Stop kolei, która dzieli! Marszałek, samorządowcy i mieszkańcy mówią "nie" CPK

Redakcja WKATOWICACH.eu
03.03.2023w drodze

Marszałek województwa śląskiego, samorządowcy, radni Sejmiku oraz mieszkańcy gmin zagrożonych wywłaszczeniem z majątków w związku z budową trasy szybkich kolei w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkali się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jaki był powód?

konferencja prasowa

Głośne "nie" dla CPK

W konferencji, która odbyła się 2 marca, uczestniczyli m.in.:

  • marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski,
  • parlamentarzyści: posłanki Gabriela Lenartowicz i Ewa Kołodziej oraz poseł Wojciech Saługa (były marszałek województwa śląskiego - przyp. red.),
  • radne Sejmiku Katarzyna Stachowicz, Urszula Koszutska oraz przewodniczący Komisji Doraźnej Sejmiku dotyczącej CPK Grzegorz Wolnik,
  • burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski,
  • Ewa Chmielorz (Mikołów) reprezentująca komitet społeczny mieszkańców terenów, przez które ma zostać poprowadzony ciąg linii 170 CPK obejmujący w sumie 7 miejscowości.

Na konferencji nie zabrakło także protestujących mieszkańców gmin, którzy mogą stracić swoje majątki poprzez wywłaszczenie - Orzesza, Bełku i Palowic.

Centralny Port Komunikacyjny ma być głównym polskim lotniskiem o znaczeniu zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Ma ponadto skupiać szlaki komunikacyjne całej Polski, jak również łączyć się z podobnymi szlakami w krajach sąsiednich. Inwestycja wśród mieszkańców gmin budzi ogromne kontrowersje m.in. z uwagi na wspomniany już proces wywłaszczeń.

Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją wysokość odszkodowania ma być powiązana z wartością rynkową nieruchomości, powiększoną - w przypadku prawa własności - o 20 proc. wartości nieruchomości i 40 proc. różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu. W przypadku prawa własności lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odszkodowanie ma być powiększone o 40 proc. wartości lokalu. Jeśli natomiast wywłaszczana nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym, a tym samym ma niską wartość rynkową, wysokość dopłaty do odszkodowania ma być ustalana na podstawie ogłaszanego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Często jednak mieszkańcy sygnalizują, że otrzymują propozycję rekompensaty poniżej wartości nieruchomości, z jakiej mają zostać wywłaszczeni.

Jeśli jakikolwiek projekt, który ma finalnie zostać przekuty w inwestycję, stoi w kolizji z interesem społecznym należy go zweryfikować. A budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zwłaszcza w kontekście połączeń kolejowych, które przebiegałyby kosztem mieszkańców, którym grozi wywłaszczenie z ich domostw i zniszczeniem pomników przyrody, jest dziś ogromnym problemem. Nie można budować pozornego dobra wszystkich kosztem drugiego człowieka. To powrót do centralistycznej polityki, wizji państwa, które ma decydować za obywatela. Wmawiać mu, że wartością jest coś, co w praktyce oznacza jego krzywdę. Samorząd regionalny został wyłączony z procesu decyzyjnego w tej sprawie, nie posiada takowych kompetencji, ale stanie się płaszczyzną do dyskusji i wyrażenia opinii mieszkańców, którzy czują się zagrożeni, a są ich tysiące. Skala protestów przeciwko CPK wskazuje, że nawet jeśli jest on potrzebny, to jego forma i realizacja jest kompletnie nieprzemyślana. Kompetencji w sprawie CPK nam nie dano, ale jako samorząd regionu mamy ogromne serce do tego, aby kierować apele do władzy w tej sprawie. Głos mieszkańców regionu musi wybrzmieć. Dlatego w ramach Sejmiku województwa powstała Komisja Doraźna dotycząca CPK. Nie chcemy być biernym obserwatorem krzywdy, jaka ma spotkać ludzi.

podkreślił marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski

 

Na ten moment radzę przede wszystkim, żeby pilnować tych wszystkich działań, które się dzieją. My jako miasto też tego pilnujemy. Jak to się mówi, gdzie więcej oczu, uszu i głów to jest znacznie lepiej. Jesteśmy w stanie reagować niemalże na bieżąco na wszystkie sytuacje czy informacje, które się pojawiają. Najważniejszy jest spokój. Nie możemy się wzajemnie podburzać.

mówił nam 19 kwietnia 2022 po spotkaniu z mieszkańcami Katowic, prezydent Marcin Krupa

Radny Sejmiku Grzegorz Wolnik, który przewodniczy Komisji Doraźnej ws. CPK podkreślił, że obywatel jest w tej sytuacji kompletnie bezradny wobec decyzji władzy.

Dlatego chcemy, by Sejmik stał się miejscem, gdzie można wypracować stanowisko w imieniu mieszkańców. Inwestycje powinny być realizowane dla ludzi, a nie wbrew ludziom.

dodał Grzegorz Wolnik

Ewa Chmielorz z Mikołowa wskazała, że tylko z jej terenu wyburzeniami zagrożonych jest ponad 400 domów, zniknąć ma też ponad 300 mieszkań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż CPK jest spółką państwową i ma olbrzymie umocowanie prawne. Jesteśmy jednak przekonani, by bronić swoich domów, rodzin, miejsc pracy, zabytków i przyrody. Jednak takie działania nie wystarczą, bo nawet jeżeli uda się uniknąć tej inwestycji w jednej gminie czy mieście, to powstanie w sąsiedniej. W jednym i drugim przypadku ucierpią ludzie, przyroda, zabytki, miejsca ważne historycznie i kulturowo. Odbędzie się to, bez szczególnego uzasadnienia ekonomiczno - gospodarczego.

przekonuje Ewa Chmielorz

Sceptyczne wobec CPK są śląskie gminy. Dla przykładu, władze Czerwionki-Leszczyn wyrażają dezaprobatę w związku z przebiegiem korytarzy komunikacyjnych. Gmina podkreśla, że nieakceptowalne są warianty przebiegu linii kolejowych pociągów wysokich prędkości przez tereny zurbanizowane - Szczejkowice i Bełk. Co więcej, trasa przebiegałaby przez przyrodniczo cenne tereny Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich oraz Pojezierza Palowickiego.

Brak lokalizacji stacji kolejowej mimo wyżej wymienionych niedogodności, z jakimi gmina musiałaby się zmierzyć, fakt braku lokalizacji stacji kolejowej zakrawa już na absurd.

Warianty przebiegów linii kolejowych przeanalizowano pod względem występowania obszarów udokumentowanych złóż kopalin. Przebiegi kolidują ze złożami piasków podsadzkowych, soli kamiennych, węgla kamiennego, metanu, kruszyw naturalnych. Trasy przebiegałyby ponadto przez tereny, które są ostojami przyrody.

Analiza przebiegu tras wskazuje na kolizje wariantów przebiegu linii kolejowej Katowice - granica państwa z zadaniami samorządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonymi w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego. Warianty przebiegów linii kolejowych kolidują z dwoma zadaniami samorządowymi: budową i przebudową DW nr 933. W trakcie analizy wykazano 14 miejsc kolizyjnych (częściowo wspólnych dla wszystkich wariantów), występujących na obszarach 7 gmin województwa: Czerwionki - Leszczyn, Godowa, Mszany, Orzesza, Świerklan, Wodzisławia Śląskiego i Wyr.

49 zdjęć

Protest przeciwko CPK w Katowicach [Listopad 2022]

Mieszkańcy Katowic i okolic po raz kolejny protestowali w Katowicach przeciwko budowie CPK 

49 zdjęć

Zobacz także

Województwo śląskie zacieśnia współpracę z Walią! Dokument podpisano w Katowicach
Województwo śląskie zacieśnia współpracę z Walią! Dokument podpisano w Katowicach
w Katowicach

Województwo śląskie zacieśnia współpracę z Walią! Dokument podpisano w Katowicach

W Sejmiku Województwa Śląskiego o CPK. "Trzeba zatrzymać te szkodliwe działania" [Wideo]
W Sejmiku Województwa Śląskiego o CPK. "Trzeba zatrzymać te szkodliwe działania" [Wideo]
w Katowicach

W Sejmiku Województwa Śląskiego o CPK. "Trzeba zatrzymać te szkodliwe działania" [Wideo]

Sejmik Śląski apeluje o dialog w sprawie CPK
Sejmik Śląski apeluje o dialog w sprawie CPK
w Katowicach

Sejmik Śląski apeluje o dialog w sprawie CPK

Połączenie Katowice-Ostrawa. Protest przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim "Stop CPK!"
Połączenie Katowice-Ostrawa. Protest przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim "Stop CPK!"
w Katowicach

Połączenie Katowice-Ostrawa. Protest przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim "Stop CPK!"

Samorządowcy ruchu "Tak dla Polski!" stoją murem za marszałkiem województwa śląskiego. "Centralna polityka - jak najdalej od samorządów!"
Samorządowcy ruchu "Tak dla Polski!" stoją murem za marszałkiem województwa śląskiego. "Centralna polityka - jak najdalej od samorządów!"
w Katowicach

Samorządowcy ruchu "Tak dla Polski!" stoją murem za marszałkiem województwa śląskiego. "Centralna polityka - jak najdalej od samorządów!"

Protest przeciwko CPK w Katowicach. Protestujący przeszli na rynek [Zdjęcia]
Protest przeciwko CPK w Katowicach. Protestujący przeszli na rynek [Zdjęcia]
w Katowicach

Protest przeciwko CPK w Katowicach. Protestujący przeszli na rynek [Zdjęcia]

Protest przeciwko CPK w Katowicach. Manifestacja w centrum miasta
Protest przeciwko CPK w Katowicach. Manifestacja w centrum miasta
w Katowicach

Protest przeciwko CPK w Katowicach. Manifestacja w centrum miasta

Katowice Airport w rękach CPK? Prezydent Katowic, marszałek i radni są na nie
Katowice Airport w rękach CPK? Prezydent Katowic, marszałek i radni są na nie
w Katowicach

Katowice Airport w rękach CPK? Prezydent Katowic, marszałek i radni są na nie

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Mikołowa. Nie słabnie sprzeciw wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)
Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Mikołowa. Nie słabnie sprzeciw wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)
poza Katowicami

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Mikołowa. Nie słabnie sprzeciw wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)

Spotkanie mieszkańców i prezydenta Katowic z firmą odpowiedzialną za budowę linii do CPK. "Musimy wspólnie dać sobie z tym radę"
Spotkanie mieszkańców i prezydenta Katowic z firmą odpowiedzialną za budowę linii do CPK. "Musimy wspólnie dać sobie z tym radę"
w Katowicach

Spotkanie mieszkańców i prezydenta Katowic z firmą odpowiedzialną za budowę linii do CPK. "Musimy wspólnie dać sobie z tym radę"

do góry