Największa farma fotowoltaiczna w Polsce powstaje w Mysłowicach. Stanie tam 94 tysiące paneli. Energia popłynie w 2023 roku

Kacper Jurkiewicz
27.01.2022poza Katowicami

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce stanie w Mysłowicach, w dzielnicy Dziećkowice. Panele docelowo mają mieć moc 100 MW. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Tauron zainstaluje tutaj łącznie 49 tysięcy paneli. Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy.

Fot. Tauron. Największa farma fotowoltaiczna w Polsce stanie w MysłowicachTauron inwestuje w kolejną instalacje fotowoltaiczną. Tym razem zdecydowano się na Mysłowice. Farma PV powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu inwestycji została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych, to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym Taurona. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę. mówi p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia, Artur Michałowski

Konsekwentnie realizujemy Zielony Zwrot Taurona, a dzięki takim przedsięwzięciom chcemy osiągnąć w 2025 roku 1,6 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. dodaje Artur Michałowski

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach będzie największą w Polsce

Prace zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych. Co ważne dzięki temu powinno się ograniczyć emisję CO2 o prawie 30 tys. ton. Jak informuje Tauron, pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 roku.

Farma w Mysłowicach to kolejna realizacja programu budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Dzięki takiemu podejściu, tereny poprzemysłowe są ponownie zagospodarowywane. W tym przypadku dodatkowym środowiskowym atutem jest wykorzystanie postindustrialnego terenu na potrzeby budowy źródła zielonej energii. mówi prezes spółki Tauron Wytwarzanie, Sebastian Gola

Fot. Tauron. Widok na teren, na którym powstanie farma fotowoltaiczna w MysłowicachPierwszy etap inwestycja to budowa instalacji o mocy około 37 MW. Na jej realizację Tauron otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z punktu widzenia transformacji energetycznej i szerzej - klimatycznej - przed którą stoi polska gospodarka, inwestycja Taurona to szereg równoległych korzyści, tak ekologicznych jak ekonomicznych. To sposób na pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej ze słońca, w specyficznym, bo odzyskanym po przemysłowej degradacji terenie. To także gwarancja zarówno efektu antysmogowego, jak i istotnego spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, sięgającego blisko 29,5 tony równoważnika CO2/rok. podkreśla efekty ekologiczne inwestycji wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski

Wprowadzanie do miksu energetycznego tego typu obiektów to także większa dywersyfikacja i niezależność systemu elektroenergetycznego, który u nas stale potrzebuje dodatkowych megawatów z OZE. dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Słoneczne megawaty Taurona

To nie pierwsza inwestycja w fotowoltaikę Taurona. Pod koniec grudnia 2020 roku oddał do eksploatacji w Jaworznie farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To była pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.

W połowie stycznia tego roku Tauron zakończył budowę elektrowni fotowoltaicznej Choszczno II, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.

Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.

Zobacz także

Oddaj elektroodpady i zasiej łąkę w Katowicach
Oddaj elektroodpady i zasiej łąkę w Katowicach
w Katowicach

Oddaj elektroodpady i zasiej łąkę w Katowicach

Elektrownia słoneczna w Katowicach powstanie przy ulicy Żwirowej
Elektrownia słoneczna w Katowicach powstanie przy ulicy Żwirowej
w Katowicach

Elektrownia słoneczna w Katowicach powstanie przy ulicy Żwirowej

Energetycy zajmują się bocianimi gniazdami. Trwa akcja "Bociany Taurona"
Energetycy zajmują się bocianimi gniazdami. Trwa akcja "Bociany Taurona"
poza Katowicami

Energetycy zajmują się bocianimi gniazdami. Trwa akcja "Bociany Taurona"

do góry