Organizacja Pomocy Humanitarnej. Nowa specjalność na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Mateusz Terech
09.05.2022poza Katowicami

Organizacji pomocy humanitarnej będą mogli się uczyć przyszli studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczelnia otwiera nową specjalność na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Zajęcia będą realizowane przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

Fot. SUM. Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizacja pomocy humanitarnej na SUM

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie można studiować nową specjalność. Uczelnia rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o studia organizacji pomocy humanitarnej. Będzie je można podjąć na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Bytomiu.

Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać. wskazał prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek

Student kończący nową specjalność SUM będzie potrafił m.in udzielić pomocy przedmedycznej, pozna problematykę skutków zdrowotnych kryzysów humanitarnych, a także będzie posiadał wiedzę w zakresie zapewniania dostępu do żywności, środków higienicznych oraz czystej, bezpiecznej wody pitnej.

Uczelnia zauważa rosnące zapotrzebowanie na właściwie przygotowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie pomocy humanitarnej, niezbędnej w krajach szczególnie narażonych na skutki postępujących zmian klimatu oraz konsekwencje związane z niestabilną sytuacją geopolityczną.

Samo otwarcie specjalności, jak również zajęcia które będą w ramach niej prowadzone, to efekt współpracy SUM i Polskiej Akcji Humanitarnej. Liderka PAH, Janina Ochojska, jest zresztą od 2017 r. doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na bytomskim Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach można studiować kierunki: zdrowie publiczne, dietetyka oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym - z których każdy oferuje po kilka specjalności.

Zobacz także

Ponad 210 tys. zł dla SUM na autorskie badania. Czy zmienią one sposoby leczenia chorób?
Ponad 210 tys. zł dla SUM na autorskie badania. Czy zmienią one sposoby leczenia chorób?
w Katowicach

Ponad 210 tys. zł dla SUM na autorskie badania. Czy zmienią one sposoby leczenia chorób?

Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach
Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach
w Katowicach

Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach

Studiuje na SUM i marzy o tym, co mówił śp. prof. Zembala. O pasji do medycyny rozmawiamy ze stypendystą Ministra Zdrowia, Hubertem Mado
Studiuje na SUM i marzy o tym, co mówił śp. prof. Zembala. O pasji do medycyny rozmawiamy ze stypendystą Ministra Zdrowia, Hubertem Mado
w Katowicach

Studiuje na SUM i marzy o tym, co mówił śp. prof. Zembala. O pasji do medycyny rozmawiamy ze stypendystą Ministra Zdrowia, Hubertem Mado

do góry