Modernizacja ulicy Wieżowej. Mieszkańcy Kostuchny doczekają się ważnej inwestycji

Kacper Jurkiewicz
29.03.2022w Katowicach

Rozpoczynają się przygotowania do modernizacji ulicy Wieżowej w dzielnicy Kostuchna. Dzięki remontowi ma zostać usprawnione połączenie drogowe w dzielnicy pomiędzy jej północną częścią, czyli osiedlami w rejonie ul. Bażantów a głównym układem drogowym.

Fot. UMK. Mieszkańcy Kostuchny doczekają się modernizacji ulicy Wieżowej

Ważne wieści dla mieszkańców dzielnicy Kostuchna w Katowicach. Miasto przygotowuje się do modernizacji ulicy Wieżowej. Wstępny plan zakłada wybudowanie ronda przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Szarych Szeregów. Wzdłuż ulicy Wieżowej, na odcinku od ronda w stronę ulicy Bażantów, oprócz szerokiej na 6 metrów jezdni, powstać ma pas zieleni z miejscami postojowymi i zjazdami. Następnie pas zieleni się skończy, a dalej poprowadzona zostanie droga wraz z chodnikiem ze zjazdami.

W obecnej sytuacji prawnej proponowane rozwiązanie, w mojej ocenie jest niezbędne i optymalne pod wieloma względami. Zaznaczam, że analizując potencjalne warianty takiego połączenia brano pod uwagę wszystkie możliwie aspekty. Modernizacja ul. Wieżowej jest takim rozwiązaniem, które daje szerokie możliwość modyfikacji, gdyż w większości przebiega po terenach miejskich. Pozwala zatem na zastosowanie wielu rozwiązań tzw. „towarzyszących”, takich jak modyfikacja trasy przebiegu, budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców, wykonanie nasadzeń zieleni - w tym montaż zielonych ekranów, możliwość instalowania elementów małej architektury itp. mówi wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula

Przewiduje się, że zmodernizowana ulica na jej całym przebiegu będzie objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem ruchu samochodów ciężarowych. Te będą jeździć ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów - jak dotychczas. dodaje

Miasto zainicjowało serię bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ul. Wieżowej, które zakończą się 30 marca. Informacja o modernizacji ul. Wieżowej przekazana została także Radzie Dzielnicy nr 21 Kostuchna.

Fot. UMK. Mapa własnościowa

Urząd Miasta w Katowicach przypomina, że w 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które wskazały, że mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych w swoim miejscu zamieszkania i przychylają się do propozycji połączenia ulicy Bażantów z Szarych Szeregów. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych okolicy poprzez budowę nowej drogi przebiegającej poza terenem osiedla popierało 65,6% respondentów, z czego prawie 25% zdecydowanie popierało ten pomysł. Niemal 46% respondentów mieszkających na Osiedlu Bażantowo zdecydowanie popierało pomysł budowy nowej drogi, co wraz z osobami „raczej popierającymi” to działanie daje poparcie na poziomie 78,69%. W pozostałych rejonach odsetek ten to 83,08% (Kostuchna) i 60,16% (Osiedle Odrodzenia).

Biorąc pod uwagę powyższe jak również intensywny rozwój inwestycyjny południa Katowic zdecydowano się na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. przekazują urzędnicy

do góry