Ponad 210 tys. zł dla SUM na autorskie badania. Czy zmienią one sposoby leczenia chorób?

Kacper Jurkiewicz
28.09.2022w Katowicach

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyróżniło sześć studenckich kół naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przekazano ponad 210 tysięcy złotych na autorskie projekty badań, które wymyślili i zrealizują studenci. 

laboratorium

Autorskie badania studentów SUM

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzą badania, które mogą pomóc tysiącom osób i zmienić sposoby leczenia różnych chorób. W ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje wyróżniono 6 kół naukowych SUM. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało ponad 210 tysięcy złotych na realizację wyjątkowych projektów, którymi autorami są studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Uczenie maszynowe do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z neuropatią cukrzycową

 • Autorzy: Mirela Hendel i Krzysztof Irlik,
 • Koło Naukowe: przy Katedrze Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii WNMZ,
 • Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik.

Mirela Hendel i Krzysztof Irlik są studentami IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. Celem przygotowanego przez nich projektu jest opracowanie prostego algorytmu przy użyciu uczenia maszynowego, który - na podstawie danych klinicznych i zapis spoczynkowego EKG pacjenta - umożliwi zidentyfikowanie pacjentów najbardziej zagrożonych ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych spośród chorych na cukrzycę, u których współwystępuje neuropatia cukrzycowa obwodowa lub anatomiczna, sercowo-naczyniowa.

Do badania zaproszonych zostanie w sumie 1000 osób chorujących na cukrzycę (zarówno typu 1, jak i 2), będących pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach.

Zdarzenia sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów osób chorych na cukrzycę, z kolei brak prostych metod identyfikacji pacjentów stanowi ogromne wyzwanie diagnostyczne. Opracowanie algorytmu na podstawie uczenia maszynowego daje więc szansę na zwiększenie rozpoznania osób z grupy ryzyka i podjęcie skutecznych działań prewencyjnych w codziennej praktyce.

W skład zespołu badawczego wchodzą jeszcze inni studenci kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu:

 • Mikołaj Herba (student IV roku),
 • Julia Piaśnik (studentka III roku),
 • Sylwia Boczek (studentka IV roku),
 • Kamil Kegler (student IV roku),
 • Justyna Kulpa (studentka V roku).

Przydatność niskotemperaturowego ultraskrawania w oznaczaniu rzadkich antygenów tkankowych

 • Autorka: Oliwia Warmusz,
 • Koło Naukowe: przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki WNMZ,
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Wojnicz.

Oliwia Warmusz jest studentką IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i członkiem Koła Naukowego przy III Katedrze i Klinice Kardiologii, którego opiekunem jest dr hab. n. med. prof. SUM Bożena Szyguła-Jurkiewicz. Oliwia Warmusz pełni również funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu.

Celem jej projektu jest praktyczne zastosowanie metody Tokuyasu do wykrywania rzadkich białek antygenowych w wycinkach serca u chorych z zapaleniem mięśnia sercowego i kardiomiopatią rozstrzeniową. W przyszłości może to pozwolić na spersonalizowaną diagnostykę w wyżej wymienionych schorzeniach. Badaniami objęte zostaną wycinki mięśnia sercowego pochodzące od 5 pacjentów ze skurczową niewydolnością serca.

Ocena alternatywnego splicingu CD44 w indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych iPS

 • Autorzy: Anna Trybus, Paweł Pruś i Kamil Nikel,
 • Koło Naukowe: przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki WNMK,
 • Opiekunowie: dr n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek i mgr Agnieszka Fus-Kujawa.

Anna Trybus, Paweł Pruś i Kamil Nikel są studentami III i V roku studiów stacjonarnych kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Celem obecnie realizowanego grantu jest dokładne zbadanie procesów zachodzących podczas uzyskiwania indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych.

W tym celu oceniony zostanie poziom wytwarzania różnych wariantów białka CD44, który jest markerem pozwalającym odróżnić komórki częściowo i całkowicie przeprogramowane. Do tej pory niezbadane zostało, która z odmian CD44 jest kluczowa na poszczególnych etapach uzyskiwania iPS.

Studenci i ich opiekunowie mają nadzieję, że ich badania pozwolą na lepsze zrozumienie i zwiększenie wydajności tego procesu, co przyczyni się do rozwoju medycyny regeneracyjnej i terapii komórkowej. Dzięki temu uda się pomóc np. pacjentom z wrodzoną łamliwością kości i zrozumieć istotę tego schorzenia. Stworzenie możliwości leczenia lub wyleczenia chorób dotychczas nieuleczalnych stanowić będzie kamień milowy terapii genowej.

Neurogenne ostre uszkodzenie mięśnia sercowego u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym 

 • Autorka: Natalia Rachfalska,
 • Koło Naukowe: Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMK,
 • Opiekun: prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych.

Natalia Rachfalska jest tegoroczną absolwentką kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Głównym celem projektu jest poznanie nie tylko przyczyn, ale też charakterystyki uszkodzenia serca u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym - kiedy ono występuje, jaki ma zakres oraz jaki profil pacjentów najbardziej do niego predysponuje.

W badaniu udział weźmie co najmniej 30 pacjentów. Warunkiem ich włączenia jest rozpoznanie krwotoku podpajęczynówkowego, hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii oraz konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej przez min. 48 h od przyjęcia pacjenta na Oddział Intensywnej Terapii.

Krwotok podpajęczynówkowy jest ciężkim, obarczonym wysoką śmiertelnością, stanem nagłym wymagającym często długiego leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii. Uszkodzenie mięśnia sercowego u chorych z ostrym krwotokiem podpajęczynówkowym jest nierzadko spotykanym powikłaniem, które w negatywny sposób wpływa na późniejsze rokowanie i przeżycie pacjentów. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat źródeł tego zjawiska.

Członkowie zespołu badawczego:

 • Natalia Rachfalska,
 • Mateusz Zachura,
 • Dominika Krupnik,
 • Mateusz Gołdyn,
 • Bartosz Blada,
 • Magdalena Kwiatkowska.

Wpływ wyciszania genów SOX2, OCT4 i NANOG na potencjał onkogenny oraz chemooporność komórek glejaka

 • Autor: Łukasz Antkowiak,
 • Koło Naukowe: Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Neurochirurgii WNMK,
 • Opiekun projektu: prof. dr hab. n. med. Marek Mandera.

Łukasz Antkowiak jest tegorocznym absolwentem kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. Od wczesnych lat pasjonowała go neuroanatomia (gałąź anatomii zajmująca się budową obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego u człowieka i zwierząt), co przerodziło się w zainteresowanie neurochirurgią. Projekt stanowi pochodną zainteresowania neuroonkologią, a szczególnie biologią glejaków wielopostaciowych.

Nowotwory te charakteryzują się szybkim przebiegiem, nieuchronnie prowadząc do śmierci pacjenta w okresie około 14-16 miesięcy od rozpoznania. Glejak posiada populację komórek, które prowadzą do ciągłego wzrostu guza i oporności na chemioterapię i radioterapię. Ponadto komórki te odpowiedzialne są za wznowę po leczeniu operacyjnym.

Za ciągłe namnażanie się tych komórek odpowiedzialne są białka SOX2, OCT4 i NANOG. Celem badania jest więc zablokowanie tych białek, co może doprowadzić m.in. do zmniejszenia agresywności guza, lepszej odpowiedzi na leczenie, redukcji wznowy i przede wszystkim - wydłużenia życia chorego oraz wyleczenia do tej pory nieuleczalnego schorzenia.

Dynamika zmian IL-6 i IL-1β w napadzie padaczkowym - badanie populacji pediatrycznej

 • Autorzy: Magdalena Nowak i Michał Hutny,
 • Koło Naukowe: przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej WNMK,
 • Opiekun: dr n. med. prof. SUM Justyna Paprocka.

Magdalena Nowak i Michał Hutny są studentami V roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Celem ich projektu jest ocena dynamiki zmian stężenia cytokin prozapalnych: IL-6 oraz IL-1β w surowicy krwi w odpowiedzi na wystąpienie napadu padaczkowego.

Podstawą do analizy będzie wykonanie pomiarów stężeń tych cytokin w próbkach krwi pobranych od pacjentów w ustalonych czterech punktach czasowych. Pacjenci ze zdiagnozowaną padaczką lekooporną zostaną włączeni do badania podczas hospitalizacji w oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Podstawą do powstania projektu badawczego stał się ważny problem, jaki stanowi niewystarczająco dokładnie poznana etiopatogeneza padaczki lekoopornej, tzn. padaczki, w której pomimo użycia dwóch odpowiednio dobranych i podanych w odpowiednich dawkach leków przeciwpadaczkowych nie uzyskuje się kontroli nad napadami.

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Szacuje się, że jest rozpoznawana średnio nawet u 0.67% dzieci w wieku do 10 lat, przez co stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji w oddziałach neurologii dziecięcej.

W skład zespołu badawczego wchodzą jeszcze inni studenci kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach:

 • Jagoda Hofman (V rok),
 • Weronika Roesler (IV rok),
 • Mikołaj Kuźniak (IV rok),
 • Kamil Czarnacki (IV rok).

Zobacz także

Pierwszy Klub Pacjenta w Katowicach. Będzie można skorzystać z darmowych badań i konsultacji
Pierwszy Klub Pacjenta w Katowicach. Będzie można skorzystać z darmowych badań i konsultacji
w Katowicach

Pierwszy Klub Pacjenta w Katowicach. Będzie można skorzystać z darmowych badań i konsultacji

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach przebada wzrok pracownikom. Trwa specjalna akcja
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach przebada wzrok pracownikom. Trwa specjalna akcja
w Katowicach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach przebada wzrok pracownikom. Trwa specjalna akcja

Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]
Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]
w Katowicach

Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Bezpłatne badania z Kartą Mieszkańca [Lista placówek]

W UCK w Katowicach zabiegi korekcji wzroku wykonują od ponad 30 lat. Byli pierwsi w Polsce
W UCK w Katowicach zabiegi korekcji wzroku wykonują od ponad 30 lat. Byli pierwsi w Polsce
w Katowicach

W UCK w Katowicach zabiegi korekcji wzroku wykonują od ponad 30 lat. Byli pierwsi w Polsce

Obiektywem prosto w raka. Ewa Miketa i jej bajkowe sesje [Zdjęcia]
Obiektywem prosto w raka. Ewa Miketa i jej bajkowe sesje [Zdjęcia]
w Katowicach

Obiektywem prosto w raka. Ewa Miketa i jej bajkowe sesje [Zdjęcia]

Organizacja Pomocy Humanitarnej. Nowa specjalność na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Organizacja Pomocy Humanitarnej. Nowa specjalność na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
poza Katowicami

Organizacja Pomocy Humanitarnej. Nowa specjalność na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach
Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach
w Katowicach

Lekarze uratowali życie kobiecie i jej nienarodzonego dziecka. Wyjątkowy zabieg w Górnośląskim Centrum Medycznym im. L. Gieca SUM w Katowicach

do góry