Eksperci i dyrektorzy zwiedzili nowoczesną instalację w hali MPGK w Katowicach [Zdjęcia]

Kacper Jurkiewicz
20.09.2023w Katowicach

Eksperci oraz dyrektorzy i przedstawiciele spółek zajmujących się oczyszczaniem miast w naszym kraju spotkali się podczas 62. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Zanim rozpoczęła się część konferencyjna odbyło się zwiedzanie techniczne. Goście przyjechali do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Katowice w Dąbrówce Małej, by zobaczyć nowoczesną halę hermetyzacyjną oraz farmę fotowoltaiczną.

eksperci zakładów oczyszczania miast przy hali MPGK w Dąbrówce Małej

Eksperci od oczyszczania miast w Katowicach

62. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast był okazją, by zaprosić ekspertów z różnych zakładów zajmującym się oczyszczaniem miast w Polsce do wizyty w zmodernizowanym obiekcie MGPK Katowice. W środę (20 września) goście przyjechali do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Dąbrówce Małej.

Gościmy dziś kilkudziesięciu przedstawicieli zakładów, ekspertów z zakładów oczyszczania miast i przetwarzanie odpadów. To, co najbardziej zainteresowało naszych gości, to hermetyczna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych. Ta instalacja należy do najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce i w Europie. Cieszymy się niezmiernie, że zostaliśmy docenieni przez ekspertów branży gospodarki odpadami, pracowników ochrony środowiska za dokonania, jakie poczyniliśmy w ostatnich kilku latach. powiedział portalowi WKATOWICACH.eu wiceprezes zarządu MPGK Katowice, Robert Potucha

Możliwość zobaczenia hali oraz porozmawiania o nowych rozwiązaniach była dla gości z całego kraju bardzo kusząca. Chętnych na zwiedzanie techniczne obiektu nie brakowało.

Grzegorz Szmajdziński

Spółka, w której pracuję przetwarza głównie komunalne odpady zmieszane. Wiem, że Katowice inwestują od lat w przetwarzanie odpadów, a technologie dostępne w mieście są coraz nowsze. Dziś zobaczymy nowoczesną instalację, która ma zapewnić ograniczenie emisji odorów. To problem, z którym w Lubawce również się mierzę. Słyszałem, że MPGK Katowice w znakomity sposób poradziło sobie z tym problemem. W naszej spółce od lat podpatrujemy, co robią Katowice i co robi MPGK. Mam nadzieję, że do Lubawki przywiozę stąd konkretne rozwiązania w zakresie ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców. mówił portalowi WKATOWICACH.eu dyrektor ds. rozwoju w firmie SAMIKON z Lubawki w województwie dolnośląskim, Grzegorz Szmajdziński

Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast odbywa się w Wiśle i trwa do piątku. Podczas konferencji podejmowane będą ważne dla zakładów tematy.

Podczas konferencji, w której bierze udział około 300 osób będziemy rozmawiać m.in. o zmianach w prawie i obowiązkach dotyczących gospodarowaniem odpadów, o wyzwaniach, które czekają nas w przyszłości, a także o sposobach zarządzania gospodarką odpadami. mówi Robert Potucha

MPGK w Katowicach od lat odbiera od mieszkańców śmieci i dba o czystość w mieście

Jednym z głównych działań MPGK w Katowicach jest wywóz odpadów. Codziennie na ulice Katowic wyjeżdża 65 pojazdów do odbioru i transportu odpadów. Dodatkowo w okresie letnim na ulicach Katowic pojawia się 35 zamiatarek, a zimą 40 pługopiaskarek i ciągników. MPGK zarządza również brygadami ręcznego utrzymania czystości w mieście. Wszystkie działania operacyjne wykonuje 260-osobowa załoga. Rocznie MPGK odbiera ok. 125 tys. ton odpadów, z czego ponad 45% to frakcje zbierane u źródła w sposób selektywny.

Śmieci przewożone są do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Tutaj podlegają one segregacji na kolejne frakcje - np. szkło jest segregowane na szkło białe i kolorowe, a tworzywa sztuczne rozdzielane są na określone rodzaje - polietylen (PE), polipropylen (PP), politereftalan etylu (PET), oraz opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapak. Następuje również wydzielenie kartonu i gazet.

Hermetyzacja polega na tym, że śmieciarka, która przyjeżdża na teren zakładu z odpadami, opróżnia się w hali przyjęć. Odpady przechodzą do mechanicznego przetwarzania, gdzie odzyskujemy frakcje surowcową, jak również frakcje energetyczną, z której wytwarzamy paliwa alternatywne dla cementowni i dla przemysłu ciepłowniczego. Nawet ten transport pomiędzy tą częścią instalacji a magazynami paliwa odbywa się hermetycznymi przenośnikami pneumatycznymi. wyjaśnia nam wiceprezes MPGK

Druga część zakładu to część biologiczna. Tam trafiają odpady biodegradowalne. W 32 żelbetowych reaktorach z użyciem powietrza, po 8 tygodniach następuje stabilizacja tych odpadów, które następnie są przesiewane. Dopiero wtedy po tym czasie zostają poddane albo odzyskowi, albo unieszkodliwianiu. I wszystko to odbywa się w hermetycznych halach. dodaje wiceprezes

Sortowanie odpadów prowadzone jest w sposób mechaniczny i automatyczny z użyciem m.in. separatorów optycznych, elektromagnetycznych oraz wiroprądowych, a wydzielone surowce doczyszczone zostają ręcznie w kabinach sortowniczych. Wszystko to jest konieczne, aby w dalszych etapach móc je ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. W MPGK produkuje się także wysokiej jakości kompost z odpadów zielonych zebranych selektywnie.

21 zdjęć

Wizyta techniczna w hali MPGK - 62. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Nowe technologie służą także mieszkańcom

MPGK w Katowicach od lat unowocześnia swoje działania. W 2022 roku zakończono inwestycję, dzięki której zakład jako jeden z nielicznych w kraju w pełni zhermetyzował przebieg całego procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, od rozładunku pojazdów z odpadami zmieszanymi po stację przesiewania ustabilizowanej frakcji biodegradowalnej i magazyn gotowego paliwa alternatywnego z nadsitowia. Ten obiekt to jeden z najnowocześniejszych w kraju.

Modernizacje przeszły także Gminne Punkty Zbiórki Odpadów, gdzie mieszkańcy mogą oddać odpady problematyczne, np. wielkogabarytowe, niebezpieczne czy też opony. W ostatnich latach korzystając ze środków unijnych i krajowych MPGK wybudowało m.in. sortownię, instalację przetwarzania odpadów zmieszanych, kompostownię odpadów zielonych oraz stabilizacji, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, kwaterę składowiska, linię do produkcji paliwa alternatywnego wraz z dwoma żelbetowymi magazynami RDF o pojemności ok. 2 tys. ton każdy.

Te liczne instalacje wchodzące w skład Zakładu Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów obsługuje łącznie 155 pracowników. Dzięki tym funduszom rozbudowano także dwa Gminne Punkty Zbiórki Odpadów.

Nowe i kolejne inwestycje w MPGK Katowice

Na liście nowych inwestycji znajduje się m.in. farma fotowoltaiczna zlokalizowana na terenie zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Farmę fotowoltaiczną również w środę zwiedzili eksperci, którzy mieli do pracowników MPGK liczne pytania, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. 

Drugą inwestycją, która wzbudza niesamowite zainteresowanie gości to farma fotowoltaiczna, która została posadowiona na zrekultywowanej kwaterze składowiska. Ta kwatera byłaby przez kilkadziesiąt lat monitorowana, ale byłaby takim nieużytkiem, dlatego postanowiliśmy zainstalować tu 2160 paneli fotowoltaicznych. opowiada Robert Potucha

Instalacja składająca się z 2160 paneli i mocy 1,18 MGW pokryje prawie ok. 25% rocznego zapotrzebowania zakładu.

Zakład podpisał w sierpniu 2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację oraz preferencyjną pożyczkę celem przeprowadzenia modernizacji linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie. Dzięki dofinansowaniu część urządzeń zostanie zastąpiona nowymi, skuteczniejszymi, o znacznie lepszych parametrach. Pozwoli to na poprawę wskaźnika odzysku surowców oraz na podwojenie możliwości przerobowych.

Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu na modernizację sortowni oczyszczania surowców wtórnych. Chodzi o selektywną zbiórkę, którą efektywność powinniśmy jeszcze zwiększyć. Chcemy, aby wydajność tego zakładu była większa niż do tej pory. Chodzi o to, żeby zamiast odpadów zmieszanych jak najwięcej spierać tak zwanej frakcji surowcowej, bo z tego jesteśmy rozliczani nie tylko jako spółka, ale również jako gmina i Polska, bo mamy pewne zobowiązania unijne. wyjaśnia wiceprezes Potucha

W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje w nowoczesne źródła energii, w tym budowa instalacji fermentacji odpadów kuchennych, oraz farma fotowoltaiczna na kolejnej kwaterze składowiska i instalacja fotowoltaiczna na dachach zakładu.

MPGK planuje także zakup kolejnych pojazdów o napędzie gazowym (CNG) i elektrycznym). Obecnie posiada ich 27.

Zobacz także

Pierwsza miejska farma fotowoltaiczna działa na terenie MPGK Katowice
Pierwsza miejska farma fotowoltaiczna działa na terenie MPGK Katowice
w Katowicach

Pierwsza miejska farma fotowoltaiczna działa na terenie MPGK Katowice

Akcja Zima w Katowicach. Ponad 5 tys. ton soli i 300 ton piasku i gotowe do wyruszenia pługopiaskarki
Akcja Zima w Katowicach. Ponad 5 tys. ton soli i 300 ton piasku i gotowe do wyruszenia pługopiaskarki
w Katowicach

Akcja Zima w Katowicach. Ponad 5 tys. ton soli i 300 ton piasku i gotowe do wyruszenia pługopiaskarki

Czystsze powietrze dzięki inwestycji MPGK Katowice. Spółka nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii
Czystsze powietrze dzięki inwestycji MPGK Katowice. Spółka nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii
w Katowicach

Czystsze powietrze dzięki inwestycji MPGK Katowice. Spółka nagrodzona przez Polską Izbę Ekologii

Jak mądrze segregować odpady? Mamy małą podpowiedź
Jak mądrze segregować odpady? Mamy małą podpowiedź
w Katowicach

Jak mądrze segregować odpady? Mamy małą podpowiedź

Harmonogram odbioru śmieci w telefonie. MPGK przypomina o wygodnych rozwiązaniach dla mieszkańców Katowic
Harmonogram odbioru śmieci w telefonie. MPGK przypomina o wygodnych rozwiązaniach dla mieszkańców Katowic
w Katowicach

Harmonogram odbioru śmieci w telefonie. MPGK przypomina o wygodnych rozwiązaniach dla mieszkańców Katowic

Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]
Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]
w Katowicach

Jak segregować śmieci w Katowicach? Pan Bogumił z MPGK postanowił to wyjaśnić [Wideo]

Kolejny bebok w Katowicach! Stanie przed zmodernizowaną bazą MPGK na Bankowej
Kolejny bebok w Katowicach! Stanie przed zmodernizowaną bazą MPGK na Bankowej
w Katowicach

Kolejny bebok w Katowicach! Stanie przed zmodernizowaną bazą MPGK na Bankowej

Smród zamknięty w nowej hali MPGK Katowice! Gdzie w takim razie jest źródło fetoru w Dąbrówce Małej i Milowicach?
Smród zamknięty w nowej hali MPGK Katowice! Gdzie w takim razie jest źródło fetoru w Dąbrówce Małej i Milowicach?
w Katowicach

Smród zamknięty w nowej hali MPGK Katowice! Gdzie w takim razie jest źródło fetoru w Dąbrówce Małej i Milowicach?

do góry