W Katowicach pojawiają się nowe parkomaty. To początek wielkich zmian w polityce parkingowej, które nastąpią jeszcze w tym roku

Mateusz Terech
12.04.2023w drodze

Katowice przymierzają się do zmian w polityce parkingowej. W mieście powstanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, a dotychczasowa Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o nowe lokalizacje. W Katowicach pojawiają się już nowe parkomaty, a wszystkie zmiany mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

Parkomat, Katowice

Ile i gdzie zapłacimy za parking w Katowicach?

Strefa Płatnego Parkowania to rozwiązanie, które mieszkańcom i częstym gościom Katowic nie jest obce. W tym roku nastąpią jednak istotne zmiany, jeśli chodzi o politykę parkingową w naszym mieście. Oprócz rozszerzenia zakresu Strefy Płatnego Parkowania pojawi się też zupełnie nowe rozwiązanie - Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, w której będą obowiązywać inne (wyższe) stawki opłat.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w większości pokrywać się będzie z obecnym obszarem strefy płatnej. Stanowi ona ścisłe centrum miasta, które powinno być przeznaczone głównie mieszkańcom, podróżom pieszym i rowerowym, komunikacji publicznej czy podróżom współdzielonym. tłumaczy w rozmowie z naszym dziennikarzem rzeczniczka katowickiego Urzędu Miasta, Sandra Hajduk

Natomiast proponowana Strefa Płatnego Parkowania ma na celu ograniczenie ilości podróży realizowanych samochodami w obszarze Śródmieścia Katowic. Objąć ma część os. Paderewskiego i Koszutki, sięgać będzie do Zawodzia i Załęża. dodaje rzeczniczka katowickiego Urzędu Miasta

Obie strefy będą się różnić wysokością opłaty za parkowanie. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania będzie objęta wyższymi stawkami. Dla mieszkańców miasta przygotowane zostaną preferencyjne stawki abonamentowe. 

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach

Aktualnie w Strefie Płatnego Parkowania w Katowicach obowiązują następujące stawki:

 • pierwsza godzina - 3,00 zł
 • druga godzina - 3,60 zł
 • trzecia godzina - 4,20 zł
 • czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od 09:00 do 16:30 w każdym miejscu objętym jej zasięgiem.

W związku z planami wprowadzenia dwóch stref - Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, proponowanych jest kilka wariantów stawek, które będą w nich obowiązywać. Są one przedmiotem konsultacji, a ich wysokość ostatecznie uchwali Rada Miasta.

W przypadku Strefy Płatnego parkowania stawki mogłyby przyjąć wysokość jednego z wariantów:

Strefa Płatnego Parkowania Katowice, stawki

W przypadku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania konsultowane są stawki o następujących wysokościach:

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Katowice, stawki

Co istotne, co najmniej 65% z wpływów ma być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie:

 • poprawy publicznego transportu zbiorowego,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej,
 • zieleń i zadrzewienia w Katowicach.

W Katowicach przybywa parkomatów

Jak usłyszeliśmy w katowickim magistracie, SPP ma być rozszerzona o część Koszutki i Os. Paderewskiego i sięgać Zawodzia i Załęża. Wprowadzanie wspomnianych zmian wymaga odpowiedniej infrastruktury. Wyjaśnijmy, że zamontowane już parkomaty, m.in. na Koszutce, nie oznaczają opłat za parkowanie już teraz. Dopiero Rada Miasta będzie musiała uchwalić nowy obszar płatnego parkowania.

We wrześniu ubiegłego roku pojawiło się 100 nowych parkomatów. Wykonawca wyłoniony w przetargu, do tej pory przeprowadził wymagane uzgodnienia formalne, zamontował fundamenty pod urządzenia i wspomniane 100 nowych parkomatów. Pozostała część realizacji umowy - 250 parkomatów - następuje na bieżąco i zakończy się w drugim kwartale tego roku. Przypomnę, że całość zamówienia obejmuje wdrożenia 350 parkomatów wraz z systemem operacyjnym, a koszt zamówienia to 9 420 799,56 zł brutto. informuje nas Dawid Zapała z KAW, reprezentujący Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 

Ponadto, trwa postępowania na zamówienie nowych znaków poziomych i pionowych, które pojawią się w Strefie Płatnego Parkowania. dodaje Dawid Zapała z Katowickiej Agencji Wydawniczej

Mieszkańcy miasta coraz częściej zauważają pojawiające się nowe urządzenia służące pobieraniu opłat parkingowych. Oprócz możliwości skorzystania z parkomatów, parkujący w Katowicach będą też mogli zapłacić za postój za pomocą aplikacji mobilnych. Już wkrótce oprócz nowych urządzeń, mieszkańcy miasta będą mogli zauważyć także inne zmiany.

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu przetargu, by zmienić dotychczasowy zakres SPP i wprowadzić ŚSPP, trzeba będzie zamontować tysiąc znaków wraz z konstrukcjami. Oprócz znaków pionowych trzeba będzie także zmienić oznakowanie poziome - pojawi się ponad 820 znaków poziomych.

Wspomniane zmiany nastąpią jeszcze w tym roku.

6 zdjęć

W Katowicach pojawiają się nowe parkomaty

6 zdjęć

Zmiana „polityki parkingowej”

Jak tłumaczą urzędnicy katowickiego Urzędu Miasta, planowane zmiany są częścią większego planu związanego z miejską polityką parkingową. Jak tłumaczą przedstawiciele władz miasta, punktem wyjścia było przeprowadzenie badań w 2018 roku. Wszystkie działania oparte zostały na wnioskach opracowanych przez ekspertów. Propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami.

W rozwiązanie kwestii parkowania w Katowicach włączone są także takie miejskie przedsięwzięcia, jak budowa centrów przesiadkowych czy rozbudowa systemu roweru miejskiego.

Wszystkie szczegółowe informacje o zmianach w "polityce parkingowej" w Katowicach można znaleźć, klikając TUTAJ.

W Katowicach od kilku lat trwa rewolucja transportowa. W ostatnich latach przeprowadzono sporo inwestycji, które się z tym wiążą, a niektóre spośród nich nadal są w trakcie realizacji:

 • Utworzenie 45 km nowych dróg rowerowych w latach 2015-2021 (koszt ok. 41 mln zł),
 • Zakup w latach 2015-2021 nowoczesnych autobusów - w tym 115 to pojazdy niskoemisyjne, a 20 to jedno i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym (koszt 130 mln zł),
 • Budowa dwóch Centrów Przesiadkowych i Międzynarodowego Dworca Autobusowego (koszt
 • 220 mln zł),
 • Wprowadzenie strefy "Tempo 30" - 15% dróg w Katowicach objętych tą strefą, gdzie prędkość poruszania się ograniczono do 30 km/h. Tylko w pierwszych trzech latach, po wprowadzeniu strefy, liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o blisko 40%,
 • Przywracanie przestrzeni pieszym - m.in. kompleksowa przebudowa i zazielenienie ul. Dworcowej (koszt ok. 16,8 mln zł, zakończenie prac planowane jest na czerwiec/lipiec 2021 r.) oraz przebudowa ul. Warszawskiej (koszt ok. 12 mln zł, zakończenie prac planowane na koniec 2022 r.),
 • Planowane nowe parkingi w centrum miasta (parking wielopoziomowy na terenie Strefy Kultury i ul. Tylnej Mariackiej),
 • Budowa systemów zarządzania ruchem dla nadania priorytetu pojazdom komunikacji zbiorowej w ruchu drogowym (ITS).

Zobacz także

Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe
Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe
w Katowicach

Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe

„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy
„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy
w Katowicach

„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
w Katowicach

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach

Koniec budowy automatycznych parkingów przy ulicy Tylnej Mariackiej. Kiedy będzie można tam zaparkować?
Koniec budowy automatycznych parkingów przy ulicy Tylnej Mariackiej. Kiedy będzie można tam zaparkować?
w Katowicach

Koniec budowy automatycznych parkingów przy ulicy Tylnej Mariackiej. Kiedy będzie można tam zaparkować?

"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy
"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy
w Katowicach

"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy

Radni przyjęli regulamin parkowania w Strefie Kultury. Wiemy, ile zapłacimy za parking
Radni przyjęli regulamin parkowania w Strefie Kultury. Wiemy, ile zapłacimy za parking
w Katowicach

Radni przyjęli regulamin parkowania w Strefie Kultury. Wiemy, ile zapłacimy za parking

do góry