Katowice z nagrodą w Smart City Poland Award 2021

Mateusz Terech
03.11.2021w Katowicach

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Smart City Poland Award 2021. I miejsce w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne", przypadło obsługującej KISMIA firmie Milestone Systems. Prestiżowe wyróżnienie przyznano podczas gali na III Międzynarodowych Targach Technologii Miejskich - Smart City Expo Poland.

Fot. Unsplash

Podczas targów Smart City Expo Poland, odbywających się w dniach 21-22 października w Warszawie, odbyła się uroczysta gala, w trakcie której główną nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne" odebrał projekt „Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy/KISMiA".

Katowice to miasto innowacyjnych rozwiązań i wdrażania nowych technologii. Stajemy się coraz bardziej smart city w różnych obszarach. To właśnie w naszym mieście powstał pierwszy w Polsce, w tej skali, inteligentny system monitoringu wizyjnego. Bez wątpienia nowoczesne rozwiązania firmy Milestone XProtect Corporate przyczyniają się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Katowicach. W samym 2020 r. do prowadzonych postępowań o przestępstwa i wykroczenia katowicka Policja wykorzystała ponad 400 nagrań z monitoringu. Wysoka skuteczność systemu KISMiA skłoniła nas do jego systematycznego rozwoju i rozbudowy.

mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Targi Smart City Expo Poland to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tematyce inteligentnych miast. W 2020 roku Patronami Honorowymi targów ON-Line byli m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Miast Polskich, Unia Metropoli Polskich, Prezydenci Miast Wojewódzkich. Smart City Poland Award to natomiast nagroda przyznawana za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City wdrożone w roku poprzedzającym targi. Laureatami nagrody mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy komercyjne.

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA)

Obecnie w ramach KISMiA jest niemal 300 kamer rozsianych na ponad 160 km kw. miasta liczącego prawie 300 tysięcy mieszkańców. Katowice już na początku tworzenia systemu monitoringu umożliwiły późniejszą jego rozbudowę. Równolegle z projektem KISMiA powstała sieć światłowodowa łącząca wszystkie miejskie jednostki (np. budynki Urzędu Miasta, szkoły, biblioteki itd.). W ten sposób połączono wiele punktów miasta w całość.

Prace nad systemem ruszyły intensywnie w 2015 r. Najważniejszymi celami było poprawienie efektywności pracy operatorów monitoringu, skuteczności działania służb oraz ich koordynacji. Zintegrowany system miał zapewnić lepszą orientację co do zdarzenia i sprawniejszą współpracę służb wspierających bezpieczeństwo.

Katowicki system zaczął działać na początku 2017 r., obecnie można do niego włączyć monitoring z nowo powstających inwestycji, takich jak centra przesiadkowe. Dokładanie kolejnych punktów monitoringu spowodowało, że zaczęliśmy myśleć o tym, by efektywnie obsłużyć system, posługując się sztuczną inteligencją, która wspiera pracę operatorów. Centrum monitoringu powstało w 2017 roku i objęło dotychczasowe lokalizacje kamer oraz nowe lokalizacje w śródmieściu i dzielnicach, jak również 16 punktów SAR (Strefy Aktywności Rodzinnej). Dodatkowo w ramach projektu KISMiA uruchomiono 10 punktów nadzoru nad ruchem drogowym usytuowanych na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Katowice. System pozwala na rozbudowę nawet do 1024 kamer

mówi naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach, Mirosław Cygan

Kluczowe i unikatowe na skalę kraju w KISMiA jest to, że system powstawał z myślą o przyszłości. Budowa sieci światłowodowej wraz z kolejnymi punktami monitoringu i data center to był strzał w dziesiątkę.

mówi konsultant ds. utrzymania monitoringu i rozwoju systemu KISMiA, Marcin Palka

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy wspiera także kontrolę dróg w mieście. Punkty kamerowe LPR (Licence Plate Recognition), umieszczone na bramownicach wjazdowych do miasta, nie monitorują prędkości samochodów w mieście, ale służą monitorowaniu natężenia ruchu kołowego na głównych arteriach drogowych Katowic. Natomiast dzięki wykorzystywaniu tych kamer przez Policję, skuteczniejszą stała się walka z procederem kradzieży pojazdów. Z danych katowickiej policji wynika, że liczba kradzieży samochodów w Katowicach spadła z poziomu 337 w roku 2016 do 79 przypadków w roku 2020! Jednocześnie wzrosła wykrywalność w tej kategorii przestępstw z poziomu 16,4% do 76%.

Statystyki katowickiego systemu

O skuteczności systemu świadczy wykrywalność przestępstw ogółem. Z danych katowickiej policji wynika, że od 2017 r. w ciągu roku nie spada ona poniżej 65 proc., zmniejsza się także bezwzględna liczba przestępstw. W 2020 r. wykrywalność przestępczości ogółem w Katowicach osiągnęła poziom 67,4 proc.

Kamer monitoringu dopominają się również sami mieszkańcy stolicy Górnego Śląska, wielu działaczy społecznych składa wnioski do Urzędu Miasta, by takie urządzenia zostały zainstalowane i włączone do systemu KISMiA w najodleglejszych krańcach miasta. Rozmieszczenie kamer jest szeroko konsultowane społecznie, m.in. poprzez zgłaszanie kolejnych punktów monitoringu bezpośrednio przez mieszkańców w ramach katowickiego budżetu obywatelskiego, a ich rola prewencyjnego odziaływania na przestrzeń publiczną jest nieoceniona.

Zobacz także

Smart City Katowice: Historia sukcesu. Rozmowy o nowych technologiach w miastach i systemie KISMiA
Smart City Katowice: Historia sukcesu. Rozmowy o nowych technologiach w miastach i systemie KISMiA
w Katowicach

Smart City Katowice: Historia sukcesu. Rozmowy o nowych technologiach w miastach i systemie KISMiA

Nowy harmonogram wywozu odpadów w Katowicach. Ma być wygodniej dla mieszkańców
Nowy harmonogram wywozu odpadów w Katowicach. Ma być wygodniej dla mieszkańców
w Katowicach

Nowy harmonogram wywozu odpadów w Katowicach. Ma być wygodniej dla mieszkańców

do góry