Konferencja w Rawa Ink w Katowicach w sprawie projektu - Kodeks dobrych praktyk

Kacper Jurkiewicz
26.10.2022w Katowicach

Katowice jako jedne z trzech miast w Polsce wzięły udział w projekcie Kodeks dobrych praktyk, w ramach którego przeprowadzono badania i spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz samorządu. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Rawa Ink. 

przedsiębiorcy

Kodeks dobrych praktyk 

„Kodeks dobrych praktyk - dialog społeczny z przedsiębiorcami” to projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Projekt realizowany był w trzech miastach: 

  • Częstochowie,
  • Katowicach
  • i Łodzi. 

W tych trzech miastach przeprowadzono badania na temat relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Przeprowadzono też spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu. 

Badanie zostało przeprowadzone w ramach ankiet telefonicznych z przedstawicielami firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Konferencje podsumowującą badania w Katowicach zorganizowano 26 października w Rawa Ink. 

15 zdjęć

Konferencja Kodeks dobrych praktyk w Katowicach

26 października w Rawa Ink. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Kodeks dobrych praktyk"

15 zdjęć

Współpraca Katowic i przedsiębiorców — co mówią wyniki badań?

Większość badanych przedsiębiorców z Katowic ocenia chęci współpracy władz samorządowych z biznesem jako średnie, małe lub nawet bardzo małe. Jednocześnie przedsiębiorcy lepiej postrzegają własne chęci współpracy z samorządem — odsetek pozytywnych ocen jest wyższy niż negatywnych. Prowadzący badania zwracają uwagę, że jest to związane w dużej mierze z tzw. efektem faworyzacji grupy własnej (tendencja do przypisywania bardziej pozytywnych cech grupie, do której się należy).

Jako główne problemy na linii władze samorządowe-biznes wskazywane są:

  • skomplikowane, niejednoznaczne przepisy prawne
  • oraz zbyt długie procedury.

Przedsiębiorcy z Katowic częściej niż ogół badanych przedstawicieli firm skarżą się na brak wsparcia finansowego oraz zbyt małą ofertę szkoleń dla przedsiębiorców. Mniejszym problemem dla nich jest nadmiar obowiązków biurokratycznych.

W celu poprawy tej sytuacji przedsiębiorcy przede wszystkim są zdania, że samorząd powinien bardziej wspierać finansowo rozwój przedsiębiorczości w mieście, a także należałoby usprawnić procedury tak, aby były szybsze oraz łatwiejsze.

Dla firm z Katowic ważniejsze jest także niż dla ogółu zwiększenie przejrzystości podejmowanych decyzji związanych z rozwojem miasta, a także zwiększenie oferty szkoleń dla biznesu.

31% przedsiębiorców z Katowic deklaruje, że władze ich miasta konsultują z biznesem kluczowe potrzeby inwestycyjne. Odsetek ten jest wyższy w przypadku przedstawicieli firm, które zatrudniają min. 10 pracowników niż mniejszych, a także przedsiębiorstw z sektora produkcji niż pozostałych. Podobny odsetek przedstawicieli MŚP z Katowic (33%) ma poczucie, że władze miasta konsultują z nimi pomysły wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Niemal 4 na 10 przedstawicieli katowickich firm ma świadomość istnienia forum dialogu między władzami samorządowymi a biznesem, nieco ponad 6 na 10 zna program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta (przynajmniej ze słyszenia), a prawie 8 na 10 zna portale informujące o projektach realizowanych przez miasto. Także w przypadku tych zagadnień wyższą znajomość widać wśród przedsiębiorców z firm zatrudniających min. 10 osób niż mniejszych oraz z sektora produkcji.

34% badanych firm z Katowic pozytywnie ocenia promocję działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości w swoim mieście, podczas gdy 20% postrzega te działania negatywnie. Największa grupa osób (57%) jest zdania, że władze samorządowe zapewniają łatwy dostęp do informacji dotyczących przedsiębiorczości, natomiast najwięcej zastrzeżeń budzi zapewnienie korzystnych warunków lokalowych przedsiębiorcom na terenie miasta (28% przedstawicieli firm z Katowic zgadza się, że władze samorządowe dbają o ten aspekt, a 65% jest przeciwnego zdania).

Na tle wszystkich badanych przedsiębiorców widać, że przedstawiciele firm z Katowic nieco wyżej oceniają swoje zaangażowanie w politykę gospodarczą prowadzoną przez samorząd — niemal 40% jest zdania, że są bardzo lub raczej zaangażowani, podczas gdy 56% jest niezaangażowana. Także w tym przypadku obserwuje się większe zaangażowanie wśród przedsiębiorców firm zatrudniających min. 10 osób niż mniejszych oraz z sektora produkcji niż pozostałych (czyli grupy przedsiębiorców, w których widać lepsze orientowanie się w temacie).

Raporty z badań i materiały można znaleźć TUTAJ

Zobacz także

Przedsiębiorcy z Katowic i Wielkiej Brytanii współpracują. Podpisano list intencyjny [Zdjęcia]
Przedsiębiorcy z Katowic i Wielkiej Brytanii współpracują. Podpisano list intencyjny [Zdjęcia]
w Katowicach

Przedsiębiorcy z Katowic i Wielkiej Brytanii współpracują. Podpisano list intencyjny [Zdjęcia]

Start-up z Katowic najlepszy w Europie! Projekt pomaga liniom lotniczym ograniczać zużycie paliwa
Start-up z Katowic najlepszy w Europie! Projekt pomaga liniom lotniczym ograniczać zużycie paliwa
w Katowicach

Start-up z Katowic najlepszy w Europie! Projekt pomaga liniom lotniczym ograniczać zużycie paliwa

150 tysięcy złotych dla zwycięzcy konkursu "Kopalnia start-upów" w Katowicach ROZMOWA Z LAUREATEM
150 tysięcy złotych dla zwycięzcy konkursu "Kopalnia start-upów" w Katowicach ROZMOWA Z LAUREATEM
w Katowicach

150 tysięcy złotych dla zwycięzcy konkursu "Kopalnia start-upów" w Katowicach ROZMOWA Z LAUREATEM

do góry