Kwalifikacja wojskowa 2024 w Katowicach. Badania przejdą m.in. mężczyźni urodzeni w roku 2005

Redakcja WKATOWICACH.eu
30.01.2024w Katowicach

Pora na obowiązkową kwalifikację wojskową 2024. W naszym mieście kwalifikacja odbywa się w Szopienicach. Obowiązkowi podlegają m.in. wszyscy mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Wojsko

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Katowicach

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Katowice będzie przeprowadzana w Katowicach (Szopienice) w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w godzinach od 7:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni: 29 marca 2024 r. i 1 kwietnia 2024 r.):

  • w dniach od 12 lutego 2024 r. do 4 kwietnia 2024 r.,
  • oraz od 23 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r.

Od 12 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r. oraz 23 i 24 kwietnia 2024 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast w dniach 2, 3 i 4 kwietnia 2024 r. oraz 25 kwietnia 2024 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przygotowało krótki filmik dotyczący kwalifikacji wojskowej.

Kogo obowiązuje kwalifikacja wojskowa w 2024 roku?

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, zamieszkałych/zamieszkałe stale lub przebywających/przebywające czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej 2024

Prezydent miasta Katowice wzywa osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań wysyłanych pocztą, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego z 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Prezydent miasta Katowice wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż termin określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym prezydenta miasta Katowice do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Co trzeba mieć na kwalifikacji wojskowej?

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
  • szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach przedstawia dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty oraz dodatkowo Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach - wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.

Zobacz także

Największa lekcja z pomagania. Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie [Reportaż WKATOWICACH.eu]
Największa lekcja z pomagania. Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie [Reportaż WKATOWICACH.eu]
Twoje Katowice

Największa lekcja z pomagania. Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie [Reportaż WKATOWICACH.eu]

Święto Wojska Polskiego 2022 w Katowicach. Odwiedzamy miejsca pamięci w mieście [GALERIA ZDJĘĆ]
Święto Wojska Polskiego 2022 w Katowicach. Odwiedzamy miejsca pamięci w mieście [GALERIA ZDJĘĆ]
w Katowicach

Święto Wojska Polskiego 2022 w Katowicach. Odwiedzamy miejsca pamięci w mieście [GALERIA ZDJĘĆ]

Katowice Airport obsłużyło już 50 milionów pasażerów. Od lotniska wojskowego do pasażerskiego
Katowice Airport obsłużyło już 50 milionów pasażerów. Od lotniska wojskowego do pasażerskiego
poza Katowicami

Katowice Airport obsłużyło już 50 milionów pasażerów. Od lotniska wojskowego do pasażerskiego

do góry