Honorowi Obywatele Katowic. Kto jest w zacnym gronie wyjątkowych osób naszego miasta?

Mateusz Terech
25.12.2023w Katowicach

Ich nazwiska są doskonale znane, w większości przypadków nie tylko katowiczanom. Honorowi Obywatele naszego miasta zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii, sztuki, polityki i życia społecznego. Na liczącej ponad 20 nazwisk liście są ludzie urodzeni w naszym mieście, pracujący w Katowicach, albo po prostu dla Katowic ważni. Znacie wszystkich Honorowych Obywateli Katowic?

Lech Majewski jako honorowy obywatel Katowic

Honorowi Obywatele Katowic

Chyba każde miasto ma takich obywateli, z których jest szczególnie dumne. W Katowicach jest całkiem sporych rozmiarów lista osób, które w bardzo istotny sposób wpisały się w historię miasta i naszego regionu, a nawet całego kraju. Przyglądamy się więc liście honorowych obywateli Katowic, która może nie tylko ciekawić, ale także inspirować do działania.

Honorowi Obywatele Katowic:

 • Lech Majewski - urodzony w Katowicach polski reżyser filmowym i teatralny, pisarz, poeta i malarz, a także członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej, Gildii Reżyserów Amerykańskich, Gildii Scenarzystów Amerykańskich oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Uhonorowany uchwałą nr LXVIII/1398/23 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2023 r.
 • Piotr Uszok - wybitny samorządowiec, Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Uhonorowany uchwałą nr LI/1141/22 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2022 r.
 • Joanna Wnuk-Nazarowa - kompozytorka, dyrygentka i wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie. Z Katowicami była związana przez 18 lat, kiedy pełniła jednocześnie funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych na Górnym Śląsku. Uhonorowana uchwałą nr XXXVIII/837/21 Rady Miasta Katowice z dnia 8.09.2021 r.
 • Profesor Andrzej Jasiński - światowej sławy pianista i pedagog. Uhonorowany uchwałą nr XI/224/19 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2019 r.
 • Stanisław Płatek - górnik i działacz związkowy, jeden z przywódców strajku w kopalni „Wujek", uhonorowany uchwałą nr LIX/1220/18 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2018 r.
 • Władysław Basista - pedagog, filolog, kaznodzieja, działacz społeczny, jeden z najbardziej znanych polskich wykładowców homiletyki i fonetyki, a także wybitny logopeda, uhonorowany uchwałą nr LIX/1219/18 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2018 r.
 • Jolanta Wadowska-Król - lekarz pediatra, uhonorowana uchwałą nr XLVI/866/17 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2017 r.
 • Ksiądz Tadeusz Szurman – biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Uhonorowany uchwałą nr XXX/676/2012 Rady Miasta Katowice z 19.12.2012 r.
 • Profesor Jerzy Buzek - polski polityk, profesor nauk technicznych, premier rządu RP w latach 1997–2001, w latach 2009–2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Uhonorowany uchwałą nr XIX/388/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29.02.2012 r.
 • Ksiądz abp Damian Zimoń - Metropolita Katowicki, uhonorowany uchwałą nr IX/136/11 Rady Miasta Katowice z dnia 12.05.2011 r.
 • Kazimierz Kutz - polski reżyser filmowy oraz teatralny, uhonorowany uchwałą nr LVIII/1194/10 Rady Miasta Katowice z dnia 31.05.2010 r.
 • Justyna Kowalczyk - polska biegaczka narciarska, uhonorowana uchwałą nr XL/832/09 Rady Miasta Katowice z dnia 8.04.2009 r.
 • Henryk Mikołaj Górecki – światowej sławy kompozytor, uhonorowany uchwałą nr XXXII/697/08 Rady Miasta Katowice z dnia 17.11.2008 r.
 • Ksiądz bp Ignacy Jeż – Biskup senior diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, katowiczanin, uhonorowany uchwałą nr XI/198/07 Rady Miasta Katowice z dnia 19.06.2007 r.
 • Kornel Gibiński - profesor nauk medycznych, jeden z największych autorytetów moralnych w polskiej medycynie, uhonorowany uchwałą nr LXIV/1488/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4.09.2006 r.
 • Wojciech Kilar – światowej sławy kompozytor muzyki poważnej i filmowej, uhonorowany uchwałą nr LVI/1181/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23.03.2006 r.
 • Natalia Piekarska – Poneta – w 1953 r. podjęła publiczny sprzeciw wobec zmiany nazwy Katowice na Stalinogród, uhonorowana uchwałą nr XXIV/412/04 Rady Miasta Katowice z dnia 17.05.2004 r.
 • Barbara Nowakowska z d. Galas – w 1953 r. podjęła publiczny sprzeciw wobec zmiany nazwy Katowice na Stalinogród, uhonorowana uchwałą nr XXIV/411/04 Rady Miasta Katowice z dnia 17.05.2004 r.
 • Jego Świętobliwość Jan Paweł II - papież, uhonorowany uchwałą nr XXIV/309/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.06.2000 r.
 • Josef Byrtus – Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, inicjator współpracy Katowic z miastami Republiki Czeskiej, uhonorowany uchwałą nr LII/564/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 5.06.1998 r.
 • Michel Thiolliere – Mer miasta Saint – Etienne we Francji, inicjator współpracy partnerskiej Saint – Etienne i Katowic, uhonorowany uchwałą nr XXXVII/349/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27.01.1997 r.
 • Norbert Burger – Nadburmistrz Miasta Kolonii w Niemczech, inicjator współpracy partnerskiej między Kolonią i Katowicami, uhonorowany uchwałą nr XXXVII/348/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27.01.1997 r.
 • John Adelsparre – Przewodniczący Stowarzyszenia Polskie Born Himmerland w Danii, organizator pomocy humanitarnej dla mieszkańców Katowic, uhonorowany uchwałą nr XXXVII/347/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27.01.1997 r.
 • Szczepan Wesoły – Delegat prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego, katowiczanin, uhonorowany uchwałą nr XXIII/193/96 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.01.1996 r.

Zasłużeni dla Miasta Katowice

Są także osoby i instytucje uhonorowane tytułem "Zasłużony dla Miasta Katowice". Tytuł przyznawany jest od roku 2017.

2023

Izba Adwokacka w Katowicach - która w roku 2022 obchodziła swoje 100-lecie istnienia. Tworzą ją adwokaci i aplikanci adwokaccy obecni w życiu całej społeczności Górnego Śląska od ponad stu lat, świadcząc pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji.

Uhonorowana uchwałą nr LXVIII/1397/23 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2023 r.

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej - obhodzący w roku 2023 100-lecie swojego istnienia. Działający w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego, w którego szeregach znajduje się ponad tysiąc zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów, którzy tworzą wspólnotę największej organizacji młodzieżowej w naszym mieście współpracującej z seniorami, instytucjami oświaty oraz kultury, a także władzami samorządowymi, co od lat daje wielkie sukcesy. Przez sto lat swojej działalności Hufiec wychował wiele pokoleń dobrze przygotowanych do życia społecznego oraz obywatelskiego.

Uhonorowany uchwałą nr LXVIII/1396/23 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2023 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - zajmująca się zwalczaniem pożarów, ale i ratownictwem chemicznym, ekologicznym, wysokościowym, działaniami poszukiwawczymi, ratownictwem wodnym oraz medycznym. Ponadto jednostka podejmuje szeroko rozumiane działania z zakresu prewencji pożarowej poprzez: kontrole obiektów przyczyniając się tym samym do dobrego i przepisowego zabezpieczenia budynków na okoliczność wystąpienia pożaru, prelekcje w szkołach i przedszkolach na temat bezpieczeństwa pożarowego. Te wszystkie działania ukierunkowane są na osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Katowic, ale i także województwa śląskiego.

Uhonorowana uchwałą nr LXVIII/1395/23 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2023 r.

2022

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - najstarsza i największa organizacja samorządu gospodarczego na Śląsku. Rolą katowickiej Izby jest kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy, a w efekcie dostarczenie społeczeństwu nie tylko wykwalifikowanych fachowców, ale i przyszłych mistrzów oraz pracodawców. Uhonorowana uchwałą nr LI/1140/22 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2022 r.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” S.A. - założona w 1927 roku, największa rozgłośnia regionalna w Polsce, zapewniająca mieszkańcom Katowic i województwa śląskiego przez całą dobę dostęp do najważniejszych informacji z regionu. Uhonorowana uchwałą nr LI/1139/22 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2022 r.

Aniela Korzon - wybitna pedagog specjalna o uznanym zarówno w Polsce, jaki poza jej granicami dorobku naukowym koncentrującym się wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabosłyszących. Pełniąc stanowisko profesora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Kolegium Pedagogicznym w Gliwicach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wypromowała wiele pokoleń pedagogów specjalnych pracujących obecnie w placówkach edukacji specjalnej regionu Śląska i miasta Katowice. Uhonorowana uchwałą nr LI/1138/22 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2022 r.

2021

Marcin Nowak - urodził się i wychował w Katowicach, gdzie też w pełni rozkwitła jego kariera zawodowa i dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w ekonomiczny rozwój miasta. Kształcił się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (studia MBA), żeby powrócić do Katowic jako doświadczony manager w strukturach globalnego biznesu.

Uhonorowany uchwałą nr XXXVIII/834/21 Rady Miasta Katowice z dnia 8.09.2021 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach - organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim, któtego obszarem działania jest m.in. miasto Katowice, za zaangażowanie i trud włożony w walkę z epidemią, która nie miała do tej pory precedensu w dziejach katowickiego samorządu.

Uhonorowany uchwałą nr XXXVIII/835/21 Rady Miasta Katowice z dnia 8.09.2021 r.

Pracownicy Katowickiej Ochrony Zdrowia - reprezentowani przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi; Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – S.P.Z.O.Z.; Szpital Murcki Sp. z o.o.; Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.; American Heart of Poland S.A. – Szpital Polski im. Św. Elżbiety w Katowicach; NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II EMC Silesia Sp. z o.o.; Katowickie Centrum Onkologii; Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Świętego Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, za codzienną pracę w niezwykle trudnych warunkach oraz za tytaniczny wysiłek pracowników sektora medycznego, którzy dla dobra mieszkańców naszego miasta i całego regionu poświecili swoje zdrowie i życie w walce z pandemią.

Uhonorowani uchwałą nr XXXVIII/836/21 Rady Miasta Katowice z dnia 8.09.2021 r.

2020

Jerzy Forajter - Urodził się i mieszka w Giszowcu. W 1994 roku został wybrany do Rady Miejskiej Katowic z listy Towarzystwa Miłośników Giszowca. Przewodniczący Rady Miasta Katowice w latach 2002-2006; 2006-2010 oraz 2012-2014.

Uhonorowany uchwałą nr XXIV/557/20 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2019 r.

Teatr Korez - prywatny teatr Mirosława Neinerta założony w 1990 r. Siedziba Teatru od 1997 r. znajduje się w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 2. Teatr Korez jest jednym z dwóch teatrów repertuarowych w Katowicach, który wnosi do pejzażu kulturalnego miasta program teatralny na najwyższym poziomie, a przy tym potrafi rozbawić każdego widza.

Fenomen popularności „teatru dla ludzi, który bawi, a nie nudzi” sprawił, iż przed parunastu laty w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na najpopularniejszych aktorów regionu wśród zwycięzców znaleźli się wszyscy ówcześni aktorzy Teatru Korez. Zresztą za swe kreacje wielokrotnie otrzymywali Złote Maski, zdobyli także Nagrody Aktorskie na warszawskim Festiwalu Teatrów Ogródkowych. Za spektakl „Homlet” Korez został nagrodzony w 2001 roku na VII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Uhonorowany uchwałą nr XXIV/558/20 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2020 r.

Regionalna Izba Gospodarcza - reprezentując interesy gospodarcze przedsiębiorców, również wobec organów centralnych państwa oraz samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, kształtuje, upowszechnia oraz promuje zasady etyki i uczciwości w działalności gospodarczej oraz wspiera jej wielopłaszczyznowy rozwój.

Uhonorowana uchwałą nr XXIV/559/20 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2020 r. 

2019

Krystyna Szaraniec – wieloletnia dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach, uhonorowana uchwałą nr XI/225/19 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2019 r.

Andrzej Lubiatowski – urbanista, inżynier architekt, założyciel Pracowni Towarzystwa Urbanistów Polskich, uhonorowany uchwałą nr XI/226/19 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2019 r.

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - uhonorowany uchwałą nr XI/227/19 Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2019 r.

2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach - uhonorowany uchwałą nr LIX/1221/18 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2018 r.

2017

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - uhonorowana uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLVI/868/17 z dnia 11 września 2017 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice - uhonorowane uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLVI/867/17 z dnia 11 września 2017 r.

Zobacz także

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic
Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic
w Katowicach

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic

Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]
Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]

Krystyna Bochenek upamiętniona w Galerii Artystycznej w Katowicach
Krystyna Bochenek upamiętniona w Galerii Artystycznej w Katowicach
w Katowicach

Krystyna Bochenek upamiętniona w Galerii Artystycznej w Katowicach

do góry