Katowice i Wody Polskie z kolejną współpracą. Podpisano list intencyjny w sprawie rzeki Mlecznej

Redakcja WKATOWICACH.eu
13.06.2024w Katowicach

Dla poprawy środowiska naturalnego, bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Katowice planują kolejny projekt i podpisały list intencyjny z Wodami Polskimi.

podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy katowic i wód polskich

Rzeka Mleczna będzie zabezpieczona? Jest list intencyjny

Choć ukryta pod ziemią, to bez niej miasto nie mogłoby funkcjonować. Dlatego spółka miejska Katowickie Inwestycje S.A. nieustannie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. Po zrealizowanych w ostatnich latach inwestycjach, na które pozyskała prawie pół miliarda złotych dofinansowania z Funduszu Spójności, planuje kolejny projekt – tym razem dotyczący zlewni rzeki Mlecznej i jej zabudowanych okolic w rejonach m.in. ulic Sobocińskiego, Głogowskiej, Niskiej i Orlej.

W Willi Goldsteinów - w obecności prezydenta Marcina Krupy i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysława Koperskiego - przedstawiciele Katowickich Inwestycji S.A. oraz PGW Wód Polskich 10 czerwca podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i podtopień terenów znajdujących się przy rzece Mlecznej.

W celu realizacji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i zrealizowania tego zamierzenia Katowickie Inwestycje S.A przewidują modernizację systemu kanalizacyjnego w zlewni rzeki Mlecznej przez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji oraz elementami błękitno-zielonej infrastruktury na odcinku od ul. Szewskiej do linii kolejowej w okolicy ul. Kaskady.

Spółka planuje złożyć wniosek w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania FENX.01.02, obejmującego adaptację terenów zurbanizowanych i wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie.

Istotna rola rzeki Mlecznej

Inwestycja jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców, a także dobra środowiska naturalnego. Zdecydowana większość wód opadowych z południowej części miasta trafia właśnie do rzeki Mlecznej. Tak duże obciążenie rzeki stwarza zagrożenie jej wylaniem i związanymi z tym zniszczeniami.

Ryzyko rośnie wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz częściej występującymi gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Gdy w krótkim czasie na dany obszar spada duża ilość deszczu ziemia, rzeka oraz system kanalizacyjny mogą mieć trudność z przyjęciem tej wody, co prowadzi do powstania tzw. powodzi błyskawicznej.

14 zdjęć

Zabytkowy most nad rzeką Mleczną w Katowicach Podlesiu

Nowa kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, a także prace przy korycie rzeki

By rozwiązać ten problem, a także zabezpieczyć mieszkańców zachodzi konieczność zrealizowania wielozadaniowej inwestycji. Potwierdziła to analiza modelu hydraulicznego Mlecznej i wpływu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki na zagrożenie podtopieniami. Opracowanie objęło ponad dwukilometrowy początkowy odcinek rzeki w najbardziej zurbanizowanym terenie, na odcinku od ul. Szewskiej do połączenia ulic Tunelowej i Wspólnej.

Wyniki analizy potwierdziły konieczność uporządkowania odprowadzenia wód opadowych do koryta rzeki poprzez rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej.

Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie Mlecznej w krótkim czasie. Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem. wyjaśnia prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A., Andrzej Hołda

Ponadto realizacja tego projektu wpłynie na poprawę jakości wód w Mlecznej poprzez likwidację przelewów burzowych oraz pozwoli na odciążenie oczyszczalni ścieków Podlesie i odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do rzeki.

Zobacz także

Jak brudne są rzeki w Polsce? Trwa projekt ODRAtować
Jak brudne są rzeki w Polsce? Trwa projekt ODRAtować
w Katowicach

Jak brudne są rzeki w Polsce? Trwa projekt ODRAtować

Stadion Miejski w Katowicach gotowy już w 75 procentach. Będzie przy ul. Nowej Bukowej [Zdjęcia]
Stadion Miejski w Katowicach gotowy już w 75 procentach. Będzie przy ul. Nowej Bukowej [Zdjęcia]
Sportowe

Stadion Miejski w Katowicach gotowy już w 75 procentach. Będzie przy ul. Nowej Bukowej [Zdjęcia]

Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]
Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]

Czy w Katowicach można pić wodę z kranu? Sprawdzamy, w jaki sposób się ją bada [Zdjęcia + wideo]
Czy w Katowicach można pić wodę z kranu? Sprawdzamy, w jaki sposób się ją bada [Zdjęcia + wideo]
w Katowicach

Czy w Katowicach można pić wodę z kranu? Sprawdzamy, w jaki sposób się ją bada [Zdjęcia + wideo]

Porozumienie Politechniki Śląskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Śląskim. Nad rozwiązywaniem problemów gospodarki wodnej będą pracować śląskie uczelnie
Porozumienie Politechniki Śląskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Śląskim. Nad rozwiązywaniem problemów gospodarki wodnej będą pracować śląskie uczelnie
poza Katowicami

Porozumienie Politechniki Śląskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Śląskim. Nad rozwiązywaniem problemów gospodarki wodnej będą pracować śląskie uczelnie

do góry