Nie będzie nagród dla najzdolniejszych uczniów. Prezydent Katowic chciał, a wojewoda śląski wstrzymał decyzję

Redakcja WKATOWICACH.eu
05.09.2022w Katowicach

Władze Katowic przekazały informację, że rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody śląskiego, z dnia 26 sierpnia 2022r., szczególnie wyróżniający się młodzi katowiczanie zostali pozbawieni możliwości otrzymania nagrody w ramach ,,Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”.

pierwszoklasiści w Katowicach

Katowicki Diament Edukacyjny 2022

Katowice planują zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego w sprawie nagrody dla najzdolniejszych uczniów - Katowicki Diament Edukacyjny.

Naszym priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Katowic. Służą temu nie tylko autorskie miejskie programy realizowane w szkołach, modernizacja i doposażenie bazy szkół i przedszkoli, bogata oferta zajęć pozaszkolnych w placówkach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, ale również ustanowienie nagrody, która pozwoli rozwinąć skrzydła. Dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze, które pozbawia katowickich uczniów nagrody, zostanie przez nas zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach., a o dalszych postanowieniach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku uchwał dotyczących projektu „Mieszkanie za remont”, czy też zasad wynajmu lokali z zasobu miasta , sąd przychyli się do naszego stanowiska i uczniowie katowickich szkół będą mogli zostać jak najszybciej nagrodzeni za osiągnięcia w minionym roku szkolnym.

mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Wojewoda uznał, że jedyną formą wsparcia, jaką w myśl obowiązujących przepisów może przyznać gmina, jest stypendium za wyniki w nauce. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z rzeczniczką wojewody śląskiego Aliną Kucharzewską, która zaznaczyła, że nie widziała komunikatu i na ten moment trudno będzie jej się do niego odnieść. 

Czym jest Katowicki Diament Edukacyjny?

Głównym impulsem do wprowadzenia nowej nagrody była potrzeba zmiany, nieprzystającej do współczesnych standardów koncepcji wyróżniania dzieci i młodzieży jedynie za sukcesy szkolne (średnia ocen, laureat lub finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego). Dlatego został rozszerzony katalog obszarów podlegających ocenie o inne aktywności np. artystyczne, sportowe czy społeczne. Nad nowym regulaminem pracował powołany zespół składający się z praktyków, w tym przedstawicieli szkół wszystkich typów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz radnych Rady Miasta Katowice.

Aby móc wdrożyć to rozwiązanie, pozwalające spojrzeć na młodego człowieka wieloaspektowo w sposób bardziej zindywidualizowany, niezbędne było uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały, podjętej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty na rzecz zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, podjętego na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Takie rozwiązanie zostało jednak zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego, który uchylił zarządzenie  Nr 2397/2022 z dnia 17 maja 2022 r. Warto podkreślić, że w innych miastach województwa śląskiego funkcjonują analogiczne rozwiązania tj. nagrody dla uczniów przyznawane są na podstawie zarządzeń wydanych przez prezydentów miast i pomimo tego, że podlegają nadzorowi prawnemu tego samego organu, nie zostały uchylone.

Zobacz także

Michał Pierończyk został prezydentem Rudy Śląskiej
Michał Pierończyk został prezydentem Rudy Śląskiej
poza Katowicami

Michał Pierończyk został prezydentem Rudy Śląskiej

Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]
Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]
w Katowicach

Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]

Uczniowie z SP19 najlepszymi e-sportowcami w Esportowej Lidze Szkół. Zdobyli nagrodę wartą 50 tysięcy złotych!
Uczniowie z SP19 najlepszymi e-sportowcami w Esportowej Lidze Szkół. Zdobyli nagrodę wartą 50 tysięcy złotych!
w Katowicach

Uczniowie z SP19 najlepszymi e-sportowcami w Esportowej Lidze Szkół. Zdobyli nagrodę wartą 50 tysięcy złotych!

Esportowa Liga Szkół. Uczniowie z Katowic powalczą w grze
Esportowa Liga Szkół. Uczniowie z Katowic powalczą w grze
w Katowicach

Esportowa Liga Szkół. Uczniowie z Katowic powalczą w grze

do góry