Nowa kadencja śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Na czele pozostał Dominik Kolorz

Redakcja WKATOWICACH.eu
16.06.2023w Katowicach

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” wybrała nowy Zarząd Regionu, Regionalną Komisję Rewizyjną oraz przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów związku na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym Zarządu Regionu na kolejne pięć lat pozostał Dominik Kolorz, który uzyskał poparcie 199 spośród 210 delegatów.

związkowcy Solidarności siedzący przy stołach

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” rozpoczyna nową kadencję

XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się 15 czerwca w Zabrzu. W wystąpieniu programowym dotyczącym priorytetów na najbliższe lata Dominik Kolorz zaznaczył, że jednym z głównych postulatów związku powinien być powrót do kwestii wzmocnienia instytucji referendum, w taki sposób, aby było ono obligatoryjne dla władzy.

Wskazał, że tradycyjne narzędzia nacisku na polityków, którymi dysponują związki zawodowe, w obecnych czasach często są niewystarczające.

Wystarczy spojrzeć na Francję, gdzie odbywały się milionowe demonstracje przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, a władza i tak zrobiła swoje. Gdybyśmy doprowadzili do tego, żeby referendum było obligatoryjne dla władzy mielibyśmy rzeczywiście potężne narzędzie w ręku i jako obywatele i jako związkowcy. Chodzi o to żeby władza rzeczywiście słuchała ludzi. mówił przewodniczący Dominik Kolorz

Ponadzakładowe Układy Zbiorowe

Jak wskazał Dominik Kolorz, śląsko-dąbrowska „Solidarność” będzie również dążyć do rozwoju ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Przewodniczący podkreślił, że realizacji tego postulatu sprzyja unijna dyrektywa w sprawie PUZP, która wchodzi w życie od przyszłego roku.

Zaznaczył też, że działania na rzecz stworzenia tego typu umowy na poziomie branżowym w naszym regionie już się rozpoczęły w sektorze motoryzacyjnym.

Rozmawialiśmy z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o inicjatywie budowy ponadzakładowego układu zbiorowego w motoryzacji w województwie śląskim. powiedział Kolorz

Reforma związku

Przewodniczący mówił również o działaniach dotyczących funkcjonowania związku. Podkreślił potrzebę wprowadzenia kadencyjności we władzach związku w strukturach nadrzędnych. Ten postulat był już podnoszony przez śląsko-dąbrowską „Solidarność” w ostatnich latach.

Kolejnym priorytetem w ocenie Dominika Kolorza powinna być zmiana zasad dotyczących podziału składek związkowych, tak aby większa część składki pozostawała w komisjach zakładowych.

Umowa społeczna

W rozmowie z dziennikarzami Dominik Kolorz, wskazał też, że jednym z najważniejszych zadań dla śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w najbliższym czasie będzie również doprowadzenie do notyfikacji w Komisji Europejskiej umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego.

Pan minister Marek Wesoły ma szczytny cel, aby tę umowę do wyborów notyfikować i trzeba mu życzyć powodzenia. Natomiast ja boję się tego, że tak naprawdę żadnej opcji politycznej tak nie do końca zależy na tym, żeby to było notyfikowane. mówił Dominik Kolorz

Wyraził obawę, że po wyborach parlamentarnych dokończenie procesu notyfikacji będzie jeszcze bardziej utrudnione bez względu na ich wynik.

Piotr Duda o porozumieniu z rządem

Gościem Walnego Zebrania Delegatów był przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. W swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił porozumieniu NSZZ „Solidarność” z rządem, który został podpisany 7 czerwca w Stalowej Woli.

Porozumienie to dotyczy m.in. utrzymania emerytur pomostowych, korzystnych zmian dotyczących płacy minimalnej czy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jako jeden z kluczowych elementów porozumienia wymienił kwestię zmian w prawie wzmacniających ochronę przed zwolnieniem z pracy za działalność związkową.

Chodzi o zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Po wprowadzeniu nowych regulacji pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem, będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy, a sąd będzie takiego zabezpieczenia udzielał do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Poparcie dla budżetówki

Podczas obrad przyjęto też uchwały stanowiska i apele. W jednym ze stanowisk WZD poparło postulaty płacowe pracowników sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez rząd i nadal są aktualne.

Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. nie odzwierciedla postulatów, potrzeb i oczekiwań reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” sfery finansów publicznych. Zaproponowane „podniesienie” wynagrodzenia dla sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. napisano w stanowisku

Członkowie WZD zaapelowali do parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 rok zapewniających postulowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych w sferze budżetowej, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny.

Obniżyć cenę energii

W innym stanowisku delegaci wezwali rząd do zmniejszenia opodatkowania energii poprzez obniżenie stawek VAT oraz akcyzy.

W ocenie WZD obecny system pomocy zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw jest niewystarczający i niesprawiedliwy. wskazano w stanowisku

Potrzebna interwencja rządu

Członkowie WZD zażądali też pilnej interwencji rządu w związku z krytyczną sytuacją Grupy Kapitałowej Węglokoks. To jeden z podmiotów, który na polecenie rządu przeprowadził interwencyjny import węgla do naszego kraju podczas ubiegłorocznego kryzysu węglowego.

Konieczność sprowadzenia ogromnych ilości węgla w niezwykle krótkim czasie wiązała się z horrendalnie wysoką ceną importowanego surowca. Dodatkowo węgiel ten trafiał do Polski w postaci tzw. niesortu, z którego dopiero w kraju odsiewano grubsze sortymenty nadające się do wykorzystania w ogrzewnictwie indywidualnym. Węglokoks zdołał zażegnać kryzys na rynku węgla opałowego. Niestety jednocześnie znalazł się w posiadaniu ok. 2 mln ton bardzo drogiego miału energetycznego, który pozostał po odsianiu węgla opałowego. wskazano w przyjętym dokumencie

Delegaci przyjęli również stanowiska postulujące zwiększenie udziału Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy w procesie modernizacji sprzętowej polskiej armii oraz apel do rządu o usunięcie patologii związanych z ustawą zwaną potocznie tzw. „lex deweloper”.

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą NSZZ „Solidarność” w regionie. W październiku w Spale odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego wybrany zostanie przewodniczący oraz członkowie Komisji Krajowej „Solidarności”.

Źródło: Solidarność Katowice.

Zobacz także

Nauczyciele będą więcej zarabiać? Solidarność: Ich zarobki w Polsce należą do najniższych w UE
Nauczyciele będą więcej zarabiać? Solidarność: Ich zarobki w Polsce należą do najniższych w UE
poza Katowicami

Nauczyciele będą więcej zarabiać? Solidarność: Ich zarobki w Polsce należą do najniższych w UE

Solidarność chce podwyżek dla pracowników Muzeum Śląskiego. Chodzi o 2 tysiące złotych
Solidarność chce podwyżek dla pracowników Muzeum Śląskiego. Chodzi o 2 tysiące złotych
w Katowicach

Solidarność chce podwyżek dla pracowników Muzeum Śląskiego. Chodzi o 2 tysiące złotych

Wściekli związkowcy przed biurem premiera Morawieckiego w Katowicach. W ruch poszła betoniarka i pustaki [Zdjęcia]
Wściekli związkowcy przed biurem premiera Morawieckiego w Katowicach. W ruch poszła betoniarka i pustaki [Zdjęcia]
w Katowicach

Wściekli związkowcy przed biurem premiera Morawieckiego w Katowicach. W ruch poszła betoniarka i pustaki [Zdjęcia]

NSZZ Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne. "Chleb po 10 złotych. Rząd PiS odleciał"
NSZZ Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne. "Chleb po 10 złotych. Rząd PiS odleciał"
w Katowicach

NSZZ Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne. "Chleb po 10 złotych. Rząd PiS odleciał"

do góry