Nowa lwiarnia powstanie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym [Wizualizacja]

Kamil Zatoński
16.03.2023poza Katowicami

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym powstanie nowa lwiarnia! W czwartek, 16 marca, ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych z jej budową. 

lwiarnia śląskie zoo

Nowa lwiarnia powstanie w śląskim zoo

Lwy to zwierzęta, które w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zobaczyć można właściwie od początku jego funkcjonowania. Duże koty od zawsze zajmują budynek lwiarni i przylegający do niego wybieg zewnętrzny, zlokalizowane w tylnej części ogrodu.

Czasy się zmieniają, a z nimi zmienia się nasz stan wiedzy dotyczący hodowli zwierząt i podejście do zachowania ich dobrostanu, a także rola ogrodu zoologicznego, który ma chronić ginące gatunki zwierząt. Zmieniają się też oczekiwania zwiedzających, którzy oczekują większych możliwości obserwacji zwierząt w ogrodzie zoologicznym.To tylko niektóre z przesłanek, które przemawiają za budową nowoczesnej lwiarni wraz z kompleksem wybiegów zewnętrznych.

czytamy na stronie śląskiego zoo

Nowa lwiarnia - skąd pomysł?

Od 2013 r. w śląskim zoo przebywają lwy angolskie (Panthera leo bleyenberghi). Jest to niezwykle rzadko eksponowany w ogrodach zoologicznych podgatunek lwa afrykańskiego - w całej Europie przebywa obecnie zaledwie 50 osobników tego podgatunku, a ich rozmnażaniem zajmują się obecnie tylko 2 ogrody zoologiczne, stąd dostępność młodych osobników jest bardzo ograniczona.

Po śmierci samca Bolka w 2021 r. byliśmy przekonani, że podgatunek ten zniknie także z naszego ogrodu, jednak przypadek chciał, że udało się pozyskać młodego, niespokrewnionego z naszymi samicami samca o imieniu Moxico. W efekcie staliśmy się posiadaczami trzeciego w Europie stada hodowlanego lwów angolskich, które moglibyśmy rozmnażać, chroniąc w ten sposób zagrożony gatunek. Na drodze stanęła nam jednak posiadana infrastruktura.

mówią przedstawiciele śląskiego zoo

Obecna lwiarnia to budynek, który powstał w latach 50. XX w. W jego skład wchodzą dwa duże wewnętrzne pomieszczenia hodowlane, mały kotnik, jeden wybieg zewnętrzny i tzw. zewnętrzna klatka zapasowa. Obiekt spełnia wymagania hodowlane, jednak nie zapewnia odpowiednich warunków do rozrodu i odchowu młodych.

Infrastruktura skonstruowana jest tak, że nie zapewnia możliwości stałego oddzielenia ciężarnej samicy, czy później samicy z młodymi od samca, a przy tym umożliwienia wszystkim osobnikom możliwości równoczesnego korzystania z wybiegu zewnętrznego. Powoduje to, że w takiej sytuacji nie można zapewnić odpowiedniego dobrostanu zwierzętom - połączenie wszystkich osobników niosłoby za sobą ryzyko zagryzienia młodych przez samca. Z tego względu w ostatnich latach nie można było rozmnażać lwów, mimo że śląskie zoo posiada zdolne do rozrodu stado hodowlane.

Przebudowa obecnego obiektu nie jest możliwa, stąd zaistniała konieczność budowy nowej lwiarni. Pod koniec 2022 r. opracowano dokumentację projektową, a w ostatnich dniach udało się pozyskać niezbędne do realizacji inwestycji środki finansowe. Po uruchomieniu nowej inwestycji obecna lwiarnia wraz z wybiegiem zostanie zmodernizowana i dostosowana do hodowli mniejszych kotów drapieżnych.

Jak będzie wyglądała nowa lwiarnia?

Nowa lwiarnia powstanie w miejscu obecnych wybiegów strusi i kobów liczi, tuż obok ekspozycji tygrysów.

lwiarnia śląskie zoo

Obiekt złożony będzie z całorocznego pawilonu hodowlanego o powierzchni 320 m2, w którym znajdą się pomieszczenia hodowlane dla samic i samca. Konstrukcja budynku będzie pozwalała na czasowe rozdzielenie osobników np. na czas odchowu młodych, czy choroby jednego z osobników.

Zwiedzający będą mogli obserwować zwierzęta przez szyby ekspozycyjne (nie będzie możliwości zwiedzania wnętrz budynku). Budynek został zaprojektowany w nowoczesnym stylu, nawiązującym do stylu pozostałych inwestycji realizowanych na terenie ogrodu w ostatnim czasie.

Do budynku przylegały będą trzy wybiegi zewnętrzne, z których największy będzie miał powierzchnię ponad 2 500 m2. Wybiegi zostaną zaaranżowane tak, by zapewniać zwierzętom urozmaicenie terenu - m.in. na największym wybiegu zaprojektowana została kaskada wodna wraz z dwoma zbiornikami, w których lwy będą mogły się ochłodzić. Zwierzęta będą mogły korzystać z wybiegów przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Obecność aż trzech wybiegów pozwoli na rozdzielenie samic i samca oraz zapewni zwierzętom możliwość równoczesnego korzystania z części zewnętrznej, także w okresie odchowu młodych.

Dlaczego lwy angolskie?

Lwy to jedne z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt, jakie zobaczyć można w ogrodach zoologicznych. Nie każdy jednak wie, że lew lwu nie jest równy. Lwy to duże drapieżniki występujące obecnie na terenie Afryki (lwy afrykańskie) i Azji (lew azjatycki). Sytuacja lwów afrykańskich (Panthera leo) w środowisku naturalnym uznawana jest za stabilną z tendencją do spadku.

Gatunek ten posiada status narażony na wyginięcie (VU) w czerwonej księdze gatunków, a jego populację szacuje się na około 39 000 osobników. Gatunek ten posiada też całkiem liczną reprezentację w ogrodach zoologicznych. Gdy jednak przyjrzymy się temu tematowi bliżej, dowiemy się, że sytuacja lwów nie jest tak optymistyczna. W obrębie lwów afrykańskich wyróżniamy 11 podgatunków, których liczebność nie jest tak imponująca.

W śląskim zoo przebywają obecnie lwy angolskie (Panthera leo bleyenberghi) - podgatunek lwa afrykańskiego, który zamieszkuje tereny południowo-wschodniej Afryki. Dokładna liczebność populacji tego podgatunku nie jest znana. Szacuje się, że w środowisku naturalnym żyje zaledwie 3 500 - 5 500 osobników.

W ogrodach zoologicznych lwy angolskie zobaczyć można stosunkowo rzadko. W całej Europie w ogrodach zoologicznych żyje obecnie zaledwie 50 osobników tego podgatunku. W większości są to zwierzęta w podeszłym wieku lub przetrzymywane w grupach jednopłciowych. Stada hodowlane, które mogą doczekać się potomstwa, zobaczyć można jedynie w Lizbonie, Gdańsku oraz w Chorzowie. Oznacza to, że przyszłość lwów angolskich zależy od tych trzech ogrodów zoologicznych.

Z tego względu nie możemy pozwolić na to, by ograniczenia lokalowe uniemożliwiły nam rozród lwów i walkę o ocalenie ginącego podgatunku tych dużych kotów. Realizacja nowej inwestycji znacząco podniesie znaczenie naszego zoo i pozwoli dołączyć do europejskiej czołówki ogrodów zoologicznych. Dzięki rozpoczęciu aktywnego udziału w rozmnażania lwów będzie to trzeci gatunek dużych kotów, który obok gepardów i panter śnieżnych będzie rozmnażany w naszym zoo.

słyszymy w chorzowskiej placówce

Dzieje lwów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Od pierwszych lat funkcjonowania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zobaczyć można było w nim lwy afrykańskie. Zwierzęta te dobrze rozmnażały się w ogrodzie - w ciągu blisko 55 lat na świat przyszło tutaj blisko 80 młodych tego gatunku, które trafiły do różnych ośrodków hodowlanych w Polsce i Europie. Po raz ostatni młode przyszły na świat w 2000 r.

Od 2013 roku w śląskim zoo w Chorzowie przebywają lwy angolskie. Obecnie stado hodowlane złożone jest z trzech osobników - samca o imieniu Moxico i dwóch samic - Anoona i Kaasai. Osobniki nie są ze sobą spokrewnione, dzięki czemu możemy mówić o stadzie hodowlanym.

Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury nie podejmowaliśmy prób rozrodu tego podgatunku. Budowa nowej lwiarni jest więc dla nas możliwością do powrotu do tradycji rozmnażania lwów na Śląsku i szansą na doczekanie się pierwszych od 23 lat narodzin młodych tego gatunku w naszym ogrodzie. Dzięki takim działaniom, lwy staną się trzecimi po panterach śnieżnych i gepardach gatunkiem dużych kotów rozmnażanym w śląskim zoo.

możemy przeczytać na stronie zoo

Zobacz także

Otwarcie pawilonu lasu deszczowego i urodzinowe promocje! Śląskie zoo świętuje 65. urodziny!
Otwarcie pawilonu lasu deszczowego i urodzinowe promocje! Śląskie zoo świętuje 65. urodziny!
poza Katowicami

Otwarcie pawilonu lasu deszczowego i urodzinowe promocje! Śląskie zoo świętuje 65. urodziny!

Kolorowe jaszczurki zamieszkały w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. W naturze żyją na Madagaskarze [Zdjęcia]
Kolorowe jaszczurki zamieszkały w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. W naturze żyją na Madagaskarze [Zdjęcia]
poza Katowicami

Kolorowe jaszczurki zamieszkały w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. W naturze żyją na Madagaskarze [Zdjęcia]

Mini Zoo w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zostało zlikwidowane
Mini Zoo w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zostało zlikwidowane
poza Katowicami

Mini Zoo w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zostało zlikwidowane

Pingwiny wróciły! To hit Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. My je uwielbiamy, a Wy?
Pingwiny wróciły! To hit Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. My je uwielbiamy, a Wy?
poza Katowicami

Pingwiny wróciły! To hit Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. My je uwielbiamy, a Wy?

Mała pigmejka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego to samiec. Poznajcie Liczi
Mała pigmejka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego to samiec. Poznajcie Liczi
poza Katowicami

Mała pigmejka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego to samiec. Poznajcie Liczi

Baby boom w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Powitajmy maluchy!
Baby boom w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Powitajmy maluchy!
poza Katowicami

Baby boom w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Powitajmy maluchy!

Rozbudowa kolejki linowej Elka w Parku Śląskim. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy
Rozbudowa kolejki linowej Elka w Parku Śląskim. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy
poza Katowicami

Rozbudowa kolejki linowej Elka w Parku Śląskim. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy

Hope to nadzieja dla nosorożców. Samica ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego jest w programie in vitro
Hope to nadzieja dla nosorożców. Samica ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego jest w programie in vitro
w Katowicach

Hope to nadzieja dla nosorożców. Samica ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego jest w programie in vitro

Pawilon lasu deszczowego w śląskim zoo nabiera kształtów! Tu zobaczymy mrówkojady, wyjce, leniwce oraz kapibary
Pawilon lasu deszczowego w śląskim zoo nabiera kształtów! Tu zobaczymy mrówkojady, wyjce, leniwce oraz kapibary
w Katowicach

Pawilon lasu deszczowego w śląskim zoo nabiera kształtów! Tu zobaczymy mrówkojady, wyjce, leniwce oraz kapibary

Pantera śnieżna uciekła ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego! Spokojnie - to tylko ćwiczenia
Pantera śnieżna uciekła ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego! Spokojnie - to tylko ćwiczenia
poza Katowicami

Pantera śnieżna uciekła ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego! Spokojnie - to tylko ćwiczenia

do góry