Nowa interaktywna mapa Metropolii jak w Paryżu i Barcelonie. Zobacz, co masz 15 minut od swojego domu

Kacper Jurkiewicz
30.03.2022w Katowicach

Idea miast 15-minutowych zyskuje popularność na całym świecie. Chodzi w niej o możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb w najbliższym otoczeniu od swojego miejsca zamieszkania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uruchomiła interaktywną mapę, dzięki której każdy może sprawdzić jakie usługi i tereny znajdują się blisko nas. 

Fot. GZM. Tak wygląda mapa w okolicach rynku w Katowicach

Szukając miejsca do zamieszkania chcemy, aby obok nas znajdowały się sklepy, apteki czy szkoły. Dostęp do takich podstawowych usług i miejsc wypoczynku sprzyja integracji społecznej, rozwojowi lokalnych przedsiębiorstw, a jest także dobre dla środowiska i zdrowia mieszkańców - bo wtedy chętniej wybierają się gdzieś na nogach, a samochód zostawiamy pod domem. 

Mówimy o zaspokajaniu podstawowych potrzeb w najbliższej okolicy. Nie każdy w pobliżu miejsca zamieszkania może mieć stadion czy filharmonię, ale każdy powinien mieć dostęp do szkoły, przedszkola, przychodni czy placówki handlowej. mówi dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Andrzej Kolat

W poszukiwaniu takich miejsc może pomóc interaktywna mapa dostępna na portalu InfoGZM. Jest to narzędzie, które pozwala sprawdzić, jakie podstawowe usługi publiczne (istotne dla codziennego życia) znajdują się w pobliżu dowolnie wybranego punktu na mapie (np. własnego miejsca zamieszkania). Wybrany obszar można przeanalizować wg kryterium czasu lub odległości, czyli np. dla zasięgu do 15 minut lub dla odległości do 2000 metrów. Ponadto można dostosować prędkość przemieszczania się oraz wybrać pomiędzy podróżą pieszą a rowerową. Istnieje też możliwość filtrowania wyników i wyświetlenia danej kategorii obiektu, np.: szkoły, przedszkola i żłobki, kina, teatry, parki. Dla lepszej czytelności wyświetlają się one na mapie w postaci piktogramów. Dodatkowo pokazuje się liczba ludności zamieszkująca w wybranym analizowanym obszarze.

W tym momencie opracowujemy strategię rozwoju na najbliższe lata, której integralnym elementem będzie model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. W tym kontekście idea miasta 15-minutowego jest zgodna z celami, jakie chcemy uzyskać w tym procesie. Interaktywna mapa, którą uruchomiliśmy, pozwala jeszcze lepiej zrozumieć i zobrazować ten trend. tłumaczy Andrzej Kolat

Idea miasta 15-minutowego stoi w opozycji do rozwiązań stosowanych w ubiegłym stuleciu, kiedy stawiano na tzw. strefowanie, czyli - osobno strefa zamieszkania, osobno przemysłu i zieleni. To także swoisty powrót do idei miasta „na ludzką skalę”, gdzie duża część przemieszczeń odbywała się w pierwszej kolejności pieszo lub rowerowo, a nie jak dzisiaj - samochodem.

Mapę możemy podejrzeć w tym miejscu. Idea miasta 15-minutowego zyskuje popularność na całym świecie. Z jej założeń już teraz korzystają tak duże ośrodki miejskie jak Paryż, Barcelona, Melbourne, Ottawa, Nowy Jork czy Kopenhaga.

Zobacz także

Zagłębie Ruhry wspiera GZM w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy
Zagłębie Ruhry wspiera GZM w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy
poza Katowicami

Zagłębie Ruhry wspiera GZM w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy

do góry