Powstaną koncepcje techniczne dla dwóch odcinków velostrad. Umowy z wykonawcą podpisane [Zobacz trasy]

Redakcja WKATOWICACH.eu
05.07.2023w drodze

Metropolia podpisała umowy z wykonawcą na przygotowanie koncepcji technicznych dla dwóch odcinków velostrad - z Sosnowca do Katowic oraz z Katowic do Mysłowic. Następnymi etapami, po przygotowaniu koncepcji, będzie projekt budowlany oraz budowa.

kolej piaskowa

Dwa odcinki velostrady coraz bliżej?

Budowa velostrad GZM jest jednym ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one pełnić głównie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów.

Wykonawca wyłoniony w przetargu przygotuje dokumentację dla dwóch odcinków o długości 5,8 oraz 4,7 km. Koncepcje mają być gotowe za ok. 10 miesięcy.

VELOSTRADA NR 1 KATOWICE - SOSNOWIEC

Długość: 9,4 km (koncepcja obejmuje 5,8 km)

Trasa tej velostrady ma przebiegać od katowickich Bulwa­rów Rawy, w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec trasy został przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego.

VELOSTRADA NR 6 KATOWICE - MYSŁOWICE

Długość: 9,1 km (koncepcja obejmuje 4,7 km)

Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie biegła wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nieopodal doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego (os. Ćmok). Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Katowic jest planowane na III kwartał 2023 r.

Przypomnijmy, 20 grudnia 2022 GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania budowy velostrady w przebiegu Katowice - Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Trasa, o której mowa, w pierwszej kolejności połączy dwie katowickie dzielnice, Brynów z Giszowcem.

Velostrada nr 6 zostanie połączona z węzłem Giszowiec. W tym celu Katowice wybudują łącznik, który będzie miał charakter miejskiej drogi rowerowej po ulicach Giszowca. Zgodnie z planami Metropolii, w tej dzielnicy, na zlikwidowanej bocznicy kolejowej kopalni Staszic, ma rozpoczynać się Velostrada nr 3 do Tychów.

Co znajdzie się w koncepcji?

Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej velostrad, mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu oraz technicznych.

Realizacja koncepcji technicznych dla dwóch velostrad zakłada również wykonanie wszelkich uzgodnień własnościowych oraz z zarządcami sieci naziemnych, nadziemnych i podziemnych. Wykonawca dokumentacji będzie także musiał przedstawić rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i kolizyjnych, takich jak skrzyżowania z drogami publicznymi, przejścia przez rzeki czy linie kolejowe. Do zadań wykonawcy będzie też należało przedstawienie rozwiązań występujących ryzyk w zakresie geodezyjnym i dysponowania nieruchomościami, urbanistyki oraz planowania przestrzennego.

Koncepcja powinna uwzględniać kwestie bezpieczeństwa i wyposażenia, związane z infrastrukturą towarzyszącą, jak np. barierki ochronne, miejsca obsługi rowerzystów, preferowane rozwiązania ochrony rowerzysty przez zastosowanie „zielonej bariery" czy też wymagane oświetlenie drogi rowerowej. Przy projektowaniu należy unikać rozwiązań, które mogą stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania w tym zakresie mają podlegać uzgodnieniom z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach prac nad dokumentem przewidziane są również konsultacje społeczne.

W tym roku kolejne przetargi

Planowana jest organizacja przetargu na wykonanie koncepcji technicznych kolejnych velostrad:

KATOWICE - SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - CHO­RZÓW - BYTOM - PIEKARY ŚLĄSKIE

TARNOWSKIE GÓRY - BYTOM

„Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM" jest podstawowym dokumentem, który określa zasady i tryb realizacji dróg rowerowych o funkcji transportowej i o znaczeniu ponadlokalnym. Przedstawia kierunki rozbudowy dróg, których zadaniem jest stworzenie sieci połączeń o charakterze transportowym.

Dokument wyznacza także podział zadań przy realizacji tych inwestycji pomiędzy GZM a gminami. Bardzo ważnym elementem jest wzmocnienie roli społecznej na etapie przygotowania inwestycji. Gminy, które przyjęły program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych, zobowiązują się do konsultowania rozwiązań projektowych z organizacjami pozarządowymi. Mają też obowiązek stosowania opracowanych przez Metropolię standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej.

Metropolia angażuje się finansowo w budowę nowych dróg rowerowych o znaczeniu transportowym.

Pierwszym elementem jest budowa velostrad, ale ramowy program jest znacznie szerszy. Jego celem jest wdrożenie wspólnego programu rozbudowy dróg rowerowych, dzięki czemu powstanie spójna sieć.

Umożliwi to maksymalne wykorzystanie potencjału transportowego prowadzonych inwestycji rowerowych w poszczególnych gminach.

Zobacz także

Początek budowy pierwszej velostrady w Katowicach. Połączy Giszowiec z Brynowem [Zdjęcia i wideo]
Początek budowy pierwszej velostrady w Katowicach. Połączy Giszowiec z Brynowem [Zdjęcia i wideo]
w drodze w Katowicach

Początek budowy pierwszej velostrady w Katowicach. Połączy Giszowiec z Brynowem [Zdjęcia i wideo]

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka. To już drugi etap inwestycji
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka. To już drugi etap inwestycji
w Katowicach

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka. To już drugi etap inwestycji

Dotacja GZM dla Mysłowic na velostradę. Tymczasem Katowice przygotowują się do budowy pierwszej velostrady w mieście
Dotacja GZM dla Mysłowic na velostradę. Tymczasem Katowice przygotowują się do budowy pierwszej velostrady w mieście
poza Katowicami w Katowicach

Dotacja GZM dla Mysłowic na velostradę. Tymczasem Katowice przygotowują się do budowy pierwszej velostrady w mieście

Rowerowe Katowice - podróż do przeszłości. Najstarszy rower w Polsce należy do katowiczanina
Rowerowe Katowice - podróż do przeszłości. Najstarszy rower w Polsce należy do katowiczanina
w Katowicach

Rowerowe Katowice - podróż do przeszłości. Najstarszy rower w Polsce należy do katowiczanina

Policjanci na rowery! W Katowicach spotkamy rowerowe policyjne patrole
Policjanci na rowery! W Katowicach spotkamy rowerowe policyjne patrole
w Katowicach

Policjanci na rowery! W Katowicach spotkamy rowerowe policyjne patrole

Velostrada połączy Katowice z Mysłowicami. Katowice dostały dotację na budowę
Velostrada połączy Katowice z Mysłowicami. Katowice dostały dotację na budowę
w drodze w Katowicach

Velostrada połączy Katowice z Mysłowicami. Katowice dostały dotację na budowę

do góry