorium firmy Intel [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Politechnika Śląska otworzyła w Katowicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. To również nowoczesne laboratorium firmy Intel [Galeria zdjęć]

do góry