7 tysięcy złotych stypendium dla zdolnych uczniów z województwa śląskiego. Jak je dostać?

Redakcja WKATOWICACH.eu
14.11.2023w Katowicach

Nowy projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” to szansa na 7 tys. zł stypendium dla zdolnych uczniów z województwa śląskiego. Jak je otrzymać?

kredki kolorowe

Nowy projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”

13 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach pierwszej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS". Wnioski będzie można składać do 13 grudnia 2023 roku. Zainteresowani będą mogli zdobyć stypendium w łącznej wysokości 7 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktycznych.

Śląskie inwestuje w talenty, w potencjał i wiedzę młodych ludzi, którzy są przyszłością województwa. Zależy nam na tym, żeby mieli możliwość rozwoju, realizacji pasji i zdobywania wiedzy, co przełoży się na rozwój regionu. Chcemy, by młodzi, zdolni ludzie związali swoją przyszłość z województwem śląskim, tu się kształcili i pracowali, stąd idea wsparcia tych najbardziej ambitnych. Wierzę, że to najlepiej zainwestowane publiczne pieniądze i zachęcam do udziału w tym projekcie.

mówi marszałek Jakub Chełstowski

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na https://efs-stypendiaplus.slaskie.pl/

Uczniowie i uczennice spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus - I edycja”, mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP. Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą specjalnie stworzonej na potrzeby projektu aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski zostaną poddane ocenie, a stypendia trafią do tysiąca uczniów i uczennic z najwyższą liczbą punktów.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:

  1. pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,
  2. dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),
  3. uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:
    1. klasa 1 - średnia na poziomie minimum 5,00,
    2. klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych - średnia na poziomie minimum 4,75,
    3. klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych - średnia na poziomie minimum 4,75 lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń/uczennica może uzyskać dodatkowe punkty za zdobycie tytułu laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju lub na podstawie statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnościami.

Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data wpływu wniosku na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone przed lub po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zobacz także

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karłowicza przechodzi remont [Zdjęcia]
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karłowicza przechodzi remont [Zdjęcia]
w Katowicach

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karłowicza przechodzi remont [Zdjęcia]

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach ma nową siedzibę
Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach ma nową siedzibę
w Katowicach

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach ma nową siedzibę

Uczniowie z Brynowa po wakacjach cieszą się piękniejszą szkołą. Szkoła Podstawowa nr 65 przeszła kapitalny remont
Uczniowie z Brynowa po wakacjach cieszą się piękniejszą szkołą. Szkoła Podstawowa nr 65 przeszła kapitalny remont
w Katowicach

Uczniowie z Brynowa po wakacjach cieszą się piękniejszą szkołą. Szkoła Podstawowa nr 65 przeszła kapitalny remont

do góry