Katowice nagrodziły społeczników. Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Marian Stolecki [Galeria zdjęć + wideo ]

Kamil Zatoński
23.02.2023Twoje Katowice

23 lutego odbyło się coroczne spotkanie prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Marian Stolecki. Prezydent wręczył również nagrody za działalność społeczną i działalność charytatywną oraz nagrody w konkursie „Katowizje - firma społecznie odpowiedzialna”. W 2022 r. Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „III sektora” blisko 52 mln zł.

marcin krupa i marian stolecki

Nagroda im. Józefa Kocurka 2023

Stało się już tradycją, że podczas corocznych spotkań prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowy wręczane są nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną oraz charytatywną. Nagrodę im. Józefa Kocurka za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności otrzymał w tym roku Marian Stolecki.

NGOsy są siłą napędową Katowic, realizując m.in. wartościowe projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. W ubiegłym, trudnym dla tego sektora roku, przeznaczyliśmy na działania NGO prawie 52 mln zł. Tradycyjnie spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by podsumować rok, ale i wyróżnić tych najaktywniejszych. Już po raz jedenasty wręczamy Nagrodę im. Józefa Kocurka, która w tym roku trafiła do Pana Mariana Stoleckiego.

powiedział prezydent Katowic, Marcin Krupa

Pan Marian jest osobą niezwykle charyzmatyczną i empatyczną, która od kilkudziesięciu już lat z ogromnym zaangażowaniem podejmuje działania nakierowane na pomoc mieszkańcom Katowic zmagającym się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia. Jego działania nakierowane są również na integrację społeczności lokalnej, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego przykładem jest realizacja w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projektu „Centrum Społecznościowe SZOPKI - II. Za lata tej ciężkiej pracy na rzecz drugiego człowieka, ale również Katowic, w imieniu miasta, bardzo Panu dziękuję.

podsumował prezydent

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, w którym Marian Stolecki działa już ponad 30 lat włączyło się również w działania nakierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez uruchomienie Punktu Integracyjno-Adaptacyjnego, w ramach którego prowadzone były wszechstronne działania na rzecz nie tylko integracji uchodźców z Ukrainy, ale również pomocy w adaptacji w nowych warunkach.

Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka, Marian Stolecki jest członkiem Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka” od 1991 roku. Aktualnie (od 1996 roku) pełni funkcję Zastępcy Prezesa do spraw organizacyjnych w ww. Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta Katowice prowadzi „Telefon Zaufania” dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Jest koordynatorem „Telefonu Zaufania” grupy LGBTQ oraz grupy integracyjnej dla uchodźców z Ukrainy. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Znalezienie się w grupie nominowanych to ogromna przyjemność, a w tak dostojnym gronie osób nagrodzonych to prawdziwy zaszczyt. Można powiedzieć, że historia zatacza koło, bo tak się składa, że miałem przyjemność wielokrotnie spotykać się z Józefem Kocurkiem, gdyż byliśmy sąsiadami.

mówił tuż po odebraniu nagrody Marian Stolecki, Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka

Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie wszystkich osób pracujących na rzecz stowarzyszenia, ale też wszystkich osób pomagających w ogóle. Mnie przypadła rola kapitana czy też sternika. Jestem bardzo dumny.

dodał

20 zdjęć

Nagroda im. Józefa Kocurka 2023

Nagrody za działalność społeczną i charytatywną

Oprócz wyłonienia zwycięzcy, jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień dla innych katowickich aktywistów. W kategorii działalności społecznej wyróżniono Spółdzielnie Socjalną Honolulu  i jej prezesa Przemysława Sołtysik za wieloletnią działalność na rzecz reintegracji zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem oraz tworzenie dla tych osób odpowiednich warunków rozwoju na rynku pracy, a także Stanisława Maciaszek za realizację blisko 3,6 tys. programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży współpracując z katowickimi szkołami, klubami młodzieżowymi oraz 1,7 tys. programów dla rodziców i nauczycieli, aktualnie realizuje trzyletni projekt „freeDOM-mieszkania treningowe dla osób bezdomnych.”

Nagrodę za działalność charytatywną otrzymał w tym roku Mieczysław Kucharski. To właściciel Restauracji Marysin Dwór w Katowicach, który od kilkunastu lat jest zaangażowany w bezinteresowną pomoc osobom najuboższym w Katowicach. Przykładem takiej działalności jest nieodpłatne wynajmowanie restauracji w celu organizacji Wigilii „Opłatek maltański” organizowanej co roku przez Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Dodatkowe wyróżnienia za działalność charytatywną otrzymali również  Katarzyna Loska-Szafrańska, która od lat zajmuje się organizowaniem szeroko rozumianego wsparcia dla Seniorów. Jest prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach prowadzącej kluby dla Seniorów oraz prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka” w Katowicach prowadzącego Klub Senior+ oraz Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz Piotr Walaszczyk, prezes Stowarzyszenia Ratujemy+. Stowarzyszenie zorganizowało setki akcji charytatywnych oraz brało udział w wielu wydarzeniach społecznych. Pan Piotr uczy pierwszej pomocy w szkołach, przedszkolach oraz na większości akcji charytatywnych w naszym mieście. Stowarzyszenie Ratujemy+ na początku wybuchu wojny w Ukrainie założyło na dworcu PKP punkt medyczny dla uchodźców z Ukrainy.

Nagroda za działalność społeczną im. Józefa Kocurka przyznawana jest katowickim społecznikom za ich bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców od 2012 r. Nagroda za działalność charytatywną przyznawana jest w tym roku po raz trzeci. W poprzednich latach laureatami nagrody prezydenta im. Józefa Kocurka za działalność społeczną byli: Jolanta Grabowska-Markowska, Erwin Grzegorzek, Ignacy Walenty Nendza, Hufiec ZHP Katowice, Elżbieta Zacher, Bolesław Bobrzyk, Jadwiga Charyga, Bogdan Nowak, s. Anna Bałchan oraz Eugeniusz Poloczek. Natomiast laureatami nagrody prezydenta za działalność charytatywną, w poprzednich latach otrzymali: Wioletta Iwanicka-Richter oraz Dietmar Brehmer.

Katowice dla NGO

Warto przypomnieć, że miasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach. Dlatego w 2015 roku w Katowicach powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W styczniu 2016 roku rozszerzono działalność Centrum Organizacji Pozarządowych na dwie lokalizacje, tj. ul. Młyńska 5 i ul. Kopernika 14. Na funkcjonowanie obu punktów COP miasto przeznaczyło w latach 2016-2022 kwotę 1,9 mln zł. W 2021 roku miasto nabyło budynek przy ul. Wita Stwosza 7, gdzie także swoją działalność mogły rozwinąć katowickie NGO’sy. Z pomocy COP w 2022 roku skorzystało 296 organizacji pozarządowych, a w poprzednich latach 2016-2021 COP wsparło łącznie 1147 NGO.

Od 2019 roku prezydent Katowic wdrożył konkurs dla organizacji pozarządowych na tzw. wkład własny, celem zapewnienia wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania publiczne skierowane do mieszkańców Katowic. W 2022 roku Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „trzeciego sektora” blisko 52 mln zł realizując wspólnie 542 projekty. Po trudnym dla organizacji pozarządowych okresie pandemii, w 2022 r. największym wyzwaniem była rosyjska agresja na Ukrainę.

Miniony rok to zarówno ogromna aktywność NGO w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska, jak i szybka mobilizacja oraz solidarność podmiotów trzeciego sektora i wolontariuszy z naszym samorządem w działaniach pomocowych skierowanych do obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed wojną i znaleźli schronienie w Katowicach. Wszystkim tym osobom należą się ogromne podziękowania, bo dzięki niezliczonej liczbie inicjatyw oddolnych możliwe było zapewnienie przez miasto kompleksowego wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

powiedziała pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Agnieszka Lis

CSR, czyli biznes społecznie odpowiedzialny

Podczas gali zostały również wręczone nagrody w konkursie „Katowizje - firma społecznie odpowiedzialna”. I nagrodę otrzymała firma Planeta Jublama Sp. z o.o. (Bajka Pana Kleksa) za projekt pn. „Z kulturą za Pan Kleks”, natomiast II nagroda przypadła firmie DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska za projekt pn. „Konferencja ITILove”.

Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wśród lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nagrodzone firmy inwestują, kreują i wdrażają narzędzia oraz rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci. W tej edycji konkursu brały udział projekty zrealizowane w 2022 roku.

Premierę miał również filmowy skrót przedstawiający różnorodne działania i wydarzenia zrealizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców oraz miasta Katowice w 2022 roku. 

 

Zobacz także

Katowice nagrodziły społeczników 2023. Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Mikołaj Rykowski [Zdjęcia i wideo]
Katowice nagrodziły społeczników 2023. Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Mikołaj Rykowski [Zdjęcia i wideo]
w Katowicach

Katowice nagrodziły społeczników 2023. Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Mikołaj Rykowski [Zdjęcia i wideo]

Konkurs Katowizje. Katowice nagrodzą działaczy społecznych po raz czwarty
Konkurs Katowizje. Katowice nagrodzą działaczy społecznych po raz czwarty
w Katowicach

Konkurs Katowizje. Katowice nagrodzą działaczy społecznych po raz czwarty

Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]
Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]
Sportowe

Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba oraz władze Katowic z nominacją do nagrody Super Samorząd
Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba oraz władze Katowic  z nominacją do nagrody Super Samorząd
w Katowicach

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba oraz władze Katowic z nominacją do nagrody Super Samorząd

Kto jest nominowany do nagrody im. Kazimierza Kutza 2023? Zobaczmy!
Kto jest nominowany do nagrody im. Kazimierza Kutza 2023? Zobaczmy!
w Katowicach

Kto jest nominowany do nagrody im. Kazimierza Kutza 2023? Zobaczmy!

Teatr Śląski świętował 115 urodziny. Wręczono nagrody [Zdjęcia]
Teatr Śląski świętował 115 urodziny. Wręczono nagrody [Zdjęcia]
w Katowicach

Teatr Śląski świętował 115 urodziny. Wręczono nagrody [Zdjęcia]

Mikołaj Rykowski i Agnieszka Lis #KATOBUS
Wideo
WIDEO Z Katowic

Mikołaj Rykowski i Agnieszka Lis #KATOBUS

     

do góry