Koleje Śląskie zyskają pieniądze na zakup nowego taboru. O funduszach europejskich w województwie śląskim

Redakcja WKATOWICACH.eu
28.12.2023w Katowicach

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu unijnych funduszy w naszym województwie. Przedstawiono projekty, które uzyskają dofinansowanie. Mają one strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego regionu i transformacji. Wśród projektów jest zakup nowego taboru dla Kolei Śląskich, a także pieniądze na Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny na Nikiszowcu. 

Marszałek województwa śląskiego

Fundusze europejskie dla województwa śląskiego

W czwartek, 28 grudnia, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła  się konferencja prasowa dot. realizacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Udział w spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek województwa śląskiego Łukasz Czopik, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, wojewoda śląski Marek Wójcik oraz Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jeśli ktoś mówi, że środki unijne są nam niepotrzebne i sobie bez nich poradzimy, to jest bzdura. Widzimy ile dobrego i ile inwestycji da się dzięki tym środkom zrealizować, a także jak bardzo poprawi się jakość życia w naszym regionie dzięki nim. podkreślał marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski

5 grudnia 2022 r. oficjalną decyzją Komisji Europejskiej przyjęto program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Polityka spójności na lata 2021-27 w ramach województwa śląskiego obejmuje następujące fundusze:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus,
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Łączna pula środków europejskich programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to 5,1 mld euro. W okresie od grudnia 2022 do teraz, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wybrano do dofinansowania projekty o łącznej wartości: 3 mld 110 mln zł i podpisano umowy na łączną wartość: 1 mld 311 mln zł.

W samym grudniu zarząd województwa wybrał do dofinansowania operacje o wartości dofinansowania ponad 2 mld zł. Składają się na to trzy projekty strategiczne, uzgodnione ze stroną rządową w Kontrakcie Programowym dla FESL to:

 • Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. To projekt strategiczny o największej wartości tj. 967,2 mln zł. Wsparcie z FESL to 652,2 mln zł. Beneficjentem jest tutaj województwo śląskie. Projekt: polega na zakupie 26 sztuk nowoczesnego, energooszczędnego taboru przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z jego wieloletnim utrzymaniem.
 • Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach. Dofinansowanie dla tej inwestycji to prawie 50 mln zł. Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego i towarzyszącej infrastruktury o obiekty i urządzenia niezbędne do serwisowania taboru (myjnia, tokarka podtorowa). Przedsięwzięcie porządkuje także istniejący układ torowy i część sieci trakcyjnej oraz instalacji zewnętrznych. To łącznie 700 mln zł wsparcia na inwestycje kolejowe w regionie
 • InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego – projekt realizowany przez województwo z dofinansowaniem w kwocie prawie 92 mln zł. Projekt to kontynuacja założeń dwóch projektów realizowanych w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 (InterSilesia i GlobalSilesia). Ma na celu rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, wsparcie ich działalności eksportowej. Przedsiębiorcy włączeni do projektu będą objęci programem rozwoju działalności eksportowej, będą mogli wybrać indywidualną ścieżkę wsparcia merytorycznego lub skorzystać z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom. Przedsiębiorcy otrzymają możliwość skorzystania z usług doradców zagranicznych, udziału w spotkaniach informacyjnych, warsztatach eksportowych, Akademii Internacjonalizacji, uczestnictwa w branżowych targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych, otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa, a także możliwość skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność ich działań na rynkach międzynarodowych.

20 grudnia Województwo Śląskie podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację zadań menadżera funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla MP w regionie. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 370 mln zł pochodzą z programu regionalnego. BGK jako Fundusz Powierniczy musi wybrać w przetargu partnerów finansujących, którzy będą udzielać pożyczek dla śląskich przedsiębiorców. Pierwsze pożyczki adresowane do MŚP powinny być dostępne w II kwartale 2024 roku.

Z pożyczek przedsiębiorcy będą mogli sfinansować swoje potrzeby rozwojowe, np. wprowadzić nowy produkt lub zmienić model biznesowy, a także przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne i podnieść standard swojej oferty turystycznej i rekreacyjnej.

W ostatnich dniach grudnia rozstrzygnięto konkurs na projekty złożone w ramach działania Wsparcie MŚP na rzecz transformacji. To jeden z dwóch ogłoszonych konkursów w tym obszarze, nastawiony na wsparcie dużych inwestycji o min. wartości dofinansowania 5 mln zł. W konkursie złożono ponad 200 projektów na wnioskowane dofinansowanie ponad 2 mld zł.  Wybrane zostały 92 projekty na kwotę dofinansowania prawie 1 mld zł.

Projekty przyczynią się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie posłuży na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe z 7 podregionów górniczych województwa śląskiego.

Inwestycje dotyczą m.in.:

 • zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zdobycia nowych rynków,
 • i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Projekty strategiczne

Dynamikę wdrażania programu obrazują także dane dot. projektów strategicznych, które są przedsięwzięciami o dużej wartości i znaczeniu dla rozwoju województwa. Dotychczas złożonych zostało 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE blisko 1,9 mld zł, co stanowi 54% alokacji przewidzianej w programie na dofinansowanie przedsięwzięć priorytetowych.

6 projektów zostało już wybranych do dofinansowania:

 • Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego,
 • Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach,
 • InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego.

 To projekty opisane powyżej, a także wybrano w tym roku:

 • Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS - I edycja (dofinansowanie 16,6 mln zł, EFS + i budżet państwa),
 • Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne (dofinansowanie 10,7 mln zł EFS + i budżet państwa 1 mln 127 tys.),
 • Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny (dofinansowanie 309,4 mln zł, FST).

Łącznie projekty strategiczne wybrane do dofinansowania angażują prawie 33% środków przewidzianych w programie na ten cel.

Zobacz także

Koleje Śląskie zakupiły nowe pociągi. Za 2 lata na nasze tory wyjedzie pierwszy z 26 nowych pociągów [Zdjęcia]
Koleje Śląskie zakupiły nowe pociągi. Za 2 lata na nasze tory wyjedzie pierwszy z 26 nowych pociągów [Zdjęcia]
w drodze w Katowicach

Koleje Śląskie zakupiły nowe pociągi. Za 2 lata na nasze tory wyjedzie pierwszy z 26 nowych pociągów [Zdjęcia]

Baza Kolei Śląskich w Katowicach zostanie rozbudowana. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości przewozów [Zdjęcia]
Baza Kolei Śląskich w Katowicach zostanie rozbudowana. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości przewozów [Zdjęcia]
w Katowicach

Baza Kolei Śląskich w Katowicach zostanie rozbudowana. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości przewozów [Zdjęcia]

Pasażerowie mogą śledzić pociągi Kolei Śląskich na mapach Google. Kilkuset pracowników przewoźnika przejdzie też kurs pierwszej pomocy [Zdjęcia]
Pasażerowie mogą śledzić pociągi Kolei Śląskich na mapach Google. Kilkuset pracowników przewoźnika przejdzie też kurs pierwszej pomocy [Zdjęcia]
w drodze

Pasażerowie mogą śledzić pociągi Kolei Śląskich na mapach Google. Kilkuset pracowników przewoźnika przejdzie też kurs pierwszej pomocy [Zdjęcia]

Znamy ofertę Kolei Śląskich na ferie zimowe. Regionalny przewoźnik zagra też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy [Zdjęcia]
Znamy ofertę Kolei Śląskich na ferie zimowe. Regionalny przewoźnik zagra też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy [Zdjęcia]
w drodze

Znamy ofertę Kolei Śląskich na ferie zimowe. Regionalny przewoźnik zagra też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy [Zdjęcia]

Prawie 16 mln złotych na poprawę powietrza w województwie śląskim!
Prawie 16 mln złotych na poprawę powietrza w województwie śląskim!
w Katowicach

Prawie 16 mln złotych na poprawę powietrza w województwie śląskim!

Nowa minister przemysłu w Katowicach: Kopalnie będą funkcjonować tak długo, jak długo będą miały zasoby [Zdjęcia]
Nowa minister przemysłu w Katowicach: Kopalnie będą funkcjonować tak długo, jak długo będą miały zasoby [Zdjęcia]
w Katowicach

Nowa minister przemysłu w Katowicach: Kopalnie będą funkcjonować tak długo, jak długo będą miały zasoby [Zdjęcia]

Planetarium Śląskie zyskało teleskop i radioteleskop. Zobaczymy inne galaktyki na własne oczy [Zdjęcia]
Planetarium Śląskie zyskało teleskop i radioteleskop. Zobaczymy inne galaktyki na własne oczy [Zdjęcia]
poza Katowicami

Planetarium Śląskie zyskało teleskop i radioteleskop. Zobaczymy inne galaktyki na własne oczy [Zdjęcia]

Nowy wojewoda śląski Marek Wójcik: "Ten plac jest na pewno Placem Szewczyka"
Nowy wojewoda śląski Marek Wójcik: "Ten plac jest na pewno Placem Szewczyka"
w Katowicach

Nowy wojewoda śląski Marek Wójcik: "Ten plac jest na pewno Placem Szewczyka"

Do Katowice Airport dojedziemy koleją. Pierwsze pociągi już kursują [Zdjęcia]
Do Katowice Airport dojedziemy koleją. Pierwsze pociągi już kursują [Zdjęcia]
w Katowicach

Do Katowice Airport dojedziemy koleją. Pierwsze pociągi już kursują [Zdjęcia]

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł
Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł
w Katowicach

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł

do góry