Katowice poszerzają współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Kacper Jurkiewicz
26.06.2023w Katowicach

Katowice i Uniwersytet Śląski podpisali umowę o współpracy. Stanowi ona rozszerzenie dotychczasowego patronatu honorowego prezydenta nad specjalnością "Programowanie rozwoju miast" (obecnie jedna ze specjalności w ramach kierunku studiów "Gospodarka miejska i nieruchomości"). Rozwija również ideę współpracy na rzecz transformacji i rozwoju Katowic, w szczególności w kontekście działań związanych z uzyskaniem przez miasto Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz transformacji regionów węglowych.

prezydent Katowic Marcin Krupa podaje rękę rektor Uniwerstetu Ekonomicznego w Katowicach Celinie Olszak

Współpraca Katowic z Uniwersytetem Ekonomicznym

W poniedziałek 26 czerwca w Urzędzie Miasta Katowice prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice podpisali umowę o współpracy.

Na mocy zawartej umowy przedstawiciel miasta Katowice wejdzie w skład Rady Programowej kierunku GMiN, Urząd Miasta przyjmie na praktyki studentów w wymiarze do 5 osób, udzieli wsparcia merytorycznego przy pisaniu prac dyplomowych oraz włączy studentów w ramach zajęć "Urban & Business Lab" w tworzenie rozwiązań dla realnych problemów praktyki gospodarczej.

Przedstawiciele Katowic wzmocnią również praktyczną część zajęć dydaktycznych w ramach eksperckich wykładów gościnnych. Działania te wpłyną bezpośrednio na unowocześnienie procesu kształcenia, profilowanie i wzbogacanie kształcenia specjalistycznego na Uniwersytecie.

Podpisana dzisiaj umowa pozwala rozszerzyć współpracę z miastem Katowice w ramach kierunku studiów "Gospodarka miejska i nieruchomości" oraz nowo utworzonego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako społeczność akademicka pragniemy jeszcze ściślej współpracować z samorządem dla dobra i rozwoju miasta oraz Górnego Śląska. Jestem przekonana, że niniejsze porozumienie przyniesie wiele korzyści w wymiarze edukacyjnym, naukowym i eksperckim. Na pewno skorzystają na tym zarówno studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i Urząd Miasta oraz mieszkańcy. Przykładowo, Urząd Miasta będzie miał istotny wpływ na program studiów, a studenci zyskają dodatkowe możliwości odbywania praktyk i staży. Z kolei nasi naukowcy wspólnie z ekspertami reprezentującymi miasto będą mieli niepowtarzalną okazję, by opracowywać i implementować nowe rozwiązania m.in. w zakresie gospodarki przestrzennej. Przyczynią się one do rozwoju miasta oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. mówi rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Wraz z umową miastu Katowice nadany został tytuł partnera strategicznego kierunku GMiN, wydelegowanym pracownikom UM Katowice przysługiwać będzie zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Strony wspólnie będą też m.in. ustalać obszary badań, których wyniki przysłużą się rozwojowi Katowic, podejmować projekty badawcze, stosowane i wdrożeniowe czy organizować konferencje.

Katowice są sercem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a o naukowym znaczeniu naszego miasta świadczy otrzymanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Współpracujemy z uczelniami na wielu płaszczyznach, kolejnym przykładem jest podpisana dzisiaj umowa dot. partnerstwa strategicznego naszego miasta dla kierunku "Gospodarka Miejska i Nieruchomości studiów" zarówno I-go, jak i II-go stopnia realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Jestem przekonany, że nasza wiedza będzie stanowiła wartość dodaną do programu studiów na tym kierunku. Podparcie wiedzy teoretycznej praktycznymi doświadczeniami zawsze procentuje w przyszłości. dodaje prezydent Katowic

7 zdjęć

Podpisanie umowy o współpracy między miastem Katowice i Uniwersytetem Ekonomicznym

 

Zobacz także

Planowanie przestrzenne przy pomocy AI? W Katowicach podpisano list intencyjny dotyczący innowacyjnego projektu [Zdjęcia]
Planowanie przestrzenne przy pomocy AI? W Katowicach podpisano list intencyjny dotyczący innowacyjnego projektu [Zdjęcia]
w Katowicach

Planowanie przestrzenne przy pomocy AI? W Katowicach podpisano list intencyjny dotyczący innowacyjnego projektu [Zdjęcia]

Nagroda im. Józefa Pietera rozdana. Laureatką została Halina Pospieszałowska
Nagroda im. Józefa Pietera rozdana. Laureatką została Halina Pospieszałowska
w Katowicach

Nagroda im. Józefa Pietera rozdana. Laureatką została Halina Pospieszałowska

Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym
Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach

Zajęcia edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Trwają zapisy na Uniwersytecie Ekonomicznym

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbędzie się 29 września
Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbędzie się 29 września
w Katowicach

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbędzie się 29 września

Rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Śląskim. Na reżyserię 15 osób na 1 miejsce
Rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Śląskim. Na reżyserię 15 osób na 1 miejsce
w Katowicach

Rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Śląskim. Na reżyserię 15 osób na 1 miejsce

Zagraniczni naukowcy biorą udział w badaniach na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej
Zagraniczni naukowcy biorą udział w badaniach na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej
w Katowicach

Zagraniczni naukowcy biorą udział w badaniach na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej

Studiuj, jak lubisz - w Akademii WSB. 160 specjalności na 25 kierunkach
Studiuj, jak lubisz - w Akademii WSB. 160 specjalności na 25 kierunkach
poza Katowicami

Studiuj, jak lubisz - w Akademii WSB. 160 specjalności na 25 kierunkach

Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę
Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę
w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę

Uniwersytet Ekonomiczny rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki 2023/2024
Uniwersytet Ekonomiczny rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki 2023/2024
w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki 2023/2024

DINOjazd na korowodzie studentów. Pojazd stworzyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego
DINOjazd na korowodzie studentów. Pojazd stworzyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach

DINOjazd na korowodzie studentów. Pojazd stworzyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego

do góry