Nowy węzeł przeładunku towarów i paliw powstanie w Porcie Lotniczym Katowice. Ogłoszono przetarg

Jakub Dyl
17.12.2023poza Katowicami

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowalnych w ramach, dofinansowanego z Unii Europejskiej, przedsięwzięcia o nazwie "Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice". Węzeł umożliwi przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego, oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z katowickiego lotniska. 

lotnisko pyrzowice katowice

Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw

W środę, 13 grudnia, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca Katowice Airport, ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach, dofinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej, przedsięwzięcia o nazwie "Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice". W ramach inwestycji ma powstać bocznica kolejowa łącząca Katowice Airport z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry.

Sercem nowej infrastruktury będzie trzytorowy front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m³ każdy i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

Ważna inwestycja w Pyrzowicach

Węzeł będzie pełnił istotną funkcję dla działania Katowice Airport. Umożliwi bowiem przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego, oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z katowickiego lotniska. Co więcej, dzięki nowej infrastrukturze ograniczony zostanie transport drogowy na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Nowa infrastruktura przygotowana będzie do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych.

Jeden węzeł - wielu odbiorców

Nowa inwestycja będzie służyć nie tylko zaopatrzeniu lotów cywilnych. Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w Katowice Airport będzie przystosowany do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w odniesieniu do prowadzonych operacji wojskowych. Całe przedsięwzięcie ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, oraz firm prowadzących działalność w regionie.

W Katowice Airport od ponad 15 lat stawiamy na dywersyfikację infrastruktury. Dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi inwestycyjnemu obsługujemy nie tylko ruch pasażerski, dysponujemy także największą wśród polskich lotnisk regionalnych bazą do obsługi technicznej samolotów i nowoczesną strefą cargo. Budowa węzła umożliwi rozpoczęcie działalności w czwartym obszarze, który związany jest z magazynowaniem i dystrybucją paliwa lotniczego.

mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Ten projekt ma ważny aspekt środowiskowy, bo dzięki niemu różne ładunki będą mogły być przywożone do portu koleją, która jest ekologiczną formą transportu. Warto podkreślić, że budowa węzła multimodalnego w Katowice Airport, jak i odbudowa linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry, z którą węzeł będzie połączony, zostały dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej.dodaje prezes Zarządu
GTL S.A.

Prace potrwają do 2026 r. 

Zgodnie z harmonogramem projekt budowy węzła przeładunku towarów i paliw w Porcie Lotniczym Katowice powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2026 roku. Całkowity budżet przedsięwzięcia oszacowano we wniosku na dofinansowanie na kwotę 95,5 mln zł, z tego do 50% kosztów kwalifikowanych to dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Zobacz także

Zima w Katowice Airport. Jak wygląda odśnieżanie lotniska?
Zima w Katowice Airport. Jak wygląda odśnieżanie lotniska?
w Katowicach

Zima w Katowice Airport. Jak wygląda odśnieżanie lotniska?

Ewakuacja na lotnisku w Pyrzowicach. Dwa kolorowe bagaże bez właścicieli
Ewakuacja na lotnisku w Pyrzowicach. Dwa kolorowe bagaże bez właścicieli
w Katowicach

Ewakuacja na lotnisku w Pyrzowicach. Dwa kolorowe bagaże bez właścicieli

Dobry rok dla Katowice Airport. Lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło ponad 4 miliony pasażerów!
Dobry rok dla Katowice Airport. Lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło ponad 4 miliony pasażerów!
w drodze

Dobry rok dla Katowice Airport. Lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło ponad 4 miliony pasażerów!

do góry