Katowice przystępują do prac nad "Planem ogólnym"

Redakcja WKATOWICACH.eu
26.01.2024w Katowicach

We wrześniu ubiegłego roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do przyjęcia Planu ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne, które zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. Co to oznacza dla Katowic?

widok centrum katowic z góry budynki i zieleń

Plan ogólny w Katowicach

Przepisy wykonawcze dotyczące tworzenia Planu ogólnego znalazły się w stosownym rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii, które weszło w życie 23 grudnia 2023 r. W czwartek, 25 stycznia, na wniosek prezydenta Katowic Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Katowice.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na stworzenie tego kluczowego dla miasta dokumentu przepisy dają nam czas do końca 2025 roku. Z perspektywy przeprowadzenia całej procedury planistycznej czasu jest niewiele, gdyż konieczne jest przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych, dlatego już teraz przystępujemy do prac. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Zgodnie z wymogami ustawy granice przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego obejmują obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne.

Plan zostanie opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z grudnia 2023 r. również w zakresie terminów wynikających z powyższych przepisów. mówi kierownik referatu projektowania planistycznego w wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Katowice, Agnieszka Czapelka

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu tych prac. Jednym z pierwszych etapów będzie zbieranie wniosków do planu. O terminach i sposobie ich zbierania będziemy informować w kolejnym miesiącu, jednak już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem tego dokumentu. dodaje kierownik Czapelka

Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jako dokument, będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie Planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Zobacz także

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach powstanie koci pawilon!
W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach powstanie koci pawilon!
w Katowicach

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach powstanie koci pawilon!

Property Forum Śląsk i strefa Well.Art na 4 Design Days w Katowicach. Nagrody i dyskusja o przyszłości regionu [Zdjęcia]
Property Forum Śląsk i strefa Well.Art na 4 Design Days w Katowicach. Nagrody i dyskusja o przyszłości regionu [Zdjęcia]
w Katowicach

Property Forum Śląsk i strefa Well.Art na 4 Design Days w Katowicach. Nagrody i dyskusja o przyszłości regionu [Zdjęcia]

Pierwsza velostrada w Katowicach już w przyszłym roku! Wybrano wykonawcę inwestycji
Pierwsza velostrada w Katowicach już w przyszłym roku! Wybrano wykonawcę inwestycji
w drodze

Pierwsza velostrada w Katowicach już w przyszłym roku! Wybrano wykonawcę inwestycji

Zielony Budżet odmienia przestrzenie Katowic. Nowe miejsca wypoczynku gotowe
Zielony Budżet odmienia przestrzenie Katowic. Nowe miejsca wypoczynku gotowe
w Katowicach

Zielony Budżet odmienia przestrzenie Katowic. Nowe miejsca wypoczynku gotowe

Wielki finał WOŚP już 28 stycznia na rynku w Katowicach. Na scenie zagra Pokahontaz! [Program]
Wielki finał WOŚP już 28 stycznia na rynku w Katowicach. Na scenie zagra Pokahontaz! [Program]
w Katowicach

Wielki finał WOŚP już 28 stycznia na rynku w Katowicach. Na scenie zagra Pokahontaz! [Program]

Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?
Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?
w Katowicach

Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?

do góry