Powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży. Pomogą też psycholodzy z Izraela

Kacper Jurkiewicz
22.03.2022poza Katowicami

W Sosnowcu powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Moc Wsparcia i gminy Sosnowiec. Wsparcie zapewnią również psychologowie kliniczni z Izraela.

Fot. mat pras. W Sosnowcu powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne w Sosnowcu

Wsparcie skierowane jest do osób, które doświadczyły różnych zdarzeń o charakterze traumatycznym, w tym także konfliktów wojennych.

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy to nowe miejsce na mapie Sosnowca, które powstaje jako odpowiedź na zgłaszany deficyt w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, które doświadczyły różnych wydarzeń o charakterze traumatycznym. mówi presez stowarzyszenia, Adrian Drdzeń

W ramach Centrum powstało miejsce przyjazne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, gdzie mogą oni otrzymać profesjonalną i natychmiastową pomoc poprzez nowoczesne formy terapii i wsparcia w rozwoju.

Obecna sytuacja geopolityczna i agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie ukazuje nam, jak bardzo eksponowane na różnorodne urazy mogą być dzieci i młodzież i jak trudne może ona mieć skutki w postaci różnorodnych reakcji behawioralnych i emocjonalnych. podkreśla Drdzeń

Pamiętajmy, że traumatyczne zdarzenia, nadużycia i inne formy przemocy uderzają we wszystkie aspekty funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży. 

Odłączają dzieci od ich uczuć. Odbierają im zaufanie do ludzi i izolują. Trudno im wtedy polegać na dorosłych. Świat staje się nieprzewidywalny i niebezpieczny. Dzieci zmuszone są do zamknięcia się, zaprzeczenia urazowi i odizolowaniu od innych w celu ochrony siebie i przetrwania. Dzieci, które doświadczyły traumy potrzebują bezpiecznych miejsc i wsparcia specjalistów, którzy rozumieją ich doświadczenia i mogą pomóc im się wyleczyć. dodaje przedstawiciel stowarzyszenia Moc Wsparcia

Przemoc wśród dzieci i młodzieży to ważny problem

Stowarzyszenia wskazuje, że zjawisko doświadczania przez dzieci przemocy oraz innych zdarzeń o charakterze urazowym jest istotnym problemem społecznym, a dostępna oferta pomocowa w tym obszarze jest niewystarczająca wobec zapotrzebowania mieszkańców i specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

Bez względu na to, kto lub co generuje uraz i w jakiej formie się on przejawia, to najbardziej cierpią na tym dzieci, zwłaszcza te młodsze, których możliwości zgłoszenia problemu, poproszenia o pomoc są mocno ograniczone. Dlatego też pożądane jest stworzenie systemu odpowiedniego wsparcia terapeutyczno-interwencyjnego dla dzieci doświadczających różnych form urazów, zapewniającego pomoc w stabilnych, przewidywalnych i specjalistycznych warunkach. Miejsce takie będzie również stanowić rozszerzenie oferty pomocowej oferowanej przez istniejące już instytucje pomocowe i oświatowe. wskazuje Adrian Drdzeń

Misją stowarzyszenia jest praca nad przywróceniem poczucia miłości i dobrych więzi do dzieciństwa poprzez relacje, które kierują, wspierają i mają moc pomagania dzieciom w zdrowieniu. Dobra, bezpieczna relacja może być dla dzieci i młodzieży szansą na wyleczenie po doświadczeniu urazu.

Stworzenie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży wynika z potrzeby zbudowania bezpiecznego miejsca dla dzieci i ich rodzin, gdzie mogliby uzyskać dogodne warunki do zdrowienia. podkreśla Drdzeń

Dzięki nawiązanej współpracy z miastem stowarzyszenie dysponuje obecnie nowoczesnym zapleczem lokalowym, wyposażonymi gabinetami, przystosowanymi do zajęć indywidualnych i grupowych oraz nowoczesnymi sprzętami, które uatrakcyjnią pracę terapeutyczną. mówi pełnomocnik prezydenta Anna Jedynak, odpowiedzialna w mieście m.in.: za zdrowie i pomoc społeczną

W stowarzyszeniu pracuje kadra uznanych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, interwencji kryzysowej, psychoterapii, psychiatrii, którzy od wielu lat pracują z rodzinami. Na podstawie tych doświadczeń powstało Centrum, które będzie oferowało różne formy pomocy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, zgodne z najnowszą wiedzą z zakresu neurobiologii i psychoterapii.

Dzieci i młodzież otrzymają wsparcie poprzez wprowadzenie bogatej oferty pomocy, m.in.:

  • diagnozę i pomoc psychologiczną,
  • treningi relacji rodzic-dziecko,
  • interwencję kryzysową,
  • psychoterapię m.in.: w nurcie psychodynamicznym, systemowym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach,
  • terapie grupowe,
  • grupy wsparcia dla młodzieży i rodziców,
  • arteterapie i relaksacje,
  • terapię zabawą,
  • elementy pracy z ciałem i psychodrama szkolenia i superwizje dla specjalistów, wolontariuszy, koordynatorów pracujących z uchodźcami.

Uchodźcy z Ukrainy również otrzymają pomoc

W ramach Centrum utworzono Klub Rodzinny dla rodzin ukraińskich, którzy także będą mogli skorzystać z pomocy.

W tym miejscu chcielibyśmy się także zwrócić do osób, które dotarły do nas z Ukrainy, a które mają jakiekolwiek doświadczenie w temacie pomocy o której mówimy, czy też kierunkowe wykształcenie. Jesteśmy gotowi przeszkolić takie osoby i włączyć do naszych działań. zapewnia Adrian Drdzeń

W celu dostosowania się do obecnej sytuacji stowarzyszenie wraz z miastem podjęło współpracę z The Community Stress Prevention Center (instytucja powołana przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji w celu przeciwdziałania skutkom nieustannego zagrożenia wojną i zamachami terrorystycznymi). Psychologowie kliniczni z Izraela udzielą wsparcia szkoleniowego i superwizyjnego i wyposażą specjalistów z Sosnowca w praktyczną wiedzę dotyczącą wspierania dzieci i ich opiekunów po doświadczeniu traumy w wyniku konfliktów zbrojnych.

O stowarzyszeniu Moc Wsparcia

Stowarzyszenie Moc Wsparcia to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która działa na rzecz ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Specjaliści stowarzyszenia udzielają pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Prowadzą również działania profilaktyczne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci, organizują ogólnopolskie specjalistyczne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problemem krzywdzenia dzieci (również dla zespołów interdyscyplinarnych).

Zobacz także

Anioły są na podwórkach codziennie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy
Anioły są na podwórkach codziennie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy
w Katowicach

Anioły są na podwórkach codziennie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy

Ukraińcy chętni do otrzymania numeru PESEL. W Katowicach w tydzień wydano prawie 1100 numerów
Ukraińcy chętni do otrzymania numeru PESEL. W Katowicach w tydzień wydano prawie 1100 numerów
w Katowicach

Ukraińcy chętni do otrzymania numeru PESEL. W Katowicach w tydzień wydano prawie 1100 numerów

Zwrot pieniędzy za pomoc uchodźcom z Ukrainy. W Katowicach trwa składanie wniosków
Zwrot pieniędzy za pomoc uchodźcom z Ukrainy. W Katowicach trwa składanie wniosków
w Katowicach

Zwrot pieniędzy za pomoc uchodźcom z Ukrainy. W Katowicach trwa składanie wniosków

Pomoc wolontariuszy na dworcu PKP w Katowicach
Wideo
WIDEO Z Katowic

Pomoc wolontariuszy na dworcu PKP w Katowicach

do góry