Wkrótce rozpocznie się remont wiaduktu na ul. Ligockiej. Będą utrudnienia. Przed nami także kolejne remonty

Kacper Jurkiewicz
15.05.2023w drodze

Miejski Zakładu Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowy na pięć zadań. To remonty mostów oraz kładek znajdujących się w naszym mieście. Kierowcy oraz piesi będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Już 16 maja (wtorek) ruszą pracę na ulicy Ligockiej.

MZUiM Katowice

Modernizacja wiaduktu drogowego na ul. Ligockiej

Kierowcy przejeżdżający przez ulicę Ligocką będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Od 16 maja (wtorek) rozpoczną się prace nad modernizacją wiaduktu wzdłuż ulicy Ligockiej w Katowicach.

W pierwszym etapie robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pojazdów prawego pasa drogi ulicy Piotrowickiej od strony Ligoty w kierunku centrum, czyli skrzyżowanie ulic Mikołowskiej z Brynowską na wysokości istniejącego wiaduktu drogowego. W drugim etapie nastąpi przełożenie ruchu na pas prawy i zamknięcie lewego pasa ruchu dla pojazdów.

Remontowany wiadukt znajduje się blisko ulicy Kępowej. Termin zakończenia prac drogowych planowany jest na 15 grudnia 2023 roku, a całkowite zakończenie robót planowane jest na 15 lipca 2024 roku.

Remont będzie uwzględniał naprawę stalowej konstrukcji nośnej poprzez odtworzenie powłoki antykorozyjnej stalowych dźwigarów wraz z konserwacją łożysk oraz naprawę konstrukcji betonowej poprzez uzupełnienie ubytków betonu i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Na ulicy Ligockiej znajduje się jeszcze drugi wiadukt, który ma być w przyszłości wyremontowany przez PKP PLK.

Przebudowa i remonty 5 mostów i kładek dla pieszych w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę na remont lub całkowitą przebudowę 5 mostów i kładek dla pieszych. Tak duże postępowanie oprócz modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, zakłada:

  • przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną,
  • rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą,
  • remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II
  • oraz rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.   

Remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II w Katowicach

18 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pojazdów wewnętrznej strony ulicy Jana Pawła II: pasa rozdziału oraz po jednym pasie przyległym do pasa rozdziału. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na samej DTŚ MZUiM Katowice poinformuje po akceptacji technologii wykonania robót.

Planowany termin zakończenia prac to połowa lipca przyszłego roku. Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej

Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego wyeksploatowanego przęsła i wybudowaniu nowego, które zostanie przystosowane do nowo wykonanej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szopienickiej. Wykonany zostanie również remont podpór kładki oraz wiaduktu przyległego wraz z umocnieniem skarp.

Na czas remontu przewiduje się zamknięcie obiektu dla ruchu pieszego i przekierowanie go na kładkę tymczasową. Nie przewiduje się zamknięcia ul. Szopienickiej dla ruchu kołowego. Inwestycja zakończy się do końca roku.

Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino

Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Obecnie wprowadzono czasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu jezdni wschodniej, a ruch odbywa się zachodnią częścią obiektu. Po akceptacji technologii robót pod obiektem zostanie wprowadzona również czasowa organizacja ruchu na ul. Bagiennej, gdzie ruch będzie się odbywał po jednym pasie w każdym kierunku. O wprowadzeniu TOR na ul. Bagiennej MZUiM ma informować na bieżąco.

Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach

Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego obiektu i w jego miejscu postawieniu nowego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowego sklepienia. Nowy obiekt będzie przystosowany do ruchu pieszego oraz rowerowego. Na czas przebudowy obiektu ul. Żelazna zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w miejscu wykonywania prac. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na kładkę tymczasową. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Żelaznej MZUiM będzie informować na bieżąco.

Konsekwentnie dbamy o infrastrukturę drogową w mieście. Modernizacje mostów i kładek są konieczne ze względu na stan techniczny obiektów. Musimy pamiętać, że mają one bezpośredni wpływ na życie i bezpieczeństwo korzystających z nich osób, dlatego przykładamy wielką wagę do kondycji wszystkich tego typu obiektów w Katowicach. mówi zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, Konrad Wronowski

Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "DIAG-Most" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewidziany termin realizacji robót to 15 miesięcy. Koszt realizacji wynosi prawie 30 mln zł — z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe 5% będzie stanowił wkład własny Miasta Katowice.

To nie pierwsze remonty mostów w Katowicach w ostatnim czasie 

Prace remontowe trwają już na moście nad Rawą w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawę elementów konstrukcyjnych mostu oraz kładki zachodniej, w szczególności odtworzenie uszkodzonej otuliny prętów zbrojeniowych (wierzchniej warstwy betonu) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni.

W ramach planowanych robót zostanie wykonana między innymi warstwa wyrównawcza na belkach nośnych, nowa izolacja płyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawężnikami kamiennymi. Na poboczach na moście oraz na kładce zostaną wykonane żelbetowe kapy chodnikowe zakończone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na górnej powierzchni kap przewidziano ułożenie izolacji nawierzchni żywicznej.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier i balustrad zostaną odtworzone w sposób podobny do istniejącego. Powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną powłokami malarskimi oraz powłoką antygraffiti.

Zobacz także

Zmiana organizacja ruchu na Bagiennej. Remontują most na Bohaterów Monte Cassino
Zmiana organizacja ruchu na Bagiennej. Remontują most na Bohaterów Monte Cassino
w drodze

Zmiana organizacja ruchu na Bagiennej. Remontują most na Bohaterów Monte Cassino

Wiosenne remonty nawierzchni dróg w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych na maj robotach drogowych w mieście
Wiosenne remonty nawierzchni dróg w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych na maj robotach drogowych w mieście
w drodze

Wiosenne remonty nawierzchni dróg w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych na maj robotach drogowych w mieście

Nowy most nad Rawą gotowy. Tak zmieniła się organizacja ruchu w tym miejscu [Zdjęcia]
Nowy most nad Rawą gotowy. Tak zmieniła się organizacja ruchu w tym miejscu [Zdjęcia]
w drodze

Nowy most nad Rawą gotowy. Tak zmieniła się organizacja ruchu w tym miejscu [Zdjęcia]

MZUiM wyremontuje kolejne kładki i mosty w Katowicach
MZUiM wyremontuje kolejne kładki i mosty w Katowicach
w Katowicach

MZUiM wyremontuje kolejne kładki i mosty w Katowicach

do góry