Nowy rok szkolny 2022/2023 w Katowicach. Naukę rozpoczyna ok. 30 tysięcy uczniów

Kacper Jurkiewicz
01.09.2022w Katowicach

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Dla 2 237 dzieci będzie to ich pierwszy raz w szkole. W katowickich szkołach otworzyły się nowe kierunki, wprowadza się także nowe programy. 

uczniowie podczas lekcji

Nowy rok szkolny w Katowicach

Dziś po wakacyjnej przerwie do szkół wrócą dzieci i młodzież. Dla wielu z nich będzie to pierwsze spotkanie ze szkołą. W katowickich szkołach naukę rozpocznie blisko 30 tys. uczniów.

Wszystkim uczniom życzę, aby ten rok szkolny był fantastyczną przygodą opartą na zdobywaniu wiedzy. Odkrywajcie swoje pasje! Pamiętajcie także o szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Organizują je zarówno kluby sportowe funkcjonujące w mieście, jak i instytucje takie jak Młodzieżowe Domy Kultury. Szczególne słowa kieruję do pierwszoklasistów - mam nadzieję, że w szkole poznacie wielu wspaniałych kolegów, a nauka będzie wam łatwo przychodzić. Do nauczycieli i pracowników naszych szkół kieruję życzenia zdrowia i cierpliwości. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

2 237 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, gdzie utworzonych zostało 5 oddziałów klasy I, do których będzie uczęszczać 114 uczniów. Wśród prawie 30 tys. uczniów, ponad 17,3 tys. uczyć będzie się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Średnia liczba uczniów w oddziałach wynosi 21.

Natomiast w szkołach ponadpodstawowych będzie się ich uczyło 11,8 tys. - przy czym średnia liczba uczniów w tych szkołach na klasę to 24 osoby. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 największym zainteresowaniem cieszyło się II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 3 297 osób. Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach - 2 474, a na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach - 2 034 osoby.

W katowickich szkołach naukę rozpoczną także ukraińscy uchodźcy wojenni w wieku szkolnym i przedszkolnym. Będzie ich ponad 2,5 tys. - do miejskich przedszkoli uczęszczać będzie ok. 600 dzieci, do szkół podstawowych ponad 1600, a do szkół ponadpodstawowych ok. 270 dzieci.

Do szkół specjalnych zgłoszonych zostało 16 dzieci. Dla najmłodszych mających problem z komunikowaniem się w języku polskim przygotowano w sumie w 9 szkołach (7 szkół podstawowych i 2 licea ogólnokształcące) 22 oddziały przygotowawcze. Gdyby okazało się to niewystarczające, to w gotowości są kolejne 2 szkoły średnie, w tym jedno technikum. Ponadto w 3 miejskich przedszkolach uruchomione zostaną 3 oddziały stworzone specjalnie z myślą o dzieciach ukraińskich.

Nowe kierunki nauczania w Katowicach

Nowy rok szkolny w Katowicach to także nowe kierunki kształcenia. W Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach uruchomione zostaje kształcenie w zawodzie "technik mechanik lotniczy", natomiast w Technikum nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zostaje uruchomione kształcenie w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim w zawodzie "technik hotelarstwa". "Technik stylista" to nowy zawód, którego od 1 września będzie można się nauczyć w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich — Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach.

Wakacyjne remonty w katowickich szkołach

Okres wakacyjny dla uczniów był czasem odpoczynku, natomiast w szkołach trwały w tym czasie remonty.

Szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów. Zdecydowana większość prac w jednostkach oświatowych zakończyła się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach zrealizowanych zadań remontowych wykonano m.in. remont basenu w Szkole Podstawowej nr 58, remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, remont sal lekcyjnych, korytarzy, sanitariatów, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Tam, gdzie prace jeszcze się kończą nie wpływa to na możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych. mówi naczelnik wydziału edukacji i sportu Sławomir Witek

Szacowany koszt przeprowadzonych prac remontowych to prawie 1,8 mln zł.

Nowe programy dla uczniów w Katowicach

Na uczniów katowickich szkół czeka także wiele programów, w ramach których mogą oni rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Wśród nich jest program ,,Zakodowane Katowice”, czyli zajęcia z zakresu kodowania i programowania dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Założeniem programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, a także kształtowanie kompetencji społecznych. Uczenie się kodowania i programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o wszechstronny rozwój dziecka.

Zajęcia te pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu.

Program po rocznym pilotażu w 6 katowickich szkołach podstawowych, od 1 września 2022 r. będzie skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla oddziału. Szacuje się, że w roku szkolnym 2022/2023 weźmie w nich udział 1890 uczniów.

Wśród propozycji znalazł się także program edukacji regionalnej ,,Serce Metropolii — Katowice moje miejsce na Ziemi", który realizowany jest w celu przekazania rzetelnej, kompleksowej wiedzy o mieście — miejscu pochodzenia lub miejscu zamieszkania/uczęszczania do szkoły, rozbudzenia poczucia dumy z zachodzących przemian, podniesienia świadomości w zakresie narzędzi i mechanizmów wpływających na kreowanie miejskiej rzeczywistości, rozbudzenie aktywności obywatelskiej, a także propagowanie różnorodności, otwartości i szacunku dla innych.

Program realizowany jest w I i II klasach szkół ponadpodstawowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo na oddział. Szacowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach w roku szkolnym 2022/2023 to 6034.

Z myślą o starszych uczniach funkcjonuje program P-TECH oraz Katowice Miastem Fachowców, który zachęca młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Uczniowie katowickich szkół korzystają także z miejskich basenów w ramach lekcji wychowania fizycznego, realizując program „Jak ryba w wodzie”.

Zobacz także

Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki
Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki
poza Katowicami

Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki

Tych nauczycieli uczniowie nie zapomną! Wyjątkowi belfrowie z Katowic nagrodzeni [Zdjęcia, lista]
Tych nauczycieli uczniowie nie zapomną! Wyjątkowi belfrowie z Katowic nagrodzeni [Zdjęcia, lista]
w Katowicach

Tych nauczycieli uczniowie nie zapomną! Wyjątkowi belfrowie z Katowic nagrodzeni [Zdjęcia, lista]

Uczniowie ZSO nr 1 w Katowicach odnowili nagrobek słynnego matematyka
Uczniowie ZSO nr 1 w Katowicach odnowili nagrobek słynnego matematyka
w Katowicach

Uczniowie ZSO nr 1 w Katowicach odnowili nagrobek słynnego matematyka

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach ma nową pracownię techniczną
Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach ma nową pracownię techniczną
w Katowicach

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach ma nową pracownię techniczną

Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]
Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]
w Katowicach

Uczniowie VIII LO w Katowicach rozpoczęli nowy rok szkolny [Zdjęcia]

Pierwszoklasiści w Katowicach przyszli do szkoły z tradycyjnymi tytami
Pierwszoklasiści w Katowicach przyszli do szkoły z tradycyjnymi tytami
w Katowicach

Pierwszoklasiści w Katowicach przyszli do szkoły z tradycyjnymi tytami

Wegańskie posiłki w szkołach w Katowicach? Jest na to szansa
Wegańskie posiłki w szkołach w Katowicach? Jest na to szansa
w Katowicach

Wegańskie posiłki w szkołach w Katowicach? Jest na to szansa

Termomodernizacja X LO im. Paderewskiego w Katowicach. Szkoła zmieniła się z zewnątrz i od środka
Termomodernizacja X LO im. Paderewskiego w Katowicach. Szkoła zmieniła się z zewnątrz i od środka
w Katowicach

Termomodernizacja X LO im. Paderewskiego w Katowicach. Szkoła zmieniła się z zewnątrz i od środka

do góry