27 katowickich szkół wdroży innowacyjny system RESQL. Ma pomóc w zapobieganiu przemocy rówieśniczej

Mateusz Terech
20.04.2023w Katowicach

Katowice zamierzają wykorzystywać innowacyjny system RESQL, który ma zapobiegać problemowi przemocy rówieśniczej. Na system składa się między innymi mobilna aplikacja dla uczniów i nauczycieli, która pomoże szybko interweniować, kiedy pojawią się przypadki przemocy lub inne problemy w placówce. System zostanie wprowadzony w 27 katowickich szkołach.

Katowice szkoła

Innowacyjny system ma pomóc zapobiegać przemocy w katowickich szkołach

W 27 katowickich szkołach średnich wdrożony zostanie system RESQL. To nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.

Szkoły powinny być bezpiecznymi przestrzeniami, w których uczniowie mogą czuć się komfortowo. By poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddajemy kolejne narzędzie, które daje możliwość anonimowego zgłoszenia problemu przemocy rówieśniczej. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Działania smart wdrażane są w Katowicach w wielu obszarach. Jednym z istotniejszych elementów są ekologia, walka z niską emisją, transport i nowe technologie. Miasto stawia na rozwój pod znakiem smart i już wcześniej wdrażało nowatorskie systemy, przecierając szlak dla innych samorządów w kraju. Wśród tych nowatorskich rozwiązań jest między innymi działający od 2016 roku pierwszy w Polsce inteligentny system monitoringu. Kolejnym przykładem, który zadba o bezpieczeństwo uczniów katowickich szkół będzie RESQL. dodaje prezydent

RESQL składa się z kilku elementów. Przede wszystkim to innowacyjna aplikacja mobilna umożliwiająca anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez nauczycieli - interwentów, którzy we współpracy z innymi pracownikami szkoły podejmuje odpowiednie działania.

Kolejną ze składowych jest zestaw możliwych do wykorzystania interwencji, które za zadanie mają ułatwić pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Szkoła otrzymuje materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej. System uzupełniają zweryfikowane w środowisku szkolnym scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły.

Aplikacja mobilna RESQL

Wdrożenie systemu w każdej placówce obejmuje:

 • warsztaty dla nauczycieli, w tym interwentów z obsługi systemu RESQL;
 • szkolenie dla samorządów uczniowskich, jak wykorzystać RESQL;
 • pakiet lekcji wychowawczych dotyczących przemocy rówieśniczej, w oparciu o gotowe scenariusze (w tym lekcje w języku rosyjskim oraz ukraińskim);
 • materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym materiały video;
 • materiały zawierające "dobre praktyki";
 • wsparcie koordynatora (mailowe i telefoniczne).

Do 27 kwietnia w katowickich szkołach prowadzone są warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Obserwujemy, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, a biorący w nich udział są bardzo aktywni. Aplikację już wcześniej wdrożyła u siebie Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach. Dzięki temu wiemy, że ten system świetnie się sprawdza. mówi wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun

RESQL jako nowy system powstał przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Opracowanie rozwiązań zawartych w aplikacji poprzedzone zostało wywiadami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Następnie podczas warsztatów z nauczycielami, dyrektorami i uczniami testowane były wstępne rozwiązania, wprowadzane poprawki, a pomysły dostosowywane były do oczekiwań użytkowników. Na podstawie tego został przygotowany zestaw konspektów do lekcji na takie tematy jak m.in.:

 • przemoc relacyjna,
 • cyberprzemoc,
 • reagowanie na przemoc i rola świadków,
 • konflikty i ich rozwiązywanie,
 • myślenie społeczno-moralne.

Zespół opracowujący zarówno aplikację, jak i materiały wspierające, składał się z badaczy psychologów i pedagogów, jak również praktyków w tym m.in. nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców.

RESQL to system, który w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo potrzebny. Bazuje on na bardzo wysokim zasobie merytorycznym, który opracował zespół psychologów, pedagogów - ekspertów i praktyków z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. RESQL bazuje na tym, że komunikuje społeczność uczniowską z koordynatorem, będącym osobą dorosłą w szkole, za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Komunikacja jest zupełnie anonimowa. System nie pobiera żadnych danych osobowych, nawet numeru IEM urządzenia. tłumaczy psycholog w X LO i ZSTiO nr 2 w Katowicach, Marcin Kręgiel 

Jest tak zaprojektowany, że zgłoszenie nastolatka nie odbywa się impulsywnie. Koordynator ma czas na przeanalizowanie zgłoszenia, i zbudowanie komunikacji z anonimową osobą zgłaszającą tak, aby wykluczyć żarty oraz ocenić wiarygodność zgłoszenia. W katowickich szkołach są specjaliści, którzy otrzymują takie zgłoszenia na co dzień i potrafią je obsługiwać, jednak tak jak w większości zjawisk społecznych to, co zgłaszane jest droga oficjalną jest tylko procentem zdarzeń. Anonimowość może ułatwić przekazywanie informacji i interwencję.dodaje

RESQl oferuje też materiały do prowadzenia zajęć wychowawczych i profilaktycznych dla wychowawców z młodzieżą, rodzicami dot. przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia psychicznego, budowania relacji.

Współpraca z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Wdrożenie rozwiązania, z którego skorzystają uczniowie, jest możliwe dzięki współpracy miasta z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). UNICEF wspiera Katowice w realizacji działań na rzecz integracji społeczności polsko-ukraińskiej, ze szczególnym naciskiem na te przeznaczone dzieciom i młodzieży.

Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach:

 • ochrona dziecka,
 • zdrowie,
 • higiena i żywienie,
 • edukacja,
 • rozwój i partycypacja młodzieży,
 • polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy

Zakłada on między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę. Wartość wszystkich tych działań to 46 mln zł.

Zobacz także

Kobiety z Murcek uczyły się samoobrony. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przekazała im katowicka policjantka
Kobiety z Murcek uczyły się samoobrony. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przekazała im katowicka policjantka
w Katowicach

Kobiety z Murcek uczyły się samoobrony. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przekazała im katowicka policjantka

Nowa szkoła średnia w Katowicach. Otwarto Niepubliczne Liceum Korczaka w Bogucicach [Galeria zdjęć]
Nowa szkoła średnia w Katowicach. Otwarto Niepubliczne Liceum Korczaka w Bogucicach [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Nowa szkoła średnia w Katowicach. Otwarto Niepubliczne Liceum Korczaka w Bogucicach [Galeria zdjęć]

Katowice wdrażają Inteligentny System Transportowy. Jak ITS wpłynie na ruch drogowy w Katowicach?
Katowice wdrażają Inteligentny System Transportowy. Jak ITS wpłynie na ruch drogowy w Katowicach?
w drodze

Katowice wdrażają Inteligentny System Transportowy. Jak ITS wpłynie na ruch drogowy w Katowicach?

W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty
W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty
w Katowicach

W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty

do góry