Dyskusja o przemocy w rodzinie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [Zapowiedź]

Redakcja WKATOWICACH.eu
06.05.2024w Katowicach

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15 maja, odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Przemoc w rodzinie!”. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Każdy może wziąć udział w wydarzeniu i wziąć udział w dyskusji.

plakat konferencji przemoc w rodzinie

Porozmawiajmy o przemocy w rodzinie

Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae" UŚ zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej - Przemoc w rodzinie! Konferencja odbędzie się 15 maja 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 B. Konferencja potrwa od godziny 9:00 do 17:00.

Głównym celem konferencji jest pogłębienie wiedzy naukowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin zainteresowanych problematyką przemocy w rodzinie. Skupiając się na aspektach prawnych i psychologicznych, konferencja ma na celu tworzenie platformy dla naukowców, praktyków oraz studentów, którzy wspólnie poszukają skutecznych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przemocy w środowiskach rodzinnych.

Wydarzenie podzielone będzie na 3 bloki tematyczne, zatytułowane:

  • Milczenie nie jest złotem: przemoc domowa w rodzinach: przyczyny, skutki i działania przeciwdziałające.
  • Dynamika przemocy domowej: rozważania nad psychologicznymi mechanizmami wywoływania silnych emocji w relacjach rodzinnych.
  • Oblicza Cierpienia: stan prawny, interwencje i wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą domową. Profilaktyka.
Każdy z trzech bloków składać się będzie z wystąpienia studenckiego, trzech prelekcji eksperckich oraz zostanie zwieńczony dyskusją.
 
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” powstało w styczniu 2014 roku i pierwotnie nazywało się „Familia”. Jest to organizacja studencka zrzeszająca osoby zainteresowane prawem rodzinnym, a także innymi gałęziami prawa, które regulują stosunki rodzinne. Celem KNPR „Ignis Familiae” jest szerzenie wiedzy związanej z prawem rodzinnym, prawem spadkowym, a także prywatnym prawem międzynarodowym, prawem administracyjnym, etyką i medycyną w zakresie dotyczącym szeroko pojętej rodziny.

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy:

  • przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
  • przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
  • inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Zobacz także

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach tworzy pierwszy w skali kraju Atlas Porodu 3D
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach tworzy pierwszy w skali kraju Atlas Porodu 3D
w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach tworzy pierwszy w skali kraju Atlas Porodu 3D

Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]
Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]
w Katowicach

Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]

Prof. Ryszard Koziołek ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Ryszard Koziołek ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Prof. Ryszard Koziołek ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Śląskiego

do góry