Trwa doświetlanie przejść dla pieszych w Katowicach. Akcja #DoZobaczenia

Kacper Jurkiewicz
13.06.2023w Katowicach

W Katowicach trwa akcja doświetlania przejść dla pieszych. Tylko do końca maja tego roku zostało doświetlonych nowoczesnymi lampami 31 przejść, a kolejne 33 zostaną doświetlone w drugiej połowie roku. To uzupełnienie działań polegających na kompleksowej wymianie oświetlenia ulicznego. Od 2020 do końca tego roku doświetlonych przez MZUiM będzie w sumie 120 przejść.

przejście dla pieszych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz tablica akcji #DoZobaczenia

Kolejne przejścia dla pieszych w Katowicach zostaną doświetlone

W latach 2016-2018 obyła się największa kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego. W miejsce starych, zużytych opraw świetlnych - przystosowanych do tzw. oświetlenia sodowego, które charakteryzuje wysoka energochłonność - zostało zainstalowanych 1594 nowych opraw świetlnych wraz z nowoczesnym oświetleniem typu LED. Systematycznie montowane jest także oświetlenie doświetlające na przejściach dla pieszych oraz nowe lampy uliczne z oprawami LED. Od 2020 do końca tego roku doświetlonych przez MZUiM będzie w sumie 120 przejść.

W swoich działaniach mamy przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego od kilku lat zmieniamy organizację ruchu, czy też doświetlamy przejścia dla pieszych. Zdecydowałem jednak, że do tej kwestii trzeba podejść kompleksowo. Ruszamy z akcją społeczną #DoZobaczenia. Oczywiście będziemy kontynuować inwestycje. W tym roku będzie to łącznie doświetlenie 64 przejść dla pieszych. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Po drugie najmłodsi katowiczanie zostaną wyposażeni w odblaski. Prowadzone będą także działania edukacyjne, nakierowane na propagowanie właściwych postaw wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. dodaje prezydent

Miasto nie ustaje w działaniach mających poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym w szczególności tych najmniej chronionych, czyli pieszych. Dlatego kontynuowane są prace związane z doświetlaniem kolejnych przejść, tak aby piesi byli jeszcze bardziej widoczni dla kierowców.

Nowe oświetlenie pojawiło się przy kolejnych 31 „zebrach” - w tym pięć zadań zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego:

 • przy ul. Ossowskiego - Witosa,
 • ul. Ossowskiego - Rataja,
 • ul. Ossowskiego 24,
 • ul. Ossowskiego 44,
 • ul. Witosa - Obroki.

Kolejne 33 przejścia przejdą modernizację w drugiej części roku. Koszty związane z doświetleniem przejść w tym roku wyniosą ok. 1,3 mln złotych.

Montaż oświetlenia poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też przyczynia się do zmniejszenia się ilości aktów wandalizmu. Lampy LED pozwalają znacząco zmniejszyć zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności, pomagają także walczyć ze zjawiskiem tzw. „zanieczyszczenia świetlnego”, polegającego na nadmiernej, niepotrzebnej, emisji światła, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa na rytm życiowy zwierząt i zdrowie ludzi. mówi zastępca dyrektora MZUiM Katowice, Konrad Wronowski

Akcja społeczna #DoZobaczenia

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to sformułowanie, które na pewno każdy słyszał. Ale co ono oznacza dokładnie? Do tej kategorii zalicza się zarówno pieszych jak i rowerzystów, ale także kierujących np. hulajnogami elektrycznymi.

Przy złej widoczności, gdy pieszy nie posiada elementów odblaskowych, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. Po zmroku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w odblask odbijający światła samochodu, kierowca dostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5 razy wcześniej.

Montaż dodatkowego oświetlenia posiada znaczenie nie tylko dla zapewnienia widoczności pieszych znajdujących się na przejściach, ale także widoczności pieszych w tzw. strefach oczekiwania przed przejściami. Jest to bardzo istotne ze względu na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto, zastosowane oświetlenia LED umożliwia wyróżnianie oświetleniem rejonów przejść od pozostałych odcinków dróg, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. mówi naczelnik wydziału transportu UM Katowice, Bogusław Lowak

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Odblaski muszą także nosić piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.

W katowickich żłobkach i przedszkolach, każde dziecko wychodząc z nauczycielami z placówki, zawsze obowiązkowo zakłada kamizelkę. Dzieci od najmłodszych lat uczone są tego, jak ważnym elementem naszego bezpieczeństwa są odblaski. By iść krok dalej, propagować dobre wzorce, każde dziecko z miejskich placówek dostanie szelki lub kamizelkę odblaskową, by także poza przedszkolem, dzieci były bezpieczne. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 500 tys. zł.

W ramach akcji dystrybuowane będą szelki, kamizelki, opaski na rękę, ale również odblaski rowerowe i magnesiki. Trafią one do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, by każde dziecko otrzymało element odblaskowy.

W ramach akcji #DoZobaczenia, planowanej na jesień tego roku, poza eventami, podczas których rozdawane będą materiały odblaskowe, poruszane będą kwestie edukacyjne. Powstanie także specjalna strona internetowa, spot promocyjny i wiele innych inicjatyw, których celem będzie propagowanie bezpiecznych zachowań na drogach.

8 zdjęć

Briefing prasowy związany z doświetleniem przejść dla pieszych

Inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Katowicach

W Katowicach trwa wykonanie oznakowania grubowarstwowego masą chemoutwardzalną. To kolejne działanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. W ramach przetargu za ponad 200 tys. zł wymalowanych zostanie ok. 150 przejść lub przejazdów rowerowych.

W pierwszej kolejności do pomalowania wyznaczonych zostało 50 przejść z wykazu miejsc, gdzie mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa. Kolejne działania będą opierały się o poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci, które po okresie wakacji będą wracały do szkół i przedszkoli. Wymalowane na czerwono przejścia pojawią się przy szkołach oraz na nowych asfaltach po remontach, żeby uzyskać najwyższą trwałość.

Oznakowanie grubowarstwowe wykonuje się przy użyciu mas chemoutwardzalnych, nakładane jest mechanicznie za pomocą malowarek na zimno warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne stosuje się na wszystkich rodzajach dróg o nawierzchniach z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowanego.

Ze względu na wysoką trwałość oznakowanie to stosuje się w miejscach, gdzie występuje duży ruch pojazdów, dlatego idealnie nadają się do oznakowania przejść dla pieszych, linii bezwzględnego oraz warunkowego zatrzymania, linii segregacyjnych, krawędziowych i innych.

Tego typu oznakowanie można już zobaczyć w Katowicach - przykładowo w okolicach Stargańca i wymalowanych zebrach z funkcją akustyczną.

Wykaz przejść dla pieszych wykonanych w pierwszej połowie 2023 roku:

 • skrzyżowanie ulicy Gen. Jankego i ulicy Lechickiej - 2 przejścia do doświetlenia,
 • ulica Szewska na wysokości Stomatologii Marmol - 2 przejścia do doświetlenia,
 • skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego - 2 przejścia do doświetlenia,
 • przejście przy ul. Plac Miarki,
 • u zbiegu ul. Rolnej i Orkana,
 • przy osiedlu Mała Skandynawia w ciągu ul. Armii Krajowej,
 • przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach,
 • przy ul. Boya Żeleńskiego 85B w Katowicach,
 • przy ul. Boya Żeleńskiego 74 w Katowicach,
 • przy ul. Sikorskiego w Katowicach,
 • przy ul. Wrocławskiej na wysokości biurowca DL Center Point II w Katowicach,
 • przy ul. Siwka w Katowicach,
 • w ciągu ul. Witosa w rejonie ronda na wys. ul. Dulęby i ul. Kossutha w Katowicach,
 • przy skrzyżowaniu ul. Damrota - Powstańców w Katowicach,
 • przy ul. Przedwiośnie 1,
 • przy zbiegu ul. Graniczna - Pułaskiego,
 • przy ul. Kantorówny,
 • przy ul. Szewczenki 1,
 • przy ul. Głogowej 15 - 43,
 • przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie ul. Uniwersyteckiej,
 • przy ul. Wolnego,
 • przy ul. Wolskiego,
 • przy ul. Boya Żeleńskiego 110,
 • przy ul. Piastów 9,
 • przy ul. Al. Roździeńskiego w rejonie NOSPR.

Wykaz przejść planowanych do doświetlenia w 2023 roku:

 • Uniwersytecka przy Piastowskiej,
 • Skargi w rejonie Słowackiego,
 • Dudy-Gracza przy Lidlu,
 • Damrota przy Cmentarzu Paderewskiego w rejonie szkoły,
 • Brynowska w rejonie posesji 68,
 • Krucza w rejonie Małej,
 • Kijowska w rejonie Płochy,
 • Gliwicka w rejonie Ondraszka,
 • Witosa w rejonie zjazdu z A4,
 • Mieszka I w rejonie kościoła,
 • Piastów w rejonie posesji 11,
 • Złota w rejonie wejścia do parku,
 • Agnieszki w rejonie targowiska,
 • Krzyżowa w rejonie szkoły,
 • Słoneczna w rejonie Iłłakowiczówny,
 • Katowicka w rejonie Bończyka,
 • Markiefki w rejonie Ryszarda,
 • Obrońców Westerplatte w rejonie Katowickich Wodociągów,
 • Oswobodzenia w rejonie Leśnego Potoku,
 • Zamkowa w rejonie przedszkola,
 • Kosmiczna w rejonie Górniczego Stanu,
 • Kolista w rejonie Mysłowickiej,
 • Przyjazna w rejonie Działkowej,
 • Kołodzieja w rejonie Leśników,
 • Bielska w rejonie Niemczyka,
 • Goetla w rejonie szkoły,
 • Radockiego w rejonie Kostki Napierskiego,
 • Armii Krajowej w rejonie Wojska Polskiego,
 • Grota Roweckiego w rejonie OSP,
 • Boya Żeleńskiego w rejonie przystanku autobusowego „Kostuchna Kop. Murcki”,
 • Armii Krajowej w rejonie Migdałowców.

Zobacz także

Kolejne przejścia dla pieszych w Katowicach doświetlone
Kolejne przejścia dla pieszych w Katowicach doświetlone
w Katowicach

Kolejne przejścia dla pieszych w Katowicach doświetlone

10 wypadków i ponad 300 kolizji. Akcja "Wszystkich Świętych" na drogach naszego regionu
10 wypadków i ponad 300 kolizji. Akcja "Wszystkich Świętych" na drogach naszego regionu
w drodze

10 wypadków i ponad 300 kolizji. Akcja "Wszystkich Świętych" na drogach naszego regionu

Akcja "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". Będzie można za darmo sprawdzić ustawienie świateł w samochodzie
Akcja "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". Będzie można za darmo sprawdzić ustawienie świateł w samochodzie
w drodze

Akcja "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". Będzie można za darmo sprawdzić ustawienie świateł w samochodzie

Kierowca na medal! Uczniowie podstawówki wraz z policjantami nagradzali kierowców w Katowicach [Zdjęcia]
Kierowca na medal! Uczniowie podstawówki wraz z policjantami nagradzali kierowców w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Kierowca na medal! Uczniowie podstawówki wraz z policjantami nagradzali kierowców w Katowicach [Zdjęcia]

Przejścia pod rondem Ziętka w Katowicach otwarte!
Przejścia pod rondem Ziętka w Katowicach otwarte!
w drodze

Przejścia pod rondem Ziętka w Katowicach otwarte!

Aktywne przejście dla pieszych na ulicy Śląskiej w Katowicach. Będzie bezpieczniej
Aktywne przejście dla pieszych na ulicy Śląskiej w Katowicach. Będzie bezpieczniej
w drodze

Aktywne przejście dla pieszych na ulicy Śląskiej w Katowicach. Będzie bezpieczniej

Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]
Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]

do góry