Nowy blok elektrowni 910 MW w Jaworznie zsynchronizowany z siecią. To najnowocześniejszy blok w Polsce

Kacper Jurkiewicz
18.04.2022poza Katowicami

W Jaworznie powstał nowy blok energetyczny 910 MW. Tauron zakończył kluczowy etap prac związany z jego uruchomieniem. Jednostka została zsynchronizowana z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Nowy blok energetyczny 910 MW stoi w Jaworznie

Ważny krok w wielkiej inwestycji na terenie Jaworzna. Nowy blok energetyczny 910 MW został zsynchronizowany z siecią.

Wszystkie zadania, mające na celu przygotowanie jednostki do synchronizacji, zostały z sukcesem zrealizowane. Zakończyliśmy ten proces dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Grupy Tauron. Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce, która przez wiele lat będzie fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego. mówi prezes grupy Tauron, Paweł Szczeszek

Na początku marca rozpoczął się proces rozruchu bloku. Proces ten oprócz przygotowania wszystkich układów blokowych oraz gospodarek pomocniczych, obejmował również wykonanie licznych pomiarów i prób funkcjonalnych, w tym kontrolę zabezpieczeń kluczowych elementów bloku biorących udział w synchronizacji i dalej w eksploatacji jednostki. Wcześniej trwały intensywnie prace skoncentrowane przede wszystkim w rejonie komory paleniskowej kotła.

Naszym priorytetem było zdiagnozowanie problemów, które pojawiły się w pierwszej fazie eksploatacji bloku, a następnie wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które długofalowo pozwolą zapewnić w kolejnych latach stabilną pracę jednostki. precyzuje prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron, Sebastian Gola

Prace przebiegają zgodnie z planem. W grudniu przedstawiono grafik, według którego nowy blok miał zostać zsynchronizowany z KSE do 29 kwietnia.

Blok 910 MW w Jaworznie to najnowocześniejszy blok w Polsce

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc. Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.

Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To ważnym parametr, bo przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie. Ma to szczególnie ważne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Zobacz także

Tauron wybudował w Katowicach dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne
Tauron wybudował w Katowicach dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne
w Katowicach

Tauron wybudował w Katowicach dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne

do góry