Katowicka kranówka lepsza od wody z butelki?

Redakcja WKATOWICACH.eu
29.12.2023w Katowicach

Mało kto, odkręcając wodę w kranie, zastanawia się, jaką drogę musiała ona przebyć, aby znaleźć się w naszym domu, a prawda jest taka, że za dobrą jakość wody w kranie odpowiada szereg działań i inwestycji, których nie widać na pierwszy rzut oka. To dzięki nim, katowicka kranówka jest nie tylko zdatna do bezpośredniego spożycia, ale też niejednokrotnie ma lepsze parametry od wody butelkowanej.

Oczyszczalnia Gigablok w Katowicach widok z góry

Infrastruktura wodociągowa w Katowicach

W Katowicach dzięki systematycznej modernizacji sieci wodociągowej, wyłączenia wody występują głównie w związku z podłączaniem nowych budynków lub modernizacją odcinków wodociągów. Warto zauważyć, że straty wody na sieciach Katowickich Wodociągów wynoszą zaledwie 5,6%, co stanowi lepszy wynik niż np. w wielu bogatych miastach skandynawskich.

Długofalowe plany inwestycyjne opracowane do roku 2026, zakładają m.in. prowadzoną z sukcesem wymianę rurociągów stalowych i azbestowych od roku 2001. Katowickie Wodociągi, posiadające doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, z sukcesem zrealizowały wymianę sieci na osiedlu Stara Ligota i osiedlu Morawy, a obecnie przygotowują wnioski o dofinansowanie inwestycji na lata 2023-2026. Równocześnie analizowane są kolejne potrzeby wymiany sieci. Dużym i kosztownym zadaniem inwestycyjnym będzie wymiana sieci wodociągowej na Osiedlu Tysiąclecia.

To bardzo ważne, by dbać o infrastrukturę wodociągową. Zaniechanie lub ograniczenie inwestycji w sieci wodociągowe będzie skutkować nasileniem awarii w przyszłości, a do tego nie możemy dopuścić. podkreśla prezes zarządu Katowickich Wodociągów, Stanisław Krusz

To dzięki różnym inwestycjom katowicka kranówka jest nie tylko zdatna do bezpośredniego spożycia, ale też niejednokrotnie ma lepsze parametry od wody butelkowanej.

Nie tylko kranówka, ale i ścieki

Drugą kluczową działalnością Katowickich Wodociągów jest odbiór i oczyszczanie ścieków.

Spółka wykorzystuje do tego 396 km własnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, oczyszczającą ścieki ze wschodnich dzielnic miasta.

Eksploatuje również, na podstawie umowy dzierżawy, system kanalizacyjny Katowickich Inwestycji S.A., który obejmuje 415 km sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie ścieków Gigablok, Panewniki i Podlesie, oczyszczające ścieki z pozostałych obszarów Katowic. Katowickie Wodociągi, na podstawie umowy in house, obsługują również 159 km miejskiej kanalizacji deszczowej.

Katowickie Wodociągi nie tylko są eksploatatorem całej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta, ale odpowiadają również za ich utrzymanie – prowadzą remonty i ponoszą związane z nimi koszty. Dzięki kolejnym remontom i modernizacjom oczyszczanie ścieków może odbywać się z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Katowic i ważne zarówno pod kątem spełniania norm Unii Europejskiej, jak i dbania o dobro planety oraz ochronę środowiska.

Inwestycje prowadzone na oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, oprócz zapewnienia ciągłości pracy, pozwoliły także na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 29 % co stanowi 1200 MWh/rok.

Działania modernizacyjne i inwestycje zabezpieczają ciągłość pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów takich jak hydrofornie, przepompownie i oczyszczalnie ścieków. Stanowią one infrastrukturę krytyczną, niezbędną do funkcjonowania miast, przemysłu, codziennego życia.  dodaje Stanisław Krusz

Dlatego też spółka konsekwentnie realizuje plany inwestycyjne, dbając o zapewnienie mieszkańcom Katowic najwyższych standardów dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Zobacz także

Zielono w Katowicach. Niezależnie od pory roku trwają nasadzenia i zielone inwestycje
Zielono w Katowicach. Niezależnie od pory roku trwają nasadzenia i zielone inwestycje
w Katowicach

Zielono w Katowicach. Niezależnie od pory roku trwają nasadzenia i zielone inwestycje

Kolejne inwestycje KTBS w budowie. Jest ogromne zainteresowanie [Zdjęcia i wideo]
Kolejne inwestycje KTBS w budowie. Jest ogromne zainteresowanie [Zdjęcia i wideo]
w Katowicach

Kolejne inwestycje KTBS w budowie. Jest ogromne zainteresowanie [Zdjęcia i wideo]

Bebok zamieszkał przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach [Zdjęcia]
Bebok zamieszkał przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Bebok zamieszkał przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach [Zdjęcia]

"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]
"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]
w Katowicach

"Duńczycy stanowią dla nas wzór". W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii wodociągowych i kanalizacyjnych [Wideo]

Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę
Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę
w Katowicach

Katowickie Wodociągi zachęcają do przejścia na e-fakturę

W Katowicach działają pierwsze punkty pomocy farmaceutycznej dla uchodźców. To jedyne tego typu zorganizowane punkty w całej Polsce
W Katowicach działają pierwsze punkty pomocy farmaceutycznej dla uchodźców. To jedyne tego typu zorganizowane punkty w całej Polsce
w Katowicach

W Katowicach działają pierwsze punkty pomocy farmaceutycznej dla uchodźców. To jedyne tego typu zorganizowane punkty w całej Polsce

do góry