Inicjatywy lokalne w Katowicach 2024. Trwa nabór wniosków

Kacper Jurkiewicz
02.10.2023w Katowicach

1 października rozpoczął się nabór na inicjatywy lokalne zaproponowane przez mieszkańców Katowic. Na wnioski miasto czeka do 15 listopada. W sumie na realizację inicjatyw mieszkańców od 2013 roku Katowice przeznaczyły blisko 7,5 mln zł.

mieszkańcy sadzący kwiatki na Kokocińcu

Milion złotych na pomysły mieszkańców Katowic

Każdy mieszkaniec Katowic może zgłosić swój pomysł w ramach inicjatyw lokalnych.

Inicjatywa lokalna to sprawdzony instrument włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. To narzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej roli bez pomysłów i zaangażowania katowiczan. To oni są kluczem do jego sukcesu, najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania. Dzięki ich aktywności nieustannie podnosimy jakość życia w mieście. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Katowice z mieszkańcami mająca na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Nabór wniosków w inicjatywie lokalnej na 2024 rok trwa od 1 października do 15 listopada. Wnioski można zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym należy pamiętać, że opinia Rady Dzielnicy, której dotyczy dana inicjatywa, jest jednym z kryteriów oceny.

Więcej informacji, w tym wzór wniosku, jest dostępny na tej stronie. Informacje można również uzyskać, dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 259 31 18 lub drogą mailową: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Inicjatywy adresowane są do osób w różnym wieku, a wśród pomysłów jest mnóstwo zajęć kreatywnych dla mieszkańców - począwszy od warsztatów artystycznych, przez rękodzielnicze, na taneczno-ruchowych kończąc. To również wiele wydarzeń integrujących lokalne społeczności - spotkania międzypokoleniowe, inicjatywy ogrodnicze oraz sportowe. W inicjatywie lokalnej najważniejsza jest praca społeczna mieszkańców, która jest jej niezbędnym elementem, zarówno na etapie oceny, jak i na etapie realizacji.

Z danych sprawozdawczych za 2022 rok wynika, że w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej, co pokazuje ogromne ich zaangażowanie w mniejsze i większe działania w przestrzeni naszego miasta. mówi pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Agnieszka Lis

Na rok 2023 mieszkańcy zgłosili 198 pomysłów, z czego do realizacji trafiło 139 inicjatyw z kwotą dofinansowania w wysokości 1 miliona zł. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Zawodzia zgłaszając 21 inicjatyw, a następnie z:

  • Szopienic i Burowca skąd wpłynęło ich 19,
  • Ligoty-Panewnik oraz Piotrowic-Ochojca - po 17,
  • Załęża - 16,
  • Giszowca - 15,
  • Koszutki - 14,
  • a z Bogucic - 12.

Chcieliśmy utworzyć ogród sąsiedzki na osiedlu Kokociniec oraz w sąsiedztwie „ Bezpiecznej Twierdzy” w Ligocie-Panewnikach, nie mieliśmy jednak na to pieniędzy. Aby móc zrealizować nasz pomysł, potrzebowaliśmy wsparcia ze strony Urzędu Miasta Katowice, dlatego złożyliśmy wniosek o inicjatywę lokalną. Przyznane na inicjatywę środki finansowe pozwoliły na realizację naszego projektu, którego celem nadrzędnym był rozwój i integracja lokalnej społeczności zgodnie z tytułem zadania: „Tworzymy nie tylko ogród, ale i społeczność”.  mówi wnioskodawczyni projektu zrealizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej, Dorota Żywica

W latach 2013-2022 mieszkańcy zrealizowali 560 swoich pomysłów na 661 inicjatyw zaopiniowanych pozytywnie. Wydano na nie blisko 6,4 mln zł.

Zobacz także

Rekordowy Zielony Budżet w Katowicach! W przyszłym roku zostanie zrealizowanych ponad 100 zadań
Rekordowy Zielony Budżet w Katowicach! W przyszłym roku zostanie zrealizowanych ponad 100 zadań
w Katowicach

Rekordowy Zielony Budżet w Katowicach! W przyszłym roku zostanie zrealizowanych ponad 100 zadań

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Katowic. Na jakie zadania głosowali mieszkańcy?
Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Katowic. Na jakie zadania głosowali mieszkańcy?
w Katowicach

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Katowic. Na jakie zadania głosowali mieszkańcy?

Coraz więcej zieleni w Katowicach, dzięki Zielonemu Budżetowi
Coraz więcej zieleni w Katowicach, dzięki Zielonemu Budżetowi
w Katowicach

Coraz więcej zieleni w Katowicach, dzięki Zielonemu Budżetowi

do góry