Między mostami i wiaduktami w województwie śląskim powstaną zabezpieczenia prześwitów! M.in. na A1, A4 i S86 w Katowicach

Kamil Zatoński
11.08.2022w drodze

GDDKiA podpisała umowę na wykonanie kolejnych zabezpieczeń prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi. W 2021 roku zabezpieczono prześwity na 42 obiektach. W tym roku prace zostaną przeprowadzone na kolejnych 111, a po pozyskaniu dodatkowych środków na następnych 82 obiektach na drogach krajowych w woj. śląskim.

Będą chronić kierowców przed upadkiem. Między mostami i wiaduktami w województwie śląskim powstaną zabezpieczenia prześwitówInwestycję zrealizuje firma Gramar z Lublińca, która zobowiązała się wykonać podstawowy zakres zamówienia za 5 472 303,21 zł a dla zamówienia objętego prawem opcji za 4 970 396,79 zł.

Na których drogach obiekty zostaną zabezpieczone? 

Do zabezpieczenia w podstawowym zakresie przewidziano 111 prześwitów. Najwięcej, bo aż 89 obiektów, zostanie zabezpieczonych na autostradzie A1, a na autostradzie A4 będą to 22 obiekty. Przewidziano również, w ramach opcji, do realizacji kolejne 82 obiekty, z czego sześć zlokalizowanych jest na A4, 38 na S1, dziewięć na S52, jeden na S86 w Katowicach nad ul. Hallera, a trzy na DK44 (w Mikołowie i Bieruniu Starym). Dwa obiekty zlokalizowane są na DK46 w Lubecku, pięć na DK78 w Siewierzu, trzy nad DK81 (w Mikołowie, Pawłowicach i Skoczowie), a cztery na DK86 (w Będzinie, Grodźcu, Będzinie, Wojkowicach Kościelnych, Będzinie Łagiszy). 11 obiektów dotyczy DK91 (w Koziegłowach, Zabijaku, Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, Podskalu). 

Na których drogach zabezpieczymy obiekty? 

Zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości, w postaci siatek, przewidziano dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m. Natomiast zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości, w postaci osłon lub wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą poprzez wypełnienie tej przestrzeni siatką, przewidziano dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m. 

Przedmiot zamówienia 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji. Następnie, na podstawie zaakceptowanej przez GDDKiA dokumentacji projektowej, wykona roboty budowlane.

Termin realizacji umowy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i innych dokumentów, w zakresie podstawowym, powinno zostać wykonane do 21 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji, termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi 28 dni od daty doręczenia wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.  

Zakończenie robót dla zakresu podstawowego oraz objętego prawem opcji powinno nastąpić nie później niż 110 dni, licząc od dnia zaakceptowania przez GDDKiA prawidłowo opracowanej dokumentacji projektowej. W przypadku deklaracji wykonawcy, możliwe jest skrócenie okresu realizacji aż o 20 dni. 

Zabezpieczono już 42 obiekty

Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych w całym kraju zidentyfikowano w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie, na obiektach w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA, zamontowano kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. W województwie śląskim, około trzema tysiącami tabliczek oznakowano 235 prześwitów o łącznej długości blisko 15,5 km. Następnie w 2021 r. wykonano zabezpieczania w 42 lokalizacjach. Zabezpieczono wtedy prześwity pomiędzy obiektami na autostradach A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86. Wartość tamtej umowy wyniosła około 1,4 mln zł.

Źródło finansowania 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz także

Zderzenie ciężarówki z BMW na S86. Ogromne korki w Katowicach
Zderzenie ciężarówki z BMW na S86. Ogromne korki w Katowicach
w drodze

Zderzenie ciężarówki z BMW na S86. Ogromne korki w Katowicach

Pszczoły na dachu Volvo w Katowicach [Zdjęcia, wideo]
Pszczoły na dachu Volvo w Katowicach [Zdjęcia, wideo]
w Katowicach

Pszczoły na dachu Volvo w Katowicach [Zdjęcia, wideo]

Wypadek na A4. Na wysokości Giszowca bus uderzył w bariery. Są poszkodowani
Wypadek na A4. Na wysokości Giszowca bus uderzył w bariery. Są poszkodowani
w drodze

Wypadek na A4. Na wysokości Giszowca bus uderzył w bariery. Są poszkodowani

Coraz bliżej remontu kładki nad Rawą przy ulicy Bankowej. Inny most nad rzeką zniknie
Coraz bliżej remontu kładki nad Rawą przy ulicy Bankowej. Inny most nad rzeką zniknie
w Katowicach

Coraz bliżej remontu kładki nad Rawą przy ulicy Bankowej. Inny most nad rzeką zniknie

Stary pomost nad Rawą przejdzie do historii
Stary pomost nad Rawą przejdzie do historii
w Katowicach

Stary pomost nad Rawą przejdzie do historii

do góry