Matura 2022 w Katowicach. Terminy, zasady i przedmioty obowiązkowe. Ile uczniów z województwa śląskiego podejdzie do egzaminu dojrzałości?

Olga Krzyżyk
03.05.2022w Katowicach

Matura 2022. Już 4 maja tegoroczni absolwenci rozpoczną maraton maturalny. Oczywiście egzaminy rozpoczną od matury z języka polskiego. Sprawdzamy terminy i najważniejsze informacje dotyczące egzaminu dojrzałości. Ile uczniów z województwa śląskiego i z samych Katowic podejdzie do matury? Sprawdźcie!

Fot. Pixabay. Tegoroczna matura potrwa od 4 do 23 maja

Matura 2022 - terminy i liczby

Matura 2022 potrwa od 4 do 23 maja, w tym część ustną zaplanowano na dwa dni 18-20 maja. W województwie śląskim egzamin dojrzałości będzie pisać około 30 193 tegorocznych absolwentów w 575 szkołach.

Łącznie w Polsce przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. zadeklarowało ok. 289 300 osób, które przystąpią do ok. 1 426 800 egzaminów w części pisemnej. To tegoroczni absolwenci ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkół artystycznych.

W 2022 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja, w tym:

  • część pisemna - od 4 do 23 maja
  • część ustna - od 18 do 20 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowi element realizacji porozumienia międzynarodowego

Egzamin ustny z języka angielskiego w województwie śląskim będzie zdawało 189 tegorocznych absolwentów, 18 język polski, 16 język hiszpański dwujęzyczny i 5 osób język francuski.

Tegoroczna matura różni się od zeszłorocznego egzaminu tym, że absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić do minimum jednego egzaminu rozszerzonego. wyjaśnia wicedyrektor OKE w Jaworznie, Urszula Okrajni

Do egzaminu z poziomu rozszerzonego w woj. śląskim podejdzie:

  • język angielski - 22 543 osób
  • matematyka - 8 859 osób
  • język polski - 6 739 osób
  • geografia - 6 407 osób

Matura 2022 w Katowicach

W Katowicach do egzaminu dojrzałości podejdzie 3 228 tegorocznych absolwentów, w tym z liceum 2 240 osób, z technikum 986 osoby oraz ze szkoły branżowej II stopnia - 2 osoby. mówi wicedyrektor OKE w Jaworznie, Urszula Okrajni

Matura 2022 rozpocznie się 4 maja od egzaminu z języka polskiego. Maturzyści rozpoczną rozwiązywać arkusz o godzinie 9:00.

Obowiązkowe przedmioty na maturze 2022

Łącznie około 289 300 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2021/2022, przystąpi do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej egzaminu dojrzałości przedmiotami obowiązkowymi są:

  • język polski - na poziomie podstawowym
  • matematyka - na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym
  • język mniejszości narodowej - na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2022 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki egzaminu maturalnego

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Matura a uczniowie z Ukrainy

Uczniowie z Ukrainy, którzą uczą się w polskich szkołach i w tym roku są w wieku maturalnym, będą pisać dokładnie taką samą maturę i w tym samym czasie, co polscy uczniowie.

Uczniowie Ci będą mieć jednak dostosowane arkusze, czyli przykładowo w języku polskim informacja oraz pytania do zadań będą w języku ukraińskim, ale odpowiadają już w języku polskim. W arkuszu z matematyki informacje oraz instrukcje i treści zadań są pisane w języku ukraińskim i uczeń może udzielać odpowiedzi w języku ukraińskim, jeżeli będzie taka możliwośc przy danym zadaniu, a w języku obcym na poziomie podstawowywm - polecenia i instrukcje również będą tłumaczone na język ukraiński. Uczeń będzie udzielał odpowiedzi oczywiście w języku obcym, który zadeklarowal. mówi wicedyrektor OKE w Jaworznie, Urszula Okrajni

Zobacz także

Wyniki matur 2022! Tak egzamin napisali tegoroczni absolwenci z Katowic
Wyniki matur 2022! Tak egzamin napisali tegoroczni absolwenci z Katowic
w Katowicach

Wyniki matur 2022! Tak egzamin napisali tegoroczni absolwenci z Katowic

Matura z matematyki 2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Maczka w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE
Matura z matematyki 2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Maczka w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE
w Katowicach

Matura z matematyki 2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Maczka w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE

Matura 2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE
Matura 2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE
w Katowicach

Matura 2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ + ARKUSZE

Uczniowie z Katowic poznają tajniki IT. Firma Kyndryl dołącza do P-TECH
Uczniowie z Katowic poznają tajniki IT. Firma Kyndryl dołącza do P-TECH
w Katowicach

Uczniowie z Katowic poznają tajniki IT. Firma Kyndryl dołącza do P-TECH

W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty
W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty
w Katowicach

W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty

Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców
Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców
w Katowicach

Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców

Uczniowie nadal maszerują do szkoły. O zdalnej nauce rozmawiamy z dyrektorką jednej z katowickich podstawówek
Uczniowie nadal maszerują do szkoły. O zdalnej nauce rozmawiamy z dyrektorką jednej z katowickich podstawówek
w Katowicach

Uczniowie nadal maszerują do szkoły. O zdalnej nauce rozmawiamy z dyrektorką jednej z katowickich podstawówek

do góry