Katowice dostaną ponad 6,1 mln złotych na walkę ze smogiem

Mateusz Terech
30.05.2022w Katowicach

Ponad 28 mln złotych trafi do 12 gmin w województwie śląskim w ramach działania "Czyste Powietrze". Wśród nich znalazły się także Katowice, które pozyskają w ten sposób ponad 6 mln złotych. Pieniądze pozwolą kontynuować wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, alternatywne systemy ogrzewania.

Fot. Monika Jodłowska. W Katowicach ciągle toczy się walka o lepszą jakość powietrza

Miliony złotych na walkę ze smogiem w Katowicach

Katowice otrzymały kwotę nieco ponad 6,1 mln zł na projekt: „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”. Stanie się tak po tym, jak Zarząd Województwa zatwierdził wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Czyste Powietrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. W ramach działań „Czyste powietrze” poza Katowicami, pieniądze otrzyma także 11 innych gmin, a łączna wartość dofinansowań to ponad 28 milionów złotych.

W Katowicach pieniądze zostaną wykorzystane na projekt realizowany w formule grantowej. W ramach projektu wymienione lub zmodernizowane zostaną indywidualne systemy grzewcze opalane węglem w budynkach i lokalach znajdujących się na terenie miasta. Zamiast starych pieców pojawią się tam kotły spalające pelet, ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto będzie po raz pierwszy realizowało projekt w formule grantowej, którego specyfika polega na udzielaniu innym podmiotom zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu zamierzonego celu”. W rozstrzygniętym naborze Katowice otrzymały największe dofinansowanie. informuje nas Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Małgorzata Domagalska

Do unijnego dofinansowania dołożone zostaną także pieniądze z budżetu miasta - ponad milion złotych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Wojna o lepszą jakość powietrza w Katowicach trwa od lat

Nowe dofinansowanie to nie początek, ale kolejny etap walki o lepsze powietrze w Katowicach. W mieście od lat są podejmowane próby zwalczania smogu.

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta sięga nawet do 10 tys. zł. Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko.zauważa prezydent Katowic, Marci Krupa

Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2020 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 31 (w 2020 - 29), czyli był to drugi najlepszy wynik w historii. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. - 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Nie tylko wymiana starych „kopciuchów”

Ostatni kwartał 2021 r. to czas trwania kampanii edukacyjnej „#nieTruj”, która stanowiła kontynuację akcji z roku 2020. Kampania ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Katowic na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. W ramach akcji na ulice miasta po raz kolejny ruszył Smogobus - mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. „uchwałą antysmogową”, systemem dotacji Miasta Katowice, programami „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła. Smogobus odwiedził 30 różnych miejsc w całym mieście.

Od czterech lat w Katowicach działa także Miejskie Centrum Energii. W pierwszym roku funkcjonowania centrum udzieliło niespełna 2 tys. porad, rok później prawie 3,5 tys., a w roku ubiegłym było to już ponad 5,6 tys. Celem MCE jest wspieranie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie usług doradczych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza i klimatu oraz wsparcie przy szukaniu informacji dotyczących możliwych finansowania tego typu przedsięwzięć.

Jak informuje katowicki Urząd Miasta, walce o lepszą jakość powietrza ma służyć również stopniowe wyprowadzanie ruchu samochodowego z centrum miasta. Powstały dwa centra przesiadkowe, rozwinęła się także infrastruktura rowerowa. Miasto podpisało umowę na zaprojektowanie i wdrożenie ITS, a więc systemu zarządzania transportem, który powinien być gotowy w 2023 roku. Dodatkowo, na liniach kursujących po Katowicach, pojawiają się nowe autobusy spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin oraz autobusy o napędzie elektrycznym.

Zobacz także

Metropolia GZM pomoże w termomodernizacjach budynków. Kto może wziąć udział w programie?
Metropolia GZM pomoże w termomodernizacjach budynków. Kto może wziąć udział w programie?
w Katowicach

Metropolia GZM pomoże w termomodernizacjach budynków. Kto może wziąć udział w programie?

Powietrze w Katowicach jest najlepsze od 10 lat! Wszystkie ręce na pokład
Powietrze w Katowicach jest najlepsze od 10 lat! Wszystkie ręce na pokład
w Katowicach

Powietrze w Katowicach jest najlepsze od 10 lat! Wszystkie ręce na pokład

Likwidacja kopciuchów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Porozumienie STOP SMOG
Likwidacja kopciuchów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Porozumienie STOP SMOG
poza Katowicami w Katowicach

Likwidacja kopciuchów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Porozumienie STOP SMOG

Sezon grzewczy w Katowicach. Miliony złotych na wymianę źródła ciepła
Sezon grzewczy w Katowicach. Miliony złotych na wymianę źródła ciepła
w Katowicach

Sezon grzewczy w Katowicach. Miliony złotych na wymianę źródła ciepła

Katowice przygotowały raport o stanie miasta
Katowice przygotowały raport o stanie miasta
w Katowicach

Katowice przygotowały raport o stanie miasta

Do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zgłoszono 308 projektów. Najwięcej pomysłów było z Osiedla Tysiąclecia
 Do IX edycji  Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zgłoszono 308 projektów. Najwięcej pomysłów było z Osiedla Tysiąclecia
w Katowicach

Do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zgłoszono 308 projektów. Najwięcej pomysłów było z Osiedla Tysiąclecia

Ponad 70 mln na inwestycje w Katowicach. Uda się wykonać 11 projektów
Ponad 70 mln na inwestycje w Katowicach. Uda się wykonać 11 projektów
w Katowicach

Ponad 70 mln na inwestycje w Katowicach. Uda się wykonać 11 projektów

do góry