Naukowcy w Sosnowcu pracują nad podwójną bronią w walce z nowotworami krwi

Olga Krzyżyk
04.05.2022poza Katowicami

Naukowcy z Zakładu Inżynierii Genetycznej Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu pracują nad innowacyjną terapię adoptywną szpiczaka mnogiego, czyli podwójną bronią w walce z nowotworami krwi.

Innowacyjną terapię adoptywną szpiczaka mnogiego opracowują naukowcy w SosnowcuNaukowcy w Sosnowcu opracowują spersonalizowaną terapią szpiczaka mnogiego z zastosowaniem podwójnych chimerycznych receptorów antygenowych (ang. chimeric antygen receptor, CAR) w oparciu o nowatorską immunoterapię komórkowo-genową dual CAR-T, czyli genetycznie zmodyfikowanymi autologicznymi limfocytami T. To podwójna broń w walce z nowotworami krwi.

Każdego roku w Polsce stwierdza się około 1500 nowych zachorowań, chociaż dane te są prawdopodobnie niedoszacowane. Według danych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (na rok 2020) szpiczak mnogi stanowi około 15% wszystkich nowotworów hematologicznych.

Niestety, mimo dostępnych obecnie terapii (chemioterapia, przeciwciała monoklonalne, leki sterydowe, autologiczne przeszczepienie szpiku) uzyskiwana na leczenie odpowiedź ma charakter przejściowy i jest krótsza w kolejnych cyklach leczenia, stąd u większości pacjentów obserwuje się szybki nawrót choroby. 

Ostatnią nadzieją dla chorych z nawracającym szpiczakiem mnogim pomimo zastosowanych wcześniej kilku cykli leczenia może być technologia CAR-T, która z powodzeniem jest już stosowana w terapii opornej ostrej białaczki limfoblastycznej oraz nawrotowych lub opornych chłoniakach, a więc w przypadku innych chorób hematoonkologicznych.

CAR-T to wysoce zaawansowana terapia polegająca na wykorzystaniu układu odpornościowego pacjenta do walki z nowotworem.

Stosowane do tej pory terapie z zastosowaniem technologii komórek CAR-T są skierowane przeciwko konkretnemu antygenowi prezentowanemu na powierzchni komórek danego typu nowotworu. Zadaniem genetycznie zmodyfikowanych limfocytów T jest identyfikowanie tych charakterystycznych markerów i mobilizacja układu odpornościowego pacjenta do walki z komórkami nowotworowymi. tłumaczy specjalistka w zakresie inżynierii genetycznej Laboratorium Gyncentrum, dr n. med. Ewa Nowak

Wiadomo jednak, że jeśli niektóre komórki nowotworowe będą pozbawione tej cechy, nie zostaną rozpoznane przez zmodyfikowane komórki CAR-T i może to być przyczyną nawrotu choroby. Stąd nasza koncepcja dual CAR-T, w której celem zastosowanych modyfikacji genetycznych limfocytów T jest to, aby rozpoznawały nie jeden, ale dwa różne markery charakterystyczne dla szpiczaka. Tym samym poszerzamy spektrum potencjalnego działania terapeutycznego. dodaje dr n. med. Ewa Nowak

Terapia składa się z kilku następujących po sobie etapów:

  • z krwi pacjenta wyodrębnia się limfocyty T,
  • które następnie są poddane modyfikacji genetycznej i namnażaniu w hodowli.
  • Przygotowane komórki pacjenta, wracają do jego organizmu i wspomagają walkę z chorobą.

Zakład Inżynierii Genetycznej działający przy Laboratorium Genetycznym GYNCENTRUM jest przygotowany do tego, by cały proces odbywał się na miejscu. Mamy do tego odpowiedni zespół specjalistów oraz potrzebną infrastrukturę. Dzięki temu koszt terapii szacujemy na ok. 500 tys. zł. Dla porównania zakup gotowej terapii CAR-T, której przygotowanie odbywa się wyłącznie w zagranicznych ośrodkach to wydatek 3-4-krotnie większy. mówi Ewa Nowak

Po zakończeniu pierwszej fazy badań mogą rozpocząć się kolejne etapy badań przedklinicznych - krok niezbędny do tego, by terapia mogła zostać dopuszczona do badań klinicznych z udziałem pacjentów.

Zobacz także

Przez 12 lat nie mówił. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie odzyskał głos i od razu zadzwonił do żony
Przez 12 lat nie mówił. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie odzyskał głos i od razu zadzwonił do żony
poza Katowicami

Przez 12 lat nie mówił. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie odzyskał głos i od razu zadzwonił do żony

"To był maraton". Lekarze z GCZD w Katowicach operowali dzieci w Ukrainie
"To był maraton". Lekarze z GCZD w Katowicach operowali dzieci w Ukrainie
w Katowicach

"To był maraton". Lekarze z GCZD w Katowicach operowali dzieci w Ukrainie

Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki. Placówka wzbogaciła się o sprzęt warty ponad 150 tys. złotych
Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki. Placówka wzbogaciła się o sprzęt warty ponad 150 tys. złotych
w Katowicach

Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki. Placówka wzbogaciła się o sprzęt warty ponad 150 tys. złotych

Druga linia leczenia stwardnienia rozsianego dostępna w szpitalu w Bytomiu
Druga linia leczenia stwardnienia rozsianego dostępna w szpitalu w Bytomiu
poza Katowicami

Druga linia leczenia stwardnienia rozsianego dostępna w szpitalu w Bytomiu

Nowa pracownia endoskopii w szpitalu w Czeladzi i nowoczesny sprzęt
Nowa pracownia endoskopii w szpitalu w Czeladzi i nowoczesny sprzęt
poza Katowicami

Nowa pracownia endoskopii w szpitalu w Czeladzi i nowoczesny sprzęt

do góry