Czystsze powietrze dzięki inwestycji MPGK Katowice. Spółka nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii

Redakcja WKATOWICACH.eu
22.11.2023w Katowicach

Działania MPGK Katowice zmierzające do poprawy stanu powietrza w mieście zostały nagrodzone przez Polską Izbę Ekologii. 21 listopada spółka została doceniona za modernizację instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, która pozwala ograniczyć wpływ na powietrze atmosferyczne.

nagroda dla MPGK Katowice

MPGK Katowice docenione przez Polską Izbę Ekologii

MPGK Katowice zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w mieście. Co roku ok. 125 tys. ton trafia do instalacji, z tego prawie 66 tys. ton bioodpadów (odpady zielone selektywnie zebrane oraz frakcja biodegradowalna z odpadów zmieszanych) kierowanych jest do biologicznego przetwarzania.

Przed wykonaniem modernizacji linia technologiczna do przetwarzania frakcji 0-80 mm wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych składała się z zamkniętej części procesu intensywnego, złożonego z 16 bioreaktorów wyposażonych w system ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego oraz system ujmowania i zawracania odcieków.

Druga faza, tj. dojrzewanie, przebiegała na otwartej przestrzeni. Inwestycja, którą wykonało MPGK, polegała na hermetyzacji drugiej fazy procesu przetwarzania. Dzięki temu stabilizat po intensywnym przetwarzaniu w I fazie nie jest kierowany, tak jak w ubiegłych latach, na otwarty plac dojrzewania.

W miejscu placu wybudowano 10 betonowych reaktorów wyposażonych w zamykane, szczelne bramy, systemy napowietrzania wsadu, zraszania odpadów i zbierania odcieków, a także szczelny łącznik pomiędzy istniejącym obiektem, w którym przebiega proces intensywnego przetwarzania, a nowym. Dodatkowo instalacja została wyposażona w trzystopniowy system ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego. W związku z tym proces biologicznego przetwarzania odpadów został całkowicie zhermetyzowany, co pozwoliło na wyeliminowanie ewentualnej emisji pyłów i gazów.

Technologia, która została zastosowana, spełnia bardzo rygorystyczne wymagania określone w Decyzji Wykonawczej Komisji UE, która mówi o najlepszych dostępnych technikach w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (BAT). Warto przy tym dodać, że zastosowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali całego kraju, a także jest zaliczane do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego.

Innowacyjna technologia

Wciąż powszechnie stosowanym sposobem przetwarzania frakcji 0-80 mm w całym kraju jest jej dojrzewanie w II fazie na otwartych placach, co powoduje większą emisję gazów i pyłów do atmosfery, a także większą ilość odcieków, ponieważ odpady mają kontakt z opadami atmosferycznymi. Dzięki inwestycji dodatkowo ograniczony został hałas oraz ilość odcieków dzięki zamknięciu całego procesu w bioreaktorach.

Koszt modernizacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wyniósł ponad 14 mln zł, na który składa się dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości prawie 10,5 mln zł oraz dotacji na prawie 3,5 mln zł.

To właśnie za tę inwestycję Polska Izba Ekologii doceniła MPGK Katowice.

Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej MPGK Katowice. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ pokazuje, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku. Chcemy jak najbardziej unowocześniać proces przetwarzania odpadów w naszym mieście, co ułatwia nam wszystkim pracę, ale także codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim wpływa pozytywnie na środowisko, które jest coraz czystsze. podkreśla prezes MPGK Katowice Andrzej Malara

21 zdjęć

Wizyta techniczna w hali MPGK - 62. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Nowoczesne inwestycje MPGK Katowice

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów to jedna z największych w ostatnich latach inwestycji MPGK na rzecz środowiska, ale niejedyna. MPGK sukcesywnie prowadzi wiele projektów. Jednym z nich jest budowa farmy fotowoltaicznej. Na terenie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów pojawiło się ponad 2 tys. paneli fotowoltaicznych.

Oprócz tego zakończone zostały modernizacje dwóch Gminnych Punktów Zbiórek Odpadów - przy ul. Zaopusta i ul. Bankowej, które lepiej odpowiadają teraz potrzebom mieszkańców. W tym roku podpisana została także umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotację i pożyczkę, dzięki której wykonana zostanie modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie. Pozwoli to na poprawę wskaźnika odzysku surowców i podwojenie możliwości przerobowych. Dzięki tym inwestycjom Katowice w nowoczesny sposób przetwarzają odpady i nieustannie dążą do kolejnych ulepszeń.

Wspólnie z myślą o ekologii

Polska Izba Ekologii zrzesza 116 podmiotów gospodarczych w kraju. Jej zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ekologicznej odpowiedzialności biznesu, popularyzacja działań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w edukację proekologiczną społeczności lokalnych, a także promowanie przedsięwzięć służących ekologii ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych.

3 zdjęć

Wręczenie nagród Ekolaur

3 zdjęć

Zobacz także

Co zrobić z choinką po świętach? MPGK Katowice podda świąteczne drzewka recyklingowi
Co zrobić z choinką po świętach? MPGK Katowice podda świąteczne drzewka recyklingowi
w Katowicach

Co zrobić z choinką po świętach? MPGK Katowice podda świąteczne drzewka recyklingowi

Przebudowa bazy MPGK przy ul. Bankowej już na finiszu. Pojawił się przy niej nowy bebok! [Zdjęcia i wideo]
Przebudowa bazy MPGK przy ul. Bankowej już na finiszu. Pojawił się przy niej nowy bebok! [Zdjęcia i wideo]
w Katowicach

Przebudowa bazy MPGK przy ul. Bankowej już na finiszu. Pojawił się przy niej nowy bebok! [Zdjęcia i wideo]

Eksperci i dyrektorzy zwiedzili nowoczesną instalację w hali MPGK w Katowicach [Zdjęcia]
Eksperci i dyrektorzy zwiedzili nowoczesną instalację w hali MPGK w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Eksperci i dyrektorzy zwiedzili nowoczesną instalację w hali MPGK w Katowicach [Zdjęcia]

Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]
Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]
w Katowicach

Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]

do góry