Cena wody w Katowicach 2023. Ile zapłacimy po zmianach?

Redakcja WKATOWICACH.eu
24.11.2023w Katowicach

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 9 listopada wydał decyzję o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie Katowic. Równocześnie zatwierdził nową taryfę, która będzie obowiązywała od 25 listopada 2023 roku.

zlew z kranem i cieknącą wodą

Zmiana ceny wody w Katowicach

Decyzja Dyrektora PGW Wody Polskie została opublikowana 17 listopada w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez okres 3 lat.

Warto podkreślić, że infrastruktura wodociągowa pełni niezwykle istotną rolę, jako gwarant bezpieczeństwa w obszarze dostaw wody dla mieszkańców oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Infrastruktura wodociągowa jest infrastrukturą krytyczną pozwalającą na utrzymanie niezakłóconego dostępu do wody pitnej, co jest jednym z fundamentów zdrowego i zrównoważonego życia społecznego. Nasza rola jest szczególnie ważna, gdy zaczynamy analizować bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów. Zapewnienie dostępu do dobrej jakości, czystej wody jest naszym priorytetem, bowiem ma ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców. mówi prezes Katowickich Wodociągów S.A. Stanisław Krusz

Katowicka woda wśród najtańszych w metropolii

Porównując ze sobą miasta położone w sąsiedztwie Katowic, warto zauważyć, że mimo nieznacznej waloryzacji ceny, w Katowicach utrzymano niemal najniższą taryfę.

Waloryzacja opłat w stosunku do obowiązującej taryfy wynosi:

  • 0,94 zł brutto w przypadku ceny za 1000 l wody (1 m³),
  • 0,59 zł brutto w przypadku ceny za 1000 l (1 m³) odprowadzonych ścieków,
  • łącznie: 1,53 zł brutto.

Stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianom.

Przeciętnie 4-osobowa rodzina miesięcznie zużywa około 10 m³ wody i odprowadza tyle samo ścieków. Oznacza to, że waloryzacja spowoduje zmianę jej rachunku o 15,30 zł brutto na miesiąc.

Ceny, które zaczną obowiązywać od 25 listopada wynoszą:

  • za 1000 litrów (1 m³) wody: 7,31 zł brutto, czyli 0,00731 zł za litr wody,
  • za 1000 litrów (1m³) odprowadzonych ścieków: 9,74 zł brutto,
  • łącznie: 17,05 zł brutto

Podstawowe aspekty zmian

Waloryzacja cen jest przede wszystkim rezultatem czynników, takich jak wzrost ceny hurtowego zakupu wody oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, gazowej, cieplnej.

1. Waloryzacja ceny hurtowego zakupu wody: Katowice nie posiadają własnych ujęć wody. Spółka Katowickie Wodociągi nabywa wodę w 100% hurtowo od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Cena zakupu wody z GPW S.A. od 1 stycznia 2023 r. wzrosła o 32% tj. o 0,81 zł netto.

2. Waloryzacja kosztów energii: W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, konieczne było ich uwzględnienie w taryfie.

W maju 2021 roku, w momencie kiedy była kalkulowana aktualnie obowiązująca taryfa, cena za energię elektryczną wynosiła 279,50 zł/MWh. W październiku 2021 r., gdy taryfa weszła w życie, cena wynosiła już 456 zł/1 MWh. W I, II i III kwartale 2023 r. wynosiła 785 zł/MWh. Katowickie Wodociągi S.A., żeby w przyszłości ograniczyć wpływ wzrostu cen energii na taryfę, planują budowę farmy fotowoltaicznej.

Dlaczego teraz i co to oznacza dla mieszkańców?

Katowickie Wodociągi zauważają, że obecny wzrost kosztów stanowi istotne wyzwanie, które nie było możliwe do przewidzenia podczas składania wcześniejszego wniosku taryfowego w 2021 roku. Spółka jest konfrontowana z dynamicznymi zmianami cen hurtowego zakupu wody oraz kosztami energii, które pojawiły się już po zatwierdzeniu dotychczasowej taryfy.

Jak podkreśla spółka - otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe, ulega ciągłym przemianom, co wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na nowe wyzwania. Wzrost kosztów operacyjnych oraz utrzymania infrastruktury wodociągowej stanowią dodatkowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorstwa. W obliczu tych trudności, Katowickie Wodociągi podejmują środki mające na celu efektywne zarządzanie zasobami, optymalizację kosztów oraz dostosowanie strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie taryfy do zmieniających się warunków ekonomicznych i umożliwienie dalszego świadczenia usług dobrej jakości.

Szczegółowy cennik opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 25 listopada 2023 r. dostępny jest na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. oraz w siedzibie spółki. Znajduje się także w załączniku na dole tekstu.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Format Pobierz
Kategoria: Pliki
Taryfa za wodę w Katowicach na lata 2023-2026.pdf
pdf 510.25KB

Zobacz także

Projekt zmian kanalizacji w Katowicach na nowoczesną dobiega końca. Największy w historii miasta!
Projekt zmian kanalizacji w Katowicach na nowoczesną dobiega końca. Największy w historii miasta!
w Katowicach

Projekt zmian kanalizacji w Katowicach na nowoczesną dobiega końca. Największy w historii miasta!

"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]
"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]
w Katowicach

"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]

Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę
Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę
w Katowicach

Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę

Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat
Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat
w Katowicach

Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat

do góry