Europejskie Miasto Nauki coraz bliżej. Co się będzie działo w Katowicach?

Kacper Jurkiewicz
22.07.2023w Katowicach

Już w 2024 roku Katowice będą dzierżyły prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Odbędzie się tutaj mnóstwo wydarzeń, spotkań z gośćmi i konferencje. Będzie w czym wybierać.

logo Katowic na rynku

Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024

W przyszłym roku Katowice będą dzierżyły wyjątkowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. W naszym mieście sporo się będzie działo. Czekają różne wydarzenia, w tym konferencje z udziałem znakomitych umysłów z całego świata.

Program Europejskiego Miasta Nauki 2024 składa się z trzech filarów:

 • program obchodów Europejskiego Miasta Nauki,
 • doskonałość naukowa i konferencja EuroScience Open Forum,
 • infrastruktura Miasta Nauki.

Program obchodów Europejskiego Miasta Nauki

W trakcie całego roku sporo będzie się działo w Katowicach, ale nie tylko w naszym mieście. Każdy z 50 tygodni roku obchodów Europejskiego Miasta Nauki będzie poświęcony ważnemu problemowi polskiej i światowej nauki, którego rozwiązanie ma bezpośredni wpływ na nasze życie. W każdym tygodniu pojawi się gość specjalny - wybitny przedstawiciel krajowy i zagraniczny związany z daną tematyką.

Czekać będzie blisko 250 wydarzeń o tematyce naukowej i edukacyjnej realizowanych przez Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, województwo śląskie i uczelnie konsorcjum akademickiego Katowice Miasto Nauki. Do programu zakwalifikowane zostaną wyróżniające się konferencje naukowe i popularnonaukowe, muzyczne, kulturalne i rozrywkowe wydarzenia środowiska akademickiego oraz strategiczne wydarzenia realizowane w regionie (kongresy, festiwale, inicjatywy społeczne).

Ponadto ważne będą różne programy, takie jak program Młodych Miasta Nauki i program edukacyjny nauczyciele - nauczycielom.

Najważniejsze wydarzenia Europejskiego Miasta Nauki 2024

 • 9-11.12.2023 - weekend otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, podczas 7. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice wraz z widowiskiem naukowo-artystycznym otwierającym Miasto Nauki.
 • Styczeń 2024 - wystawa, wernisaż i widowisko popularnonaukowe w Parlamencie Europejskim.
 • Styczeń - grudzień 2024 - 50 tygodni nauki dla społeczeństwa - całoroczny program wydarzeń oraz inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.
 • 12-15.06.2024 - Międzynarodowa konferencja EuroScience Open Forum (ESOF 2024) w MCK - jedna z największych w Europie konferencja poświęcona interdyscyplinarnej i przekrojowej debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych i innowacji służących społeczeństwu i częściowo realizowanych wspólnie ze społecznościami pozaakademickimi.
 • EU Talent Fair - europejska inicjatywa targów pracy dla studentów, naukowców na wczesnym etapie kariery, badaczy, przedsiębiorców, start-upowców i inwestorów. Jej celem jest promocja talentów i możliwości zawodowych z zakresu badań naukowych w Unii Europejskiej. Wydarzenie skupia się na promowaniu różnorodności istniejących karier badawczych poza środowiskiem akademickim, jednocześnie umożliwiając firmom bezpośredni kontakt z naukowcami (czerwiec 2024).
 • European Science in the City Festival - cykl inicjatyw w przestrzeni miasta, mających na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności wyników projektów badawczo-rozwojowych wspieranych przez Komisję Europejską, w tym programu Horyzont Europa, szczególnie realizowanych przez śląskich naukowców. W ramach festiwalu odbędą się pikniki naukowe w centrum miasta oraz plenerowe widowisko artystyczno-naukowe nad rzeką Rawa (symbol transformacji Miasta Nauki). Do realizacji festiwalu wykorzystana zostanie sprawdzona już formuła SFN on Tour - mobilne miasteczko naukowe Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.
 • Wrzesień 2024 - TalentOn - konkurs organizowany przez Komisję Europejską przeznaczony dla młodych, utalentowanych naukowców w wieku 21-35 lat. W ramach wydarzenia drużyny składające się z naukowców z różnych krajów Europy oraz krajów zrzeszonych w Horyzoncie Europa, wypracowują rozwiązania globalnych problemów, powiązanych tematycznie z 5 misjami Unii Europejskiej. W konkursie bierze udział ponad 100 uczestników, jest on promowany w mediach na arenie międzynarodowej.
 • Wrzesień 2024 - europejskie finały EUCYS: European Union Contest for Young Scientists. Konkurs dla młodych naukowców organizowany przez Komisję Europejską. Co roku jego laureatami zostają uczniowie z najlepszymi osiągnięciami naukowymi z Europy i krajów afiliowanych. Wydarzenie adresowane jest do uczniów pomiędzy 14. a 21. rokiem życia, którzy nie ukończyli pierwszego semestru pierwszego roku studiów, a jego celem jest promowanie współpracy i wymiany wiedzy między młodymi naukowcami. Na finalistów czekaj atrakcyjne nagrody finansowe, staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych i możliwość wzięcia udział w uroczystości wręczenia nagrody Nobla w Sztokholmie. Wydarzenie jest promowane w mediach na arenie międzynarodowej, bierze w nim udział ponad 100 uczestników z ponad 42 krajów.
 • Październik 2024 - Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego - wspólna inauguracja uczelni województwa śląskiego, organizowana przez Konsorcjum Akademickie Katowice - Miasto Nauki oraz Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum) to ważne wydarzenie dla środowiska akademickiego. Ceremonia jest poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta, w towarzystwie zespołów folklorystycznych, a także orkiestry dętej. Wydarzenie odbywa się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i zwieńczone jest koncertem w wykonaniu NOSPR w Katowicach.
 • Listopad 2024 - Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia - inicjatywa corocznych spotkań poświęconych problematyce jakości kształcenia. Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się dydaktyką akademicką i monitorowaniem jakości kształcenia na uczelniach, a także do osób studiujących oraz kształcących się w Szkotach Doktorskich i na studiach doktoranckich. Do udziału w Kongresie zapraszani są goście z Polski i zagranicy ze środowisk naukowych, kulturalnych, medycznych, oświatowych, samorządowych, przedstawiciele władz państwowych.
 • 6-10.12.2024 - weekend zamknięcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 w Spodku i MCK podczas 8. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Doskonałość naukowa i konferencja EuroScience Open Forum

EuroScience Open Forum jest ogólnoeuropejską hybrydową konferencją odbywającą się co dwa lata. To największa w Europie konferencja poświęcona interdyscyplinarnej i przekrojowej debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych i innowacji, dla społeczeństwa i ze społeczeństwem.

Temat przewodni ESOF 2024 to „Życie zmienia naukę”. Program konferencji poświęcony będzie następującym obszarom:

 • transformacja energetyczna,
 • zrównoważone środowisko,
 • tożsamość kulturowa i transformacje społeczne,
 • przemiany w obrębie doskonałości naukowej,
 • zdrowe społeczeństwo,
 • transformacja cyfrowa.

Infrastruktura Miasta Nauki

Jednym z filarów Miasta Nauki jest dążenie do przemian przestrzeni miejskiej i utworzenia nowej infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom i użytkownikom Katowic codzienne spotkania z nauką. Najistotniejsze planowane zmiany dotyczą:

 • utworzenia zielonej Strefy Nauki w Śródmieściu Katowic,
 • utworzenia w regionie Sieciowego Centrum Nauki,
 • przywrócenia mieszkańcom możliwości korzystania z otoczenia rzeki Rawy.

Zielona Strefa Nauki jest jednocześnie eksperymentem i instrumentem transformacji Śródmieścia Katowic, całego miasta i regionu za sprawą nauki i edukacji zaawansowanej. Pięć podmiotów tych działań: Miasto Katowice, Metropolia GZM, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny - po raz pierwszy łączą swoje indywidualne plany inwestycyjne, aby stworzyć naukowe i edukacyjne narzędzie poprawy jakości życia w mieście i w regionie. Rewitalizacja Rawy i jej brzegów stanie się widomym i sugestywnym dowodem zaangażowania ośrodków naukowych regionu w poprawę jakości życia mieszkańców.

Sieciowe Centrum Nauki (SCN) jest nowatorską koncepcją otoczenia idei centrum nauki, gdzie objaśnia się i promuje zjawiska naukowe z rzeczywistymi badaniami naukowymi uprawianymi w naszych uczelniach. Połączone programem nauki dla społeczeństwa siedem uczelni publicznych Katowic stworzy Sieciowe Centrum Nauki w oparciu o przygotowane przestrzenie ekspozycyjne i eksperymentalne, ale przede wszystkim powiązane wspólnym całorocznym programem oferowanym odwiedzającym.

Zobacz także

Europejskie Miasto Nauki rozpoczną Tydzień Zimna i Tydzień Skarbów. Co się będzie działo?
Europejskie Miasto Nauki rozpoczną Tydzień Zimna i Tydzień Skarbów. Co się będzie działo?
w Katowicach

Europejskie Miasto Nauki rozpoczną Tydzień Zimna i Tydzień Skarbów. Co się będzie działo?

„To wielka szansa dla Katowic!”. Debata o Europejskim Mieście Nauki za nami [Zdjęcia]
„To wielka szansa dla Katowic!”. Debata o Europejskim Mieście Nauki za nami [Zdjęcia]
w Katowicach

„To wielka szansa dla Katowic!”. Debata o Europejskim Mieście Nauki za nami [Zdjęcia]

Dzień otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Galeria zdjęć]
Dzień otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Dzień otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Galeria zdjęć]

Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym
Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach

Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym

Nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023. Każdy może oddać głos
Nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023. Każdy może oddać głos
w Katowicach

Nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2023. Każdy może oddać głos

Kongres Oświaty 2023 w Katowicach! Za nami uroczysta inauguracja
Kongres Oświaty 2023 w Katowicach! Za nami uroczysta inauguracja
w Katowicach

Kongres Oświaty 2023 w Katowicach! Za nami uroczysta inauguracja

Kato Science Corner otwarty! Będą tutaj zajęcia i warsztaty dla mieszkańców Katowic [Galeria zdjęć + wideo]
Kato Science Corner otwarty! Będą tutaj zajęcia i warsztaty dla mieszkańców Katowic [Galeria zdjęć + wideo]
w Katowicach

Kato Science Corner otwarty! Będą tutaj zajęcia i warsztaty dla mieszkańców Katowic [Galeria zdjęć + wideo]

Przed nami 7. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki. Festiwal otworzy Europejskie Miasto Nauki
Przed nami 7. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki. Festiwal otworzy Europejskie Miasto Nauki
w Katowicach

Przed nami 7. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki. Festiwal otworzy Europejskie Miasto Nauki

Europejskie Miasto Nauki coraz bliżej. Na otwarcie widowisko muzyczno-naukowe w Katowicach
Europejskie Miasto Nauki coraz bliżej. Na otwarcie widowisko muzyczno-naukowe w Katowicach
w Katowicach

Europejskie Miasto Nauki coraz bliżej. Na otwarcie widowisko muzyczno-naukowe w Katowicach

Katowice i GZM Europejską Stolicą Kultury? Można mieć swój wkład w przyznanie tytułu na 2029 rok
Katowice i GZM Europejską Stolicą Kultury? Można mieć swój wkład w przyznanie tytułu na 2029 rok
w Katowicach

Katowice i GZM Europejską Stolicą Kultury? Można mieć swój wkład w przyznanie tytułu na 2029 rok

W Katowicach otwarto Kato Science Corner!
Wideo
WIDEO Z Katowic

W Katowicach otwarto Kato Science Corner!

do góry