Przebudowa wiaduktów nad S86 w Katowicach - jest wykonawca

Kacper Jurkiewicz
19.01.2024w drodze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przekazała, że udało się wybrać wykonawcę budowy nowych wiaduktów na ulicy Bohaterów Monte Cassino nad S86 w Katowicach. Stare wiadukty zostaną zburzone, a w ich miejscu pojawią się nowe. Spowoduje to utrudnienia dla kierowców.

wiadukt nad s86 w katowicach

Wyburzą wiadukty nad S86 w Katowicach, a w ich miejscu pojawią się nowe

GDDKiA rozstrzygnęło przetarg i wybrało najkorzystniejszą ofertę na budowę nowych wiaduktów na ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach nad S86. Została nią firma Primost Południe z Będzina. Nowe obiekty, o długości blisko 85 m i szerokości ponad 14 m, zastąpią dotychczasowe, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku. Wartość oferty to blisko 26 mln zł.

W kryterium poza cenowym wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów, proponując skrócenie czasu trwania utrudnień o 160 dni. Termin składania odwołań od tego rozstrzygnięcia mija 17 stycznia br. Jeśli w wyznaczonym czasie odwołania nie wpłyną, szacujemy, że do podpisania umowy mogłoby dojść w I kwartale br. przekazało GDDKiA w Katowicach

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót. GDDKiA zakłada, że zadanie zostanie wykonane dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu, wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu, choć firma będzie miał możliwość przedstawienia odmiennego sposobu realizacji inwestycji.

W ramach zadania wykonane zostanie również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Całość prac powinna zostać zakończona do 22 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwzględniając zaoferowane w ofercie skrócenie czasu trwania utrudnień, wykonawca będzie miał prawo prowadzić ruch między jezdniami drogi S86 poprzez przejazd technologiczny maksymalnie przez 60 dni, ponadto w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia. Zadanie zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. informuje GDDKiA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2 zdjęć

Wiadukty nad S86 w Katowicach

2 zdjęć

Zobacz także

Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Porcelanowej i Kolonii Amandy
Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Porcelanowej i Kolonii Amandy
w drodze

Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Porcelanowej i Kolonii Amandy

Jest wykonawca przebudowy przepompowni na S86 w Katowicach. Zniknie rozlewisko?
Jest wykonawca przebudowy przepompowni na S86 w Katowicach. Zniknie rozlewisko?
w Katowicach

Jest wykonawca przebudowy przepompowni na S86 w Katowicach. Zniknie rozlewisko?

Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości
Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości
w drodze

Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości

Kiedy skończy się problem rozlewiska po ulewie w rejonie sklepu IKEA? GDDKiA podało konkretny termin prac
Kiedy skończy się problem rozlewiska po ulewie w rejonie sklepu IKEA? GDDKiA podało konkretny termin prac
w drodze

Kiedy skończy się problem rozlewiska po ulewie w rejonie sklepu IKEA? GDDKiA podało konkretny termin prac

do góry