Jak zostać rodziną zastępczą w Katowicach? Rusza kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w naszym mieście

Mateusz Terech
24.06.2024w Katowicach

Katowicki Urząd Miasta promuje rodzicielstwo zastępcze i rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. Katowice na wiele różnych sposobów wspierają rodziny, które decydują się na zapewnienie odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieciom, nad którymi pieczy nie mogą sprawować biologiczni rodzice.

Magdalena i Sebastian Imiołczyk - rodzina zastępcza

„Podaruj dzieciom nadzieję na dom" – o rodzinach zastępczych w Katowicach

Rusza kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w Katowicach

W Katowicach rozpoczyna się akcja promująca rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Podaruj dzieciom nadzieję na dom". Katowicki magistrat liczy, że dzięki niej więcej rodzin z naszego miasta zdecyduje się przyjąć pod dach dzieci, którymi nie mogą się opiekować ich biologiczni rodzice. Na start kampanii, w poniedziałek 24 czerwca,  na katowickim rynku odbył się briefing prasowy z udziałem wiceprezydenta Katowic - Macieja Biskupskiego, naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta Katowice - Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech oraz Magdaleny i Sebastiana Imiołczyków – rodziców zastępczych z Katowic.

Nie wszyscy rodzice są w stanie podołać temu trudnemu zadaniu, jakim jest rodzicielstwo. Niestety jest wiele przykrych sytuacji, w których z różnych powodów i w różnych okolicznościach dzieci muszą być odebrane rodzicom i trafić do jakiejś placówki zastępczej.  Dla nas marzeniem i planem optymalnym jest, aby te wszystkie dzieciaki mogły trafiać do ludzi, którzy w swoich domach są w stanie stworzyć im to ciepło rodzinne i poświęcić im czas, swoje zaangażowanie i życie. podkreślał wiceprezydent Katowic, Maciej Biskupski

Dziś zaczynamy bardzo ważną kampanie promującą rodzicielstwo zastępcze. Chcemy, by w Katowicach przybywało rodzin zastępczych. Jako miasto oferujemy rodzinom zastępczym bardzo szeroki pakiet wsparcia. To wsparcie nie tylko finansowe – jest także bardzo wiele usług dotyczących pomocy psychologicznej i prawnej. Istnieje także możliwość wyposażenia rodziny zastępczej w nowe, większe mieszkanie. dodaje wiceprezydent Katowic

Obecnie w około 300 rodzinach zastępczych w Katowicach swój dom znalazło około 400 dzieci. Jak wskazują przedstawiciele Urzędu Miasta w Katowicach, optymalnie byłoby, gdyby przybyło około 50 nowych rodzin zastępczych. Jak wskazują urzędnicy, osoby, które podejmą decyzję o podjęciu rodzicielstwa zastępczego w Katowicach, uzyskają pomoc od momentu zgłoszenia się do miejskich jednostek.

Termin, w którym się spotykamy nie jest przypadkowy. Może czas wakacji i urlopów będzie dla katowickich rodzin momentem na zastanowienie się nad rodzicielstwem zastępczym i czasem, w którym będą mogły otworzyć swoje serca i domy na potrzeby dzieci. My ze strony Urzędu Miasta i Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej mamy dostępne usługi wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, ale też zwykłą pomoc w codziennej opiece nad dziećmi. mówiła naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta Katowice, Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Jak zostać rodziną zastępczą w Katowicach?

Osoby chcące zostać rodziną zastępczą powinny dobrze przemyśleć tak ważną decyzję. Nie należy się jednak zamartwiać i zniechęcać trudnościami – z wieloma z nich można się uporać, dzięki pomocy zapewnionej przez Urząd Miasta czy MOPS. Kiedy już podejmie się pierwszą decyzję, należy skierować się właśnie do tych instytucji. O tym, że warto podjąć się takiego zadania opowiadali rodzice zastępczy z Katowic z kilkunastoletnim stażem.

Największą barierą dla wielu rodzin jest zrobienie pierwszego kroku – pójście do Urzędu Miasta czy innej odpowiedniej jednostki i zapytanie co trzeba zrobić. A jak się okazuje, to wcale nie jest trudne. Kiedy już się zgłosimy, to później odbywamy się szereg spotkań, które wyjaśniają dokładnie czym jest rodzina zastępcza i na tym etapie można się zdecydować, czy idzie się dalej, czy się rezygnuje. mówi Magdalena Skupień-Imiołczyk, która zdecydowała się na rodzicielstwo zastępcze wraz z mężem 14 lat temu

Z każdym kolejnym etapem nabiera się pewności, że chce się iść dalej. Rodzina zastępcza tak naprawdę w niczym nie różni się od normalnej rodziny. Decyzja o zapewnieniu domu potrzebującemu dziecku jest podobna do tej o zwykłym rodzicielstwie – podejmuję się wychowania dziecka. W przypadku własnego dziecka też nie jesteśmy pewni, jakie ono będzie – czy zdrowe, czy chore, czy grzeczne, czy niegrzeczne, czy będzie potrzebowało korepetycji, czy zajęć dodatkowych. Zapewniamy naszym dzieciom wszystko, czego potrzebują do rozwoju. dodaje Sebastian Imiołczyk

Rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc materialną.  Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego  w rodzinie zastępczej wynoszą odpowiednio: w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 1 002 zł,
w niezawodowej i zawodowej rodzinie zastępczej - 1 517 zł. Zawodowe rodziny zastępcze mogą także liczyć na  wynagrodzenie. Jest ono uzależnione od liczby dzieci przebywających pod opieką danej zawodowej rodziny zastępczej. Dodatkowo rodzinom zastępczym przysługuje świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest piecza nad dziećmi oraz świadczenie na dofinansowanie do wypoczynku poza miastem.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki został w stosunku do nich orzeczony,
  • posiadają zdolność do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji, przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdzie się zgłosić?

Rodzina zastępcza to odpowiedzialność za drugiego człowieka, dlatego osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji otrzymają pełną informację dotyczącą wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci.

Jeśli masz pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego, skontaktuj się z:

  • Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - tel. 32 606 18 49, e-mail: zpz@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe).
  • Działem ds. Rodzin z Dziećmi - tel. 32 606 18 19, e-mail: dr@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze zawodowe).

Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego możesz również znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

15 zdjęć

Briefing prasowy "Podaruj dzieciom nadzieję na dom"

Zobacz także

Za nami "Biegnij dla Aniołów" 2024 w Parku Kościuszki! Bieg charytatywny dla Domu Aniołów Stróżów [Zdjęcia]
Za nami "Biegnij dla Aniołów" 2024 w Parku Kościuszki! Bieg charytatywny dla Domu Aniołów Stróżów [Zdjęcia]
w Katowicach

Za nami "Biegnij dla Aniołów" 2024 w Parku Kościuszki! Bieg charytatywny dla Domu Aniołów Stróżów [Zdjęcia]

Poszukiwani rodzice zastępczy w Katowicach. Kto może zostać rodzicem zastępczym?
Poszukiwani rodzice zastępczy w Katowicach. Kto może zostać rodzicem zastępczym?
w Katowicach

Poszukiwani rodzice zastępczy w Katowicach. Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
w Katowicach

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]

do góry