Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Katowicach od 7 sierpnia

Redakcja WKATOWICACH.eu
06.08.2023w drodze

Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu i porządkowanie miejsc postojowych. Jak przy każdym etapie prac, mieszkańcy są o nich informowani różnymi kanałami. W miarę możliwości za wycieraczkami samochodów pojawiają się również karteczki z prośbą o przeparkowanie pojazdu w konkretnych dniach, by można było przeprowadzić działania. Od najbliższego poniedziałku, 7 sierpnia, drogowcy rozpoczną wymianę oznakowania pionowego i poziomego w kilkunastu lokalizacjach, o których informujemy poniżej.

Ul. Kozielska Katowice

Zmiany w organizacji ruchu w Katowicach

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych, pojawią się 3332 nowe znaki. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. m2 dotychczasowych znaków i naniesie na ulice prawie 11 300 m2 nowego oznakowania.

Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli pozostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń miejska będzie dawała taką możliwość, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury (na przykład donice z zielenią) czy stojaki na rowery. W pozostałych miejscach służby skorzystają z innych rozwiązań - barierek oraz słupków. Musimy pamiętać, że wykonanie oznakowania - zwłaszcza poziomego - jest uzależnione również od warunków atmosferycznych. Ponadto wpływ na czas przeprowadzania zmian ma dobra współpraca z mieszkańcami, którzy proszeni są, by w miarę możliwości stosować się do informacji i próśb kierowanych od wykonawców tych prac.

Zmiany w organizacji ruchu dla bezpieczeństwa pieszych

Prawo o ruchu drogowym mówi jasno i jednoznacznie: parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych - w świetle obecnie obowiązujących przepisów - jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tych zasad stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu z bardzo prostego powodu - poważnie ogranicza widoczność, co sprzyja wypadkom. Niestety część kierowców nie stosuje się do tych zaleceń. Stawiając za cel zaparkowanie jak najbliżej miejsca, do którego zmierzają, nierzadko decydują się na pozostawienie pojazdu tuż przed pasami.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, każda zmiana w organizacji ruchu wymusza doprowadzenie stanu obecnego do zgodności z przepisami. Jedną z konsekwencji, jaką niesie ze sobą ten zapis, jest redukcja wszystkich miejsc postojowych znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych. Przepisy te mają zastosowanie nawet w strefach Tempo 30, które zostały wprowadzone właśnie dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu i od lat sprawdzają się na katowickich ulicach.mówi zastępca dyrektora w Katowickiej Agencji Wydawniczej Dawid Zapała, reprezentujący MZUiM

Na potrzebę dostosowania infrastruktury drogowej do obecnych przepisów zwracała uwagę policja.

Z myślą o komforcie mieszkańców te obowiązkowe zmiany wprowadzamy razem ze zmianami w polityce parkingowej, tak by zrealizować je w jednym czasie. Dzięki temu minimalizujemy wpływ prac na płynność ruchu i wygodę wszystkich jego uczestników.

Prace, które rozpoczną się 7 sierpnia

 • ul. Kamienna - zaprojektowanych zostało 16 miejsc postojowych. Spośród projektowanych 4 miejsca objęte są zakazem postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca (miejsca na końcu ulicy po jej prawej stronie, patrząc od strony ul. Mikołowskiej),
 • pl. Rostka - zaprojektowanych zostało 40 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ul. Wilimowskiego - zaprojektowano 13 miejsc postojowych. Zmiana sposobu parkowania z równoległego na skośne (z wyjątkiem jednego stanowiska bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Kozielską),
 • ul. Raciborska - zaprojektowano 128 miejsc postojowych. Zmiana sposobu parkowania części miejsc po prawej stronie ulicy z równoległego na skośne (na wysokości AWF-u),
 • ul. Koszarowa - zaprojektowano 136 miejsc postojowych. Dopuszczenie parkowania po lewej stronie ulicy wzdłuż budynku 12-12f (8 miejsc, w tym 4 objęte zakazem postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca). Zmiana sposobu parkowania na prostopadłe na miejscach po prawej stronie ulicy za wjazdem do bramy Uniwersytetu Ekonomicznego. Zmiana sposobu parkowania ze skośnego na prostopadły w rejonie „Szufladowca” po prawej stronie ulicy (patrząc od ul. Adamskiego) oraz objęcie miejsc po przeciwnej stronie zakazem postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca. Dopuszczenie postoju dla mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca na odcinku od 5a do 5c,
 • ul. Adamskiego - zaprojektowano 60 miejsc postojowych oraz zakaz postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Koszarową (kierując się w stronę autostrady A4),
 • ul. Lisieckiego - uporządkowanie parkowania i wprowadzenie zakazu postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Kominka - zaprojektowano 27 miejsc postojowych, wyznaczone zostały zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca po prawej stronie, na krótkim odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Adamowicza,
 • ul. Kubiny - na całej długości drogi wprowadzony zostanie zakaz postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Strzelecka - zaprojektowano 78 miejsc postojowych, w tym 3 oznaczone jako miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ul. Gawliny - wprowadzony zostanie zakaz postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Nad Osiekiem - dopuszczenie postoju pojazdów mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Bratków - wyznaczone zostały zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Szeligiewicza do autostrady A4) - zostały zaprojektowane 64 miejsca postojowe. Po prawej stronie w kierunku autostrady A4 miejsca równoległe zostaną objęte zakazem postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Astrów - zaprojektowano 21 miejsc postojowych oraz wyznaczone zostały zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Fiołków - docelowo dopuszczenie postoju pojazdów mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca
 • ul. Różana - zaprojektowano 23 miejsca postojowe, w tym na 7 miejscach wyznaczone zostały zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Narcyzów - zaprojektowano 23 miejsca, z czego na 11 miejscach wyznaczone zostały zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca,
 • ul. Starowiejska - po konsultacjach z mieszkańcami nastąpi zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy. Zaprojektowano 21 miejsc oraz wprowadzone zostaną zakazy postoju z wyłączeniem mieszkańców będących posiadaczami parkingowej Karty Mieszkańca.

Zobacz także

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
w Katowicach

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]

do góry