Kolejny krok do rozbudowy S1. GDDKiA wyłoni wykonawcę dokumentacji

Mateusz Terech
01.02.2022w drodze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje kolejny krok do rozbudowy trasy S1. Po tym, jak pod koniec zeszłego roku ogłoszono przetargi na wykonanie dokumentacji dwóch odcinków drogi ekspresowej, teraz trwa weryfikacja ofert potencjalnych wykonawców.

Fot. GDDKiA. Trasa S1 będzie rozbudowana

Przetarg na wykonanie dokumentacji 

Pod koniec 2021 roku GDDKiA ogłosiła dwa przetargi, dotyczące rozbudowy trasy S1 między Sosnowcem a Mysłowicami. Przetargi dotyczyły wykonania dokumentacji dla rozbudowy odcinka o długości około 2,3 km, pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor oraz drugiego odcinka - o długości 2,7 km, zaczynającym się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącym przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach.

Wykonanie dokumentacji, w przypadku obydwu tych projektowanych odcinków S1, ma zająć nieco ponad rok, odkąd zostanie podpisana umowa na ich wykonanie. Szacowany koszt wykonania takich dokumentacji to 1,8 miliona złotych dla pierwszego odcinka oraz 1,9 miliona złotych dla drugiego. Do wykonania każdej z dokumentacji zgłosiło się po sześciu ewentualnych wykonawców.

Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione, a następnie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. W obu postępowaniach kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.). czytamy w komunikacie GDDKiA

Wyłonieni w czasie przetargów wykonawcy mają zapewnić wsparcie GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych.

Ogłoszenia przetargu dotyczącego robót budowlanych należy się więc spodziewać dopiero w przyszłym roku. Prace są zaplanowane na lata 2024-2025.

Zobacz także

Sosnowiec: Pierwszy duży krok do nowej drogi S1 i nowego węzła wykonany!
Sosnowiec: Pierwszy duży krok do nowej drogi S1 i nowego węzła wykonany!
poza Katowicami w drodze

Sosnowiec: Pierwszy duży krok do nowej drogi S1 i nowego węzła wykonany!

do góry