Katowicki Diament Edukacyjny trafi do najzdolniejszych uczniów katowickich szkół. Ważna jest nie tylko średnia ocen

Mateusz Terech
17.06.2022w Katowicach

Katowice, po ponad dekadzie funkcjonowania programu „Prymus”, zmieniają system premiowania szczególnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół. Teraz do najlepszych z najlepszych trafi „Katowicki Diament Edukacyjny”. Nagroda za szczególne osiągnięcia będzie wyższa niż dotychczas.

Fot. UM Katowice. Nowy program stypendialny w Katowicach ma doceniać kreatywnych i przedsiębiorczych uczniów

Katowicki Diament Edukacyjny

Przez ostatnich 11 lat w Katowicach funkcjonował Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Program opierał się na osiągnięciach stricte edukacyjnych - takich jak średnia ocen i uzyskanie tytułu laureata, bądź finalisty konkursu przedmiotowego. Teraz osiągnięcia uczniów katowickich szkół będą rozpatrywane szerzej. Miasto chce doceniać nie tylko uczniów mających najlepsze oceny w dzienniku, ale także tych najbardziej twórczych, kreatywnych, będących inspiracją dla innych i wykraczających swoją działalnością poza szkolne mury. Powstał więc nowy program nagradzania najlepszych uczniów - "Katowicki Diament Edukacyjny".

Dziś wiemy, że średnia ocen jest ważna, jednak musimy zwracać uwagę także na zdolności, talenty i inne osiągnięcia młodych ludzi. Chcemy, aby uczniowie katowickich szkół wiedzieli, że doceniamy ich sukcesy i wspieramy ich rozwój, stąd zmiany w miejskim systemie premiowania. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Nad nowymi rozwiązaniami pracowało szerokie grono osób związanych z edukacją, wśród których byli m.in. dyrektorzy katowickich szkół oraz specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nagroda to z jednej strony wyraz uznania dla osiągnięć, a z drugiej mobilizacja do dalszego rozwoju.mówi zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice, Grażyna Burek

Nagrodę będą mogli otrzymać uczniowie mieszkający w Katowicach, którzy pobierają naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

Nagroda będzie przydzielana w trzech grupach wiekowych, w kilku różnych dziedzinach:

  • nauki humanistyczne i języki obce,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze,
  • zawodowstwo i przedsiębiorczość,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • edukacja regionalna,
  • kultura i sztuka,
  • sport.

Wnioski o nagrodę mogą składać pełnoletni uczniowie, rodzice niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły lub dyrektor zespołu, a także dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Termin składania dokumentów w macierzystych placówkach - a więc w szkole lub przedszkolu do którego chodzi uzdolniony uczeń - upływa 15 lipca 2022.

W nowym katowickim programie premiowania osiągnięć uczniów szkół podwyższone zostały także wysokości stypendiów. Odtąd w zależności od stopnia nagrody (I, II i III)  będzie ona wynosiła odpowiednio - 5 000 zł, 4 000 zł i 3 000 zł.

Zmiana programu nagradzania najlepszych uczniów ma kształtować wśród młodych katowiczan nie tylko wysokie ambicje w różnych dziedzinach nauki, ale także dobre postawy w życiu społecznym i obywatelskim oraz propagować kreatywność i przedsiębiorczość.

Zobacz także

Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu zostanie rozbudowana. Powstanie przy niej także nowa hala sportowa
Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu zostanie rozbudowana. Powstanie przy niej także nowa hala sportowa
w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu zostanie rozbudowana. Powstanie przy niej także nowa hala sportowa

Wielki jubileusz w Brynowie. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach ma już 100 lat!
Wielki jubileusz w Brynowie. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach ma już 100 lat!
w Katowicach

Wielki jubileusz w Brynowie. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach ma już 100 lat!

Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ
Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ
w Katowicach

Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ

do góry