Przebudowa zajezdni w Chorzowie Batorym. Prace mają ruszyć w październiku

Jakub Dyl
23.08.2023poza Katowicami

To już pewne. Zakład Usług Remontowych w Chorzowie doczeka się remontu drugiej części układu torowego. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała umowę wykonawczą dla ostatniego zadania swojego projektu inwestycyjnego dofinansowanego przez Unię Europejską.

zur chorzów

Umowa została podpisana

W środę 16 sierpnia 2023 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie Batorym Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą KZN Rail Sp. z o.o. z Krakowa. To już druga umowa, której przedmiotem jest przebudowa na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie Batorym.

Pierwsza z nich, podpisana w 2015 r., objęła część frontową i była jednym z ostatnich zadań, realizowanego wówczas przez spółkę unijnego projektu inwestycyjnego. Po 8 latach historia się powtarza, ponieważ podpisana w tym miesiącu umowa wykonawcza jest ostatnią, w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

To nie będzie łatwy czas dla funkcjonowania Zakładu Usługowo Remontowego, na szczęście jednak prace obejmą wewnętrzną część zakładu, więc przynajmniej częściowo będzie łatwiej niż 8 lat temu. Zakres realizacji zadania jest jednak tym razem szerszy, wymaga dużej liczby komponentów torowych, jak rozjazdy, krzyżownice, zwrotnice itp. elementy. Ważne jest, by generalny wykonawca zgromadził niezbędny materiał zanim przystąpi do prac

podkreślił Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Druga część zakładu doczeka się remontu

Prace obejmą tym razem wewnętrzną część terenu Zakładu. Firma KZN Rail Sp. z o.o. będzie miała za zadanie przebudowę układu torowego i torowo-drogowego o długości ok. 700 mtp. Wśród zleconych prac znajdziemy również m.in.:

  • przebudowę torów tramwajowych z zastosowaniem technologii bezpodsypkowej i podsypkowej,
  • zabudowę konstrukcji torowiska w systemie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej,
  • wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej z odzysku,
  • zabudowę systemu smarowania szyn,
  • zabudowę rozjazdów wraz z systemem ich ogrzewania,
  • zabudowę połączeń międzytokowych i międzytorowych,
  • przebudowę chodników i drogi wzdłuż hali ZUR.

Zakres obejmuje również przebudowę kabli zasilających, powrotnych i sterowniczych, przebudowę i budowę odwodnienia torowiska oraz ewentualną przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Generalny wykonawca, zgodnie z umową, będzie miał 8 miesięcy na wykonanie całości prac, których wartość określono na ok. 7,6 mln zł netto (tj. ok. 9,35 mln zł brutto). Realizacja robót będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż 1 października br. Maksymalny dopuszczalny okres wyłączenia z ruchu tramwajowego terenu budowy wyniesie 4 miesiące.

Zobacz także

Nowa aplikacja Transport GZM. Ma ułatwiać zakup biletów w autobusach i tramwajach ZTM
Nowa aplikacja Transport GZM. Ma ułatwiać zakup biletów w autobusach i tramwajach ZTM
w drodze

Nowa aplikacja Transport GZM. Ma ułatwiać zakup biletów w autobusach i tramwajach ZTM

Zabytkowy tramwaj jeździ po Katowicach. Warto się przejechać
Zabytkowy tramwaj jeździ po Katowicach. Warto się przejechać
w drodze

Zabytkowy tramwaj jeździ po Katowicach. Warto się przejechać

Tramwaje wracają do Szopienic. Szykujcie się na zmiany w organizacji ruchu tramwajowego w Katowicach
Tramwaje wracają do Szopienic. Szykujcie się na zmiany w organizacji ruchu tramwajowego w Katowicach
w drodze

Tramwaje wracają do Szopienic. Szykujcie się na zmiany w organizacji ruchu tramwajowego w Katowicach

do góry