Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia!

Olga Krzyżyk
24.05.2023w Katowicach

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Test ma sprawdzić znajomość zagadnień z dziedziny matematyki. Tuż przed egzaminem odwiedziliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia!

uczniowie egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

W środę, 24 maja ósmoklasiści zasiedli do szkolnych ław, by napisać drugi egzamin -  z matematyki. Nasz fotoreporter odwiedził uczniów tuż przed egzaminem. Wizytę złożyliśmy w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia na osiedlu Witosa w Katowicach.

Uczniowie pisali egzamin w poszczególnych salach lekcyjnych. Łącznie do egzaminu w SP nr 33 podeszło 160 uczniów. Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00. Na jego napisanie uczniowie mieli 100 minut.

Zobaczcie zdjęcia z egzaminu w SP nr 33 w Katowicach:

21 zdjęć

Egzamin ósmoklasisty 2023 w SP nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

Łącznie ósmoklasiści przystępują do trzech obowiązkowych egzaminów, z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  • drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  • trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty. Kiedy wyniki?

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Zobacz także

125-lecie I LO im. Kopernika oraz 65-lecia SP nr 37 w Katowicach [Zdjęcia]
125-lecie I LO im. Kopernika oraz 65-lecia SP nr 37 w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

125-lecie I LO im. Kopernika oraz 65-lecia SP nr 37 w Katowicach [Zdjęcia]

Festyn rodzinny "Zaczytana 17-tka!" w SP nr 17 w Katowicach! [Galeria zdjęć]
Festyn rodzinny "Zaczytana 17-tka!" w SP nr 17 w Katowicach! [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Festyn rodzinny "Zaczytana 17-tka!" w SP nr 17 w Katowicach! [Galeria zdjęć]

Juwenalia Śląskie 2023 czas zacząć! Barwny korowód i przekazanie kluczy do miasta studentom [Zdjęcia]
Juwenalia Śląskie 2023 czas zacząć! Barwny korowód i przekazanie kluczy do miasta studentom [Zdjęcia]
w Katowicach

Juwenalia Śląskie 2023 czas zacząć! Barwny korowód i przekazanie kluczy do miasta studentom [Zdjęcia]

Egzamin ósmoklasisty 2023. W samych Katowicach egzamin napisze ponad 3,5 tys. uczniów
Egzamin ósmoklasisty 2023. W samych Katowicach egzamin napisze ponad 3,5 tys. uczniów
w Katowicach

Egzamin ósmoklasisty 2023. W samych Katowicach egzamin napisze ponad 3,5 tys. uczniów

Ruszają Juwenalia Śląskie 2023. Na początek - korowód studentów! Co się będzie działo?
Ruszają Juwenalia Śląskie 2023. Na początek - korowód studentów! Co się będzie działo?
w Katowicach

Ruszają Juwenalia Śląskie 2023. Na początek - korowód studentów! Co się będzie działo?

Nowe Egzotarium w Sosnowcu zapełnia się roślinami. Zobaczcie klimatyczne zdjęcia
Nowe Egzotarium w Sosnowcu zapełnia się roślinami. Zobaczcie klimatyczne zdjęcia
poza Katowicami

Nowe Egzotarium w Sosnowcu zapełnia się roślinami. Zobaczcie klimatyczne zdjęcia

Matura 2023 w IV LO im. gen. Stanisława Maczka. Pora na egzamin z matematyki [Zdjęcia + Arkusze]
Matura 2023 w IV LO im. gen. Stanisława Maczka. Pora na egzamin z matematyki [Zdjęcia + Arkusze]
w Katowicach

Matura 2023 w IV LO im. gen. Stanisława Maczka. Pora na egzamin z matematyki [Zdjęcia + Arkusze]

Matura 2023 w V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach. Egzamin z angielskiego i innych języków obcych [Zdjęcia]
Matura 2023 w V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach. Egzamin z angielskiego i innych języków obcych [Zdjęcia]
w Katowicach

Matura 2023 w V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach. Egzamin z angielskiego i innych języków obcych [Zdjęcia]

do góry